erőpróba szinonimái

főnév
 • mérkőzés, viadal, vetélkedés, versengés, verseny, ujjhúzás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szószedet

főnév
 • szójegyzék, szótár, glosszárium (szaknyelvi)

védő II.

főnév
 • őr
 • testőr, gorilla (bizalmas)
 • ügyvéd, védőügyvéd, szószóló, tutor (idegen)
 • védőjátékos, hátvéd, bekk (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a erőpróba szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elvisz

ige
 • átvisz, elhord, elcipel, elvonszol, elhurcol, elfuvaroz, elszállít, eltranszparál (tájnyelvi)
 • elragad, magával ragad
 • ellop, elrabol, elvesz, eltulajdonít, elemel, elcsór (bizalmas)
 • elvezet, elkísér
 • (elemi csapás): elpusztít, tönkretesz
 • (díjat): elnyer, megnyer, megszerez, elér, megkap, hazavisz

elcsúszik

ige
 • elesik, elzuppan (tájnyelvi), elsuvad (tájnyelvi)
 • félrecsúszik, megcsúszik
 • elmozdul, eltolódik, elsiklik, elsikamlik (tájnyelvi), elsínül (tájnyelvi), iszamlik (régies), irongál (tájnyelvi)
 • elmegy
 • botlik, hibázik
 • rajtaveszt, megbukik
 • ráfér, elkél

egyszerűség

főnév
 • kezdetlegesség, dísztelenség, keresetlenség, vegyítetlenség, szimplicitás (idegen), természetesség, hamisítatlanság
 • szerénység, igénytelenség, puritanizmus
 • tapasztalatlanság, járatlanság, együgyűség, ártatlanság, naivitás, romlatlanság, tisztaság
 • műveletlenség, tanulatlanság

csukamájolaj

főnév
 • halolaj

éppenséggel

határozószó
 • éppen
 • tulajdonképpen

fejedelem

főnév
 • uralkodó, herceg, princeps (idegen), princ (régies)
 • goszpodár, zsupán, vajda, knyáz, maharadzsa, emír, kán
 • nemzetségfő, törzsfő, vezér

méltó

melléknév
 • érdemes, alkalmas, értékes, megbízható, megfelelő, kifogástalan, méltóságteljes, tiszteletet parancsoló
 • illő, egyenrangú, méltóságteljes, derék, való (régies), hozzávaló, megtisztelő, kitüntető
 • figyelmet érdemlő
 • megérdemelt, méltányos, jogos, igazságos
 • helyes, fontos, jelentős

buja

melléknév
 • kéjsóvár, élvhajhász, zabolátlan, féktelen, mértéktelen, szenvedélyes, tomboló, túlfűtött, gyönyörteljes, kicsapongó, szemérmetlen, erotikus, érzéki, érzékies, érzékcsiklandó, nagyvérű, fehérmájú (nő)
 • sűrű, dús, gazdag, burjánzó, bőséges, tenyésző, szapora

bortermő

melléknév
 • szőlőtermő

ciánozás

főnév
 • (szleng): házkutatás

feldereng, földereng

ige
 • felsejlik, felrémlik, feltűnik

felzaklat, fölzaklat

ige
 • felkavar, felbolygat, megbolygat, feldúl, felizgat, felingerel, felturkál (választékos), kihoz a sodrából, izgalomba hoz, felidegesít, nyugtalanít

helyreigazít

ige
 • visszahelyez, visszaállít, visszatesz, visszarak, helyrerak, reponál (szaknyelvi)
 • helyesbít, kijavít, kiigazít, korrigál, rektifikál (régies), restituál (szaknyelvi), emendál (régies)

guba1

főnév
 • suba, felsőkabát

erőszakos

melléknév
 • kíméletlen, brutális, belemenős, agresszív, goromba, drasztikus, hatalmaskodó, basáskodó, rámenős, tolakodó, rabiátus, követelődző, erővelesett (tájnyelvi), parancsuralmi, önkényuralmi, zsarnoki, despotikus, diktatórikus
 • (régies): rohanó, sebes

elvállal

ige
 • vállalkozik (valamire), magára vállal, magára vesz, vállára vesz (választékos), átvállal, felvállal, elfogad, beleegyezik(valami alól)

fájdalomcsillapító I.

melléknév
 • analgetikus (szaknyelvi), csillapító, enyhítő, érzéstelenítő, kábító, narkotizáló (szaknyelvi)

gondviselés

főnév
 • pártfogás, pártolás, támogatás, gondoskodás, törődés, ellátás, ápolás, gyámolítás, gondozás
 • fátum, sors, Isten

esőköpeny

főnév
 • esőkabát, anorák, viharkabát, orkánkabát (régies), orkán (régies)

élés

főnév
 • létezés, élet, fennmaradás
 • (régies): étel, élelem, élemény (régies), eledel, eleség, étek, ennivaló
 • (tájnyelvi): gabona, búza, élet (tájnyelvi)

fásli

főnév
 • kötözőpólya, pólya, kötés

gramofon

főnév
 • lemezjátszó, hanglemezjátszó