csóró I. szinonimái

melléknév
 • (szleng): szegény, szegényes, elhanyagolt, toprongyos, ütött-kopott, ágrólszakadt, nincstelen, nyomorult

csóró II. szinonimái

főnév
 • (szleng): koldus, hajléktalan, csavargó
 • (szleng): fiú, férfi, ember, pasi (bizalmas), hapsi (szleng), tag (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

száműzött

főnév, melléknév
 • számkivetett, elűzött, bujdosó, földönfutó, üldözött, hazátlan, expatriált (idegen), emigráns (idegen), hontalan, menekült, jogfosztott
 • kiátkozott
 • kiközösített, kitaszított, kizárt

más-más

névmás
 • különböző, különféle, heterogén, többfajta, többféle, különb-különb (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csóró szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csecsemőgondozó

főnév
 • dajka, dada, pesztonka, pesztra (tájnyelvi)

bimbóskel

főnév
 • kelbimbó, brokedli (bizalmas)

beszély

főnév
 • (régies): elbeszélés, novella, mese, rege, történet
 • (régies): előadás, elmondás

axióma

főnév
 • alapigazság, alaptétel, alapelv, sarkigazság, kánon (régies), zsinórmérték

csipeget

ige
 • csipdes, szemelget, csiperész (tájnyelvi), eszeget(szleng)

dörmög

ige
 • brummog, dirmeg-dörmög, morog, óg-móg, mormog, mammog (tájnyelvi), motyog Sz: olvassa a medvezsoltárt
 • dohog, zsémbel, zsörtölődik, zúgolódik, pusmog, lamentál (bizalmas), dünnyög, dunnyog (tájnyelvi), ümmget, hümmög, puffog (tájnyelvi), dörmöl (tájnyelvi), mörmög (tájnyelvi), dudrál (tájnyelvi), böstörög (tájnyelvi), dödög (tájnyelvi)

kúp

főnév
 • kónusz (idegen), csürök (régies)
 • végbélkúp
 • (régies): kupola

alfa

főnév
 • kezdet, alap, alapfeltétel

akkord2

főnév
 • akkordrendszer
 • akkordbér, teljesítménybér, darabbér, akkordmunka, szakmány (tájnyelvi)

amazon

főnév
 • hősnő, női harcos
 • sportlovasnő

ebadta

melléknév
 • komisz, csibész, haszontalan, rossz, ebszülte (tájnyelvi), ebugatta (tájnyelvi)

élés

főnév
 • létezés, élet, fennmaradás
 • (régies): étel, élelem, élemény (régies), eledel, eleség, étek, ennivaló
 • (tájnyelvi): gabona, búza, élet (tájnyelvi)

felségterület, fölsé

főnév
 • államterület, territórium (idegen)

eredendő

melléknév
 • áteredő (bűn), alapvető (hiba)

csőd

főnév
 • vagyonbukás, eladósodás, tönkremenés, fizetésképtelenség, bukás, összeomlás, kudarc, balsiker, leégés (bizalmas), felsülés, bukta (szleng), bukfenc (szleng), betli (szleng), bankrott (régies), krach (régies), konkurzus (idegen), krida (régies), plajte (régies), ruina (régies), fiaskó

csat

főnév
 • kapocs, ruhakapocs, zár, zárókapocs, fibula (szaknyelvi), kösöntyű (régies), boglár (régies)
 • hajcsat, hajcsipesz

díjnyertes

melléknév
 • díjazott, jutalmazott, kitüntetett, -díjas

ennélfogva

határozószó
 • ezért, tehát, ennek folytán, következőleg, következésképp, következésképpen, ebből kifolyólag, ennek okán, emiatt

dacoskodik

ige
 • dacol, makacskodik, duzzog, truccol (bizalmas), nyakaskodik, fejeskedik (tájnyelvi), ellenszegül, megbicsakolja magát (tájnyelvi), durcáskodik, engedetlenkedik, megátalkodik, makrancoskodik, torzonkodik (tájnyelvi), berzenkedik, dünnyög, ellenkezik, ellenáll

biztosíték

főnév
 • zálog, jelzálog (szaknyelvi), óvadék, kaució (régies)
 • garancia, jótállás
 • kezesség
 • árammegszakító

dohányzik

ige
 • cigarettázik, cigizik (bizalmas), bagózik (bizalmas), füstöl (bizalmas), eregeti a füstöt, pöfékel, szív, szí (választékos), szipákol, spanglizik (szleng), staubol (szleng), bagarettázik (szleng), szivarozik, pipázik, pipál, kojtol (tájnyelvi) Sz: füstöl, mint a gyárkémény

érdem

főnév
 • becs, érték, meritum (régies), virtus, erény, kiválóság, kitűnőség, jelentőség
 • lényeg, veleje