feltérképez, föltérk szinonimái

ige
 • felmér, felbecsül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szenteste

főnév
 • karácsonyeste

sajnál

ige
 • fájlal, bán, szán, restell, átall, szégyell, rühell, bánkódik
 • sajnálkozik (valakin), szánakozik, együtt érez (valakivel), részvétet érez, részvéttel van
 • kímél, óv, félt, őriz
 • (valakitől valamit): irigyel, fukarkodik, megvon
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a feltérképez, föltérk szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felhorzsol, fölhorzs

ige
 • felsért, felsebez, feltör, felcsiszol, megkarcol, feldörgöl, felsúrol, összekaristol, megsért

engedetlen

melléknév
 • szófogadatlan, rakoncátlan, fegyelmezetlen, kezelhetetlen, rendbontó, fegyelemsértő, zabolátlan, féktelen, renitens (idegen), deviáns (szaknyelvi), ellenszegülő, ellenálló, rebellis (idegen), dacos, konok, hajlíthatatlan, makacs, nyakas, makrancos, akaratos, keménynyakú, nyakaskodó, csökönyös, önfejű, keményfejű, hajthatatlan, merev, megátalkodott

eltűnés

főnév
 • tovatűnés, elenyészés, köddé válás (bizalmas), felszívódás (bizalmas)

elérkezik

ige
 • (valakibe): megérkezik, eljut, odaér, elér, kilyukad, elkerül (régies)
 • eljön, elkövetkezik, bekövetkezik, felvirrad (választékos), felderül (választékos), beköszönt, ráköszönt (régies), eljő (régies)
 • (tájnyelvi): ráér, érkezése van

félrebeszél

ige
 • delirál (szaknyelvi), megiszamodik (tájnyelvi)
 • mellébeszél, eltér (tárgytól), sóderol (szleng)

forral

ige
 • forrásba hoz, főz
 • ingerel, hevít, gerjeszt
 • tervel, kimódol, kifőz, kiagyal, főz (valamit)

névmás

főnév
 • pronomen (szaknyelvi)

devalválódik

ige
 • elértéktelenedik, (pénz) romlik, leértékelődik, inflálódik (szaknyelvi)

dagadó I.

melléknév
 • kidomborodó, duzzadó, felpuffadó, dobzó (tájnyelvi), dudorodó, kelő (tészta)
 • növekvő, túláradó, terjedő, gyarapodó, nagyobbodó, szaporodó
 • bővülő, táguló, terjeszkedő, szélesedő, fejlődő, fokozott

aperitif

főnév
 • étvágygerjesztő, étvágycsináló

dölyfös

melléknév
 • gőgös, öntelt, önhitt, fennhéjázó, felfuvalkodott, pöffeszkedő, kevély, rátarti, hetyke, kekk (bizalmas), büszke, elbízott, elbizakodott, pökhendi, begyes (tájnyelvi), begyeskedő, beképzelt, arrogáns, szerénytelen, fölényes, nagyképű, nagymellű, fenn hordja az orrát, fennenköpő (tájnyelvi), negédes (régies)

fricska

főnév
 • ütés, pöccintés, koppintás (szleng)
 • orrpattintás, orrpecek, ravaszpöc (tájnyelvi)
 • bosszantás

gramofon

főnév
 • lemezjátszó, hanglemezjátszó

ismételt

melléknév
 • többszöri, sokszori, gyakori, sokszoros, elkoptatott, agyoncsépelt, újbóli, újabb

hempereg

ige
 • hempergőzik, hentereg, hancúrozik, hengergőzik, hengeredik (régies), hemperődik (tájnyelvi), hömpölög (tájnyelvi), hencsereg (tájnyelvi), hengereg (tájnyelvi), gömbörög (tájnyelvi), hánykolódik
 • lustálkodik, fetreng, heverészik, henyél
 • (bizalmas): szeretkezik, szerelmeskedik, bujálkodik, cicázik

feltölt, föltölt

ige
 • megtölt, teletölt, utánatölt
 • kiegészít, pótol, kipótol

felfüggeszt, fölfügg

ige
 • felakaszt, felköt, fellógat, feltágít, ráakaszt, feltesz, felcsatol, biggyeszt, bigyerít (régies)
 • szüneteltet, elnapol, elhalaszt, késleltet, elodáz, megszakít
 • hatálytalanít, eltöröl, megszüntet, érvénytelenné tesz
 • felment, szuszpendál (idegen)
 • felmond, kirúg (bizalmas), elbocsát

fogadás

főnév
 • vendégül látás, fogadtatás
 • kihallgatás, audiencia (régies)
 • estély, összejövetel, vendéglátás, vendégség, parti, zsúr
 • félfogadás
 • (régies): megállapodás
 • ígéret, fogadalom, eskü, fogadkozás, fogadság (tájnyelvi), fogadásdi (tájnyelvi)

háztulajdonos

főnév
 • házbirtokos (régies), háziúr, házigazda

fenyeget

ige
 • fenyegetődzik, fenyegetőzik, fenyít (régies), ijeszt, ráijeszt, ijesztget, riogat, rémisztget
 • sakkban tart
 • veszélyeztet, küszöbön áll, a levegőben lóg

érdem

főnév
 • becs, érték, meritum (régies), virtus, erény, kiválóság, kitűnőség, jelentőség
 • lényeg, veleje

folyadék

főnév
 • ital, lé, nedv, nektár, nedű (választékos), nedvesség, fluidum (szaknyelvi), víz
 • főzet, liquor (szaknyelvi)
 • (régies): ér, folyomány, forrás, forradék (tájnyelvi), csorgó, csorogvány (régies), csermely, patakocska, vízfolyás

helyőrség

főnév
 • védőrség (régies), garnizon (régies), garnizonőrség (régies)
 • laktanya, katonai állomáshely