cseléd szinonimái

főnév
 • szolga, szolgáló, mindenes, alkalmazott, háztartási alkalmazott, bejárónő, maris (szleng), házirézi (szleng)
 • (régies): gyerek, gyermek

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bocskoros

főnév
 • (pejoratív): műveletlen, faragatlan, elmaradott, paraszt, bunkó
 • (nemes) (régies): földetlen, földnélküli, szegény, nincstelen, hétszilvafás

kifogás

főnév
 • kihúzás, kihalászás
 • mentség, mentő körülmény, ürügy, kibúvó, mentegetődzés, mentegetőzés, teketória, pretextus (idegen), szabadkozás, egérút, kiskapu (bizalmas), kiút, kibeszéd (tájnyelvi)
 • rosszallás, hibáztatás, elítélés, ellenvetés
 • panasz, reklamáció
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a cseléd szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

cicomáz

ige
 • szépítget, ékesít, díszít, piperéz, cifráz, kicifráz, tarkít, cikornyáz (régies), ékít (választékos), ékesget (régies), ficeréz (régies), ficseréz (tájnyelvi), csicsáz (szleng)

bérelszámoló

főnév
 • bérszámfejtő

belekóstol

ige
 • megkóstol, megízlel, belenyal, beleharap, beleeszik
 • megpróbál, kipróbál, megtapasztal, ismerkedik (valamivel)

asszonynép

főnév
 • asszonyok, nők, fehérnép (régies), vászonnép, hölgykoszorú

családfő

főnév
 • a ház ura, pater familias (idegen), családapa, családatya, háznépatya (régies), családgazda (tájnyelvi)

derékhad

főnév
 • fősereg, főhad, főerő

kövérkés

melléknév
 • telt, molett, gömbölyded, telt idomú, párnás, dundi, duci (bizalmas), pufi (bizalmas), pufók (bizalmas)

ágyhuzat

főnév
 • ágynemű, ciha (tájnyelvi), ágyciha (tájnyelvi), ágyhéj (tájnyelvi), ágybeli (tájnyelvi)

alaprajz

főnév
 • tervrajz, fenékrajz (régies), körvonalrajz, vázlat

díszeleg

ige
 • díszlik, ékeskedik
 • (rosszallóan) éktelenkedik, csúfoskodik, dísztelenkedik (választékos)
 • pompázik, parádézik, feszít (bizalmas), hivalkodik, flancol (szleng)

egyszerűség

főnév
 • kezdetlegesség, dísztelenség, keresetlenség, vegyítetlenség, szimplicitás (idegen), természetesség, hamisítatlanság
 • szerénység, igénytelenség, puritanizmus
 • tapasztalatlanság, járatlanság, együgyűség, ártatlanság, naivitás, romlatlanság, tisztaság
 • műveletlenség, tanulatlanság

felfedező, fölfedező I.

melléknév
 • feltáró, felderítő, megtaláló, meglelő, megpillantó

elütő

melléknév
 • különböző, eltérő, kirívó, diszkordáns (választékos), másfajta, másféle, másmilyen

cselgáncs

főnév
 • dzsúdó (szaknyelvi)
 • dzsiudzsicu (szaknyelvi)

céltábla

főnév
 • cél, célpont

csúfondáros

melléknév
 • kárörvendő, rosszmájú, gúnyos, gunyoros, kötekedő, évődő, incselkedő, kihívó, fullánkos (megjegyzés), csípős, ironikus, szatirikus, cinikus, lekicsinylő, kaján, szúrós, epés, harapós, gonoszkodó, fanyar, maliciózus, szarkasztikus (választékos)
 • (tájnyelvi): csúnya, csúf, rút, ronda

elszomorodik

ige
 • elszontyolodik, elkomorul, elhagyja magát, magába roskad, reményét veszti, elkedvetlenedik, letörik, lekonyul, elkeseredik, bánkódik, elbúsul, kesereg, búsong, búslakodik, emészti magát, elfancsalodik (tájnyelvi), elkompolodik (tájnyelvi), elkuncsorodik (tájnyelvi), elszompolyodik (tájnyelvi), megfelhőzik (tájnyelvi), elkámpicsorodik, kétségbe esik, elszorul a szíve

csikk

főnév
 • cigarettavég, cigarettacsutka, dekk (szleng), rigó (szleng), spangli (szleng)

beszély

főnév
 • (régies): elbeszélés, novella, mese, rege, történet
 • (régies): előadás, elmondás

darvadozik

ige
 • (választékos): gunnyaszt, gubbaszt, kókadozik, kornyadozik
 • (tájnyelvi): őgyeleg
 • (tájnyelvi): szállingózik
 • (választékos): virraszt
 • (tájnyelvi): várakozik, lebzsel, ténfereg, lézeng
 • (tájnyelvi): fagyoskodik, didereg

eltűnés

főnév
 • tovatűnés, elenyészés, köddé válás (bizalmas), felszívódás (bizalmas)