felsír, fölsír szinonimái

ige
 • felrí, felzokog, felbőg, felsikolt, felnyög, feljajdul
 • felhangzik (hegedűszó)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ricsaj

főnév
 • lárma, zenebona, zsivaj, zsivajgás, zsivatolás, zaj, zajongás, ramazúri, zűrzavar, rumli (bizalmas), kiabálás, ordítozás, hangzavar, ribillió, csatara (tájnyelvi)
 • mulatozás, dáridó, dínomdánom, tivornya, muri (bizalmas)

megszid

ige
 • leszid, megdorgál, elővesz (valakit), figyelmeztet, felelősségre von, lehord (bizalmas), legorombít (bizalmas), megpirongat, megszapul (tájnyelvi), megfedd, megró, megrovásban részesít, megkorhol, rápirít, megmossa a fejét, megint, megleckéztet, letol (bizalmas), leteremtettéz, rendreutasít, leteremt (bizalmas), kioszt (bizalmas), szemrehányást tesz, leszedi a keresztvizet (valakiről), ráncba szed, megreguláz, megtanítja emberségre, ledorongol (bizalmas), leszúr (bizalmas), lepocskondiáz, megkritizál, lebaltáz (szleng), legyaláz (tájnyelvi), elkeresztel (tájnyelvi), megcirmol (tájnyelvi), megzsémbel (tájnyelvi), leorrogat (régies), megpiszkol (tájnyelvi), lerámol (szleng), lebasz (durva)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felsír, fölsír szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

feletti, fölötti

melléknév
 • felüli, túli

emberséges

melléknév
 • humánus, emberies, emberi, emberségtudó (választékos), emberszerető, humanitárius, filantróp, könyörületes, irgalmas, megértő, együtt érző, jóindulatú, jóakaratú, jószívű, jóságos, jólelkű

elszomorodik

ige
 • elszontyolodik, elkomorul, elhagyja magát, magába roskad, reményét veszti, elkedvetlenedik, letörik, lekonyul, elkeseredik, bánkódik, elbúsul, kesereg, búsong, búslakodik, emészti magát, elfancsalodik (tájnyelvi), elkompolodik (tájnyelvi), elkuncsorodik (tájnyelvi), elszompolyodik (tájnyelvi), megfelhőzik (tájnyelvi), elkámpicsorodik, kétségbe esik, elszorul a szíve

eldarál

ige
 • (tájnyelvi): megdarál, megőröl
 • elhadar, elverkliz, felmond
 • (imádságot) elmorzsol

felmelegedik, fölmel

ige
 • felmelegszik, fölmelegszik, bemelegszik, tüzesedik, felhevül, átforrósodik, fő, forr, izzik
 • elfűlik (tájnyelvi), felenyhül (tájnyelvi)
 • átmelegszik, kimelegszik
 • megbocsát, kiengesztelődik, felenged, megenyhül

folyó II.

melléknév
 • folyékony, híg, folyós, olvadt
 • mostani, jelenlegi, aktuális

nemzetőr

főnév
 • (régies): polgárőr, milicista (idegen)

delel

ige
 • ebédel, sziesztázik (bizalmas), pihen, nyugszik
 • (égitest) kulminál (szaknyelvi)

csőtészta

főnév
 • makaróni

amott, amottan

határozószó
 • ott, ottan, távolabb, ahajt (tájnyelvi), amahol (tájnyelvi)

doboz

főnév
 • skatulya, iskátula (régies), kazetta, pikszis (régies), szelence (régies), ládika, ládikó, tok, káva (televízióé), dózni (tájnyelvi), pakli (tájnyelvi)

földbirtokreform

főnév
 • agrárreform, földreform, földosztás

gondviselés

főnév
 • pártfogás, pártolás, támogatás, gondoskodás, törődés, ellátás, ápolás, gyámolítás, gondozás
 • fátum, sors, Isten

írásbeli II.

főnév
 • dolgozat, doga (bizalmas), zárthelyi, zéhá (bizalmas)

hegedű

főnév
 • szárazfa (régies), violino (idegen), violin (régies), cinige (tájnyelvi)

felsőfok, fölsőfok

főnév
 • végletesség, szertelenség, szélsőség, túlzás, szuperlatívusz (idegen), elatívusz (idegen)

feléled, föléled

ige
 • magához tér, újjáéled, életre kel, újjászületik, felocsúdik, felserken (régies), felél (régies), feltenyészedik (tájnyelvi) Sz: új életre támad; visszatér belé az élet
 • felélénkül, felelevenedik, megélénkül, megelevenedik
 • felfrissül, erőre kap, felüdül, kivirul, kedvre kap
 • fellobban, fellángol, (tűz) feltámad

filodendron

főnév
 • könnyezőpálma, levélfa

havanna

főnév
 • (régies): cabanos (régies), kubai szivar, szivar

felülvizsgál, fölülv

ige
 • revideál, felülbírál, ellenőriz, megvizsgál, átvizsgál, lektorál, inspiciál (régies), konspiciál (választékos), felvizsgál (tájnyelvi), rovancsol (szaknyelvi)

ennélfogva

határozószó
 • ezért, tehát, ennek folytán, következőleg, következésképp, következésképpen, ebből kifolyólag, ennek okán, emiatt

fogás

főnév
 • szorítás, megragadás, markolás
 • mód, módszer, mesterfogás, megoldás
 • csíny, stikli (bizalmas), cselfogás, trükk, fortély, csel, mesterkedés, manipuláció, ügyeskedés, manőver, húzás, ürügy
 • zsákmány, préda, kövér falat, martalék (régies)
 • étel, tál étel, ennivaló, étekfogás, étekfogat (régies)

háztulajdonos

főnév
 • házbirtokos (régies), háziúr, házigazda