szubjektum jelentése

 • filozófia alany, a megismerő és cselekvő lény
 • logikai alany, amelyről az ítélet szól
 • latin subiectum ‘alávetett, valaminek kitett dolog’ ← subicere, subiectum ‘alávet’: sub- ‘alá, közel’ | iacere ‘dob’
 • lásd még: szüzsé

További hasznos idegen szavak

izopach

 • geológia folytonos vonal, amely az azonos rétegvastagságú helyeket köti össze a térképen
 • német Isopach ‘ua.’: görög iszosz ‘azonos, egyenlő’ | pakhosz ‘vastagság’ ← pakhüsz ‘vastag’

bukranion

 • művészet ökörfejdísz, marhafej- és virágfüzér-motívumokból komponált ókori eredetű díszítősor szentélyek és oltárok frízein
 • görög, ‘ua.’: bu(sz) ‘ökör’ | kranion ‘koponya’
A szubjektum és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

lingua franca

kiejtése: lingva franka
 • nyelvtan olasz alapú, arab elemekkel dúsult, egyszerűsödött szerkezetű segédnyelv, amely a középkor óta használatos volt közvetítő nyelvként a Földközi-tenger partvidékein
 • nyelvtan tágabb értelemben hasonló jellegű és szerepű segédnyelv
 • olasz, ‘frank nyelv’: lingua ‘nyelv’ | franco ‘frank’, tágabb értelemben ‘nyugat-európai, francia, olasz’ ← arab, török frengi ‘ua.’
 • lásd még: fringia, lingvista

in saecula saeculorum

kiejtése: in székula székulórum
 • vallás mindörökkön örökké (katolikus imádságok záró formulája)
 • latin, ‘századok századain át’: in ‘-ra’ | saeculum ‘emberöltő, század, korszak’

periencephalus

 • anatómia agyhártya
 • tudományos latin, ‘ua.’, tkp. ‘az agy körül lévő’: lásd még: peri- | görög enkephalé ‘agy’, tkp. ‘a fejben (lévő)’: en- ‘-ben’ | kephalé ‘fej’

réma

 • nyelvtan a mondat új közlendőt tartalmazó része
 • görög rhéma ‘mondás, szólás’ ← eirétó ‘mondta’ ← eiró ‘mond’

cenzor

 • történelem az ókori Rómában adóbecsléssel és az erkölcsök felügyeletével megbízott főtisztviselő
 • politika a sajtócenzúra hivatalnoka
 • ellenőr, felülvizsgáló, bíráló
 • + vizsgálóbiztos, vizsgabiztos
 • latin censor ‘ua.’ ← censere ‘számbavesz, felmér, vélekedik’

szpáhi

 • történelem nehéz fegyverzetű lovas katona a volt török birodalomban
 • bennszülött lovaskatona a volt francia észak-afrikai gyarmatokon
 • szerb-horv spahija ‘ua.’ ← török sipahi ‘szolgálatáért földbirtokkal jutalmazott lovaskatona’ ← perzsa szipáhí ‘lovas katona’ ← szipáh ‘sereg’
 • lásd még: sepoy

pedagógium

 • oktatás polgári iskolai tanárképző főiskola
 • német Pädagogium ‘ua.’, lásd még: pedagógia

gigantikus

 • óriási, hatalmas
 • nagyszabású, roppant, emberfeletti
 • német gigantischgörög gigantikosz ‘gigászi, óriási’, lásd még: gigász

gon

 • tudomány újszög, a geodéziában használatos metrikus szögmérték, amely a teljes körnek 400-ad része
 • görög gónia ‘zug, szöglet, szög’ ← gonü ‘térd’
 • lásd még: oktogon, trigonometria

livre d’heures

kiejtése: livrödőr
 • művészet hóráskönyv, a nap kijelölt óráira előírt imákat tartalmazó középkori imádságoskönyv, amely világiak számára készült, és gyakran művészi illusztrációkkal díszítették
 • francia, ‘ua.’: livrelatin liber ‘könyv’ | heurelatin hora ‘óra’
 • lásd még: librettó

forzítia vagy forzícia

 • növénytan aranyfa, tavasszal nyíló, élénksárga virágú fa
 • tudományos latin Forsythia ← W. Forsyth kiejtése: forszájt angol botanikus nevéből

flagráns

 • szembeszökő, csattanós, meggyőző
 • bebizonyosodott, tagadhatatlan
 • kirívó, botrányos, arcátlan
 • égető, heves
 • német flagrant ‘ua.’ ← latin flagrans, flagrantis ‘heves, égő’ ← flagrare ‘ég, hevül’
 • lásd még: flambíroz, flamboyant, flamen, in flagranti, inflammáció

agevole

kiejtése: adzsévole
 • zene könnyeden (adandó elő)
 • olasz, ‘ua.’ ← agio ‘kényelem’, lásd még: ázsió