szinopszis jelentése

 • áttekintés, összefoglalás
 • irodalom írásmű kivonata, tartalmi vázlata
 • vallás párhuzamos helyek összeállítása a Bibliából
 • német Synopsis ‘ua.’ ← görög szünopszisz ‘kivonat, közös szemlélet’: szün- ‘együtt’ | opszisz ‘látás’ ← optikosz ‘a látáshoz tartozó’, lásd még: optika

További hasznos idegen szavak

princeps

kiejtése: princepsz
 • fejedelem
 • történelem Augustus Octavianus uralkodói címe
 • latin princeps, principis ‘elöljáró, első tisztségviselő’, tkp. ‘az első helyet elfoglaló’: primus ‘első’ | capere ‘fog, vesz, foglal’
 • lásd még: kapacitás

protestantizmus

 • vallás a reformáció révén létrejött keresztény felekezeteknek s ezek utódainak összessége
 • vallás az eme vallások által hirdetett eszmék rendszere
 • német Protestantismus ‘ua.’ (Luther hívei az 1529-es wormsi birodalmi gyűlésen tiltakoztak az őket sújtó császári rendelkezések ellen): lásd még: protestáns, -izmus
A szinopszis és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

anaglif

 • filművészet térhatású kép előállítása a két szem külön-külön képeinek elszínezésével, majd e színeknek megfelelő szemüvegen át való szemlélésével
 • művészet féldombormű, kámea
 • angol anaglyph ‘ua.’: görög ana- ‘fel, újra, vissza’ | glüphé ‘véset’

diszkusszió

 • megvitatás, eszmecsere
 • fejtegetés, levezetés, kidolgozás
 • német Diskussionfrancia discussion ‘ua.’ ← latin discussio ‘szétrázás’, lásd még: diszkutál

finális

polarimetria

 • kémia optikailag aktív anyag oldatának koncentrációját meghatározó méréses eljárás
 • angol polarimetry ‘ua.’, lásd még: polariméter

korolla

 • növénytan párta
 • latin kicsinyítő képzős corolla ‘koszorúcska’ ← corona ‘koszorú, korona’

fluviográf

 • műszaki folyó vízállását folyamatosan mérő és az adatokat rögzítő készülék
 • német Fluviograph ‘ua.’: latin fluvius ‘folyó’ ← fluere ‘folyik’ | lásd még: -gráf

perzekutor

 • + jogtudomány pandúr, megyei csendbiztos
 • jogtudomány ügyész, bűnüldöző
 • latin persecutor ‘ua.’, lásd még: perzekvál

delavári

 • növénytan amerikai eredetű, ropogós bogyójú, direkt termő szőlő
 • a delavár indiánokról

omlett

 • konyhaművészet tojáslepény
 • rántotta
 • francia omelette ‘ua.’ ← (?) kicsinyítő képzős (l)amelette ‘lepény’ ← latin lamina ‘lemez’ (a szókezdő l névelőnek érződött, ezért elmaradt)

coram publico

kiejtése: kóram publikó
 • a nyilvánosság előtt
 • latin, ‘ua.’: coram ‘előtt, jelenlétében’ | publicum ‘nyilvánosság’ ← publicus, tkp. populicus ‘nyilvános, a népet érintő’ ← populus ‘nép’

mirtusz

 • növénytan mediterrán és mérsékelt éghajlaton honos fehér virágú, örökzöld díszcserje
 • átvitt értelemben (mirtuszból font) menyasszonyi koszorú
 • latin myrtusgörög mürtosz ‘ua.’ ← sémi (pl. asszír murru ‘akácféle gyantája’)
 • lásd még: mirha

azotémia

 • orvosi a nem fehérjeeredetű nitrogén szintjének megemelkedése a vérben
 • tudományos latin azotaemia ‘ua.’: lásd még: azót | görög haima ‘vér’

amhara

 • az afroázsiai nyelvek egyike, Etiópia hivatalos nyelve
 • az etiópiai Amhara tartományról

ritmikus

 • ritmusos, ütemes, szabályosan ismétlődő
 • sport mozgásművészeti (torna)
 • latin rhythmicusgörög rhüthmikosz ‘ua.’, lásd még: ritmus