komplexum jelentése

 • több elemből álló bonyolult egész
 • közös rendeltetésű részek együttese
 • egy tagban lévő földbirtok
 • épületegyüttes
 • német Komplex ‘ua.’ ← latin complexus ‘körülfogott, bekerített’ ← complecti, complexus, tkp. con-plecti ‘körülfon, átfon’: con- ‘együtt, össze’ | plectere ‘fon’

További hasznos idegen szavak

sztoikus

 • főnév az ókori sztoikus iskola tagja, híve
 • melléknév a megpróbáltatásokat bölcs nyugalommal viselő, szilárd, rendíthetetlen, állhatatos
 • higgadt, kiegyensúlyozott, szenvtelen
 • latin stoicusgörög sztoikosz ‘ua.’, tkp. ‘a Sztoához tartozó’ ← görög Sztoa (Poikilé) ‘(festett) oszlopcsarnok’, épület Athénban, ahol a sztoicizmus hívei tartották összejöveteleiket

konfabuláció

 • lélektan kitalált történetek átélt előadásában megnyilvánuló lelki rendellenesség
 • német Konfabulation ‘ua.’, lásd még: konfabulál
A komplexum és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

autoplasztika

 • orvosi sérült vagy elveszett szövet, testrész pótlása a szervezet saját anyagából
 • lásd még: auto-, plasztika

onkológus

 • orvosi daganatos betegségek gyógyításával foglalkozó orvos, kutató
 • magyar, lásd még: onkológia (a biológia–biológus és hasonló szópárok mintájára)

processzió

 • vallás egyházi körmenet
 • felvonulás, nagy menet
 • latin processio ‘menet, előnyomulás’ ← procedere, processum ‘előlép, halad’: pro- ‘előre’ | cedere ‘lép’
 • lásd még: akcesszórius, koncesszió, recesszió

marginalizmus

 • közgazdaságtan határhaszon-elmélet, amely a fogyasztási termék egyensúlyi árát a fogyasztók hasznossági értékítéletével magyarázza
 • közgazdaságtan határelemzés, a használati érték és a csereérték közötti összefüggések vizsgálatára szolgáló elmélet
 • angol marginalism ‘ua.’, lásd még: marginális, -izmus

halogénlámpa

 • villamosság erős fényű és kis fogyasztású izzólámpa, amelyben a volfrámszálat halogén elemek gőze veszi körül
 • lásd még: halogén

klavír

 • zene zongora
 • német Klavier ‘ua.’ ← francia clavier ‘billentyűzet’ ← latin clavis ‘kulcs, orgonabillentyű’
 • lásd még: klauzúra

periaxiális

spíszbürger

 • bizalmas nyárspolgár, szűk látókörű, kicsinyes ember
 • német pejoratív Spiessbürger ‘ua.’, eredetileg ‘nem katonáskodó, csak lándzsával polgárőrséget ellátó városi ember’: Spiess ‘lándzsa’ | Bürger ‘városlakó, polgár’ ← Burgófelnémet burg ‘vár, város’ (a magyar nyárspolgár téves tükörfordítás a Spiess másodlagos ‘nyárs’ jelentése nyomán)

akondrogenezis

 • orvosi a csontképződés elégtelensége miatt fellépő törpenövés, főleg a végtagok rendellenes rövidsége
 • tudományos latin achondrogenesis ‘ua.’: görög a- ‘nem’ | khondrosz ‘mag, szemcse, porcogó’ | lásd még: genezis

sztaurolit

 • ásványtan vörösbarna vagy kék színű, alumínium-szilikát alapú, iker-keresztkristályú ásvány
 • angol staurolite ‘ua.’: görög sztaurosz ‘kereszt’ | lithosz ‘kő’

faecalia

aufklérista

 • történelem a felvilágosodás híve
 • lásd még: aufklérizmus

ektomorfia

 • megnyúlt, sovány testalkat, amelynél a bőrfelület és az idegszövetek aránya nagy (a Sheldon-féle tipológiában)
 • angol ectomorphy ‘ua.’, tkp. ‘külső alakúság’: görög ektosz ‘külső’ | morphé ‘alak’

izoterm

 • tudomány állandó hőmérsékleten végbemenő
 • német isotherm ‘ua.’, lásd még: izoterma