reluktancia jelentése

 • villamosság az induktivitás fordított értéke
 • angol reluctance ‘ua.’, lásd még: reluktáns

További hasznos idegen szavak

melanzsőr

 • műszaki édesipari keverő- és gyúrógép
 • francia mélangeur ‘ua.’, lásd még: melanzs

ocu-

A reluktancia és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

churriguerizmus

kiejtése: csurrigerizmus
 • építészet, művészet a spanyol késő barokk zsúfoltan gazdag, a díszítőelemeket szertelenül halmozó stílusirányzata
 • a Churriguera művészcsaládnak, a stílus irányadójának nevéből

kornétás

 • katonai zászlótartó
 • katonai csapatkürtös, trombitás
 • magyar, lásd még: kornéta, kornett

befana

 • az olasz népmesék és népi hiedelmek tündére, aki vízkereszt napján a jó gyermekeket megajándékozza, a rosszakat megbünteti
 • olasz, ‘ua.’ ← latin epiphania ‘vízkereszt’, lásd ott

biboldó

 • gúnyos zsidó
 • cigány biboldo ‘ua.’, tkp. ‘kereszteletlen’

principátus

 • történelem a korai császárság az ókori Rómában, az Augustus által létrehozott államforma, amely egy ideig még őrizte a köztársasági intézményeket
 • történelem fejedelemség
 • latin principatus ‘ua.’, lásd még: princeps

krisztallológus

 • tudomány az ásványtan tudósa
 • magyar, lásd még: krisztallológia (a biológia–biológus és hasonló szópárok mintájára)

alómars

 • katonai lódulj! gyerünk!
 • takarodj! hordd el magad!
 • német, francia allons marche! ‘menet indulj!’: aller ‘megy’ | marche ‘menetelés’, lásd még: mars

lambéria

 • építészet a szoba falát védő díszburkolat fából, gipszből, márványból
 • belső falburkolathoz használt hornyolt faanyag
 • olasz, ← francia lambrisközépkori latin lambruscum ‘ua.’ ← latin labrusca ‘vadszőlő’

orogenezis

 • geológia hegyképződés
 • tudományos latin orogenesis ‘ua.’: görög orosz ‘hegy’ | lásd még: genezis
 • lásd még: oreád

edafikus

 • biológia a talaj élővilágával kapcsolatos, ahhoz tartozó (növény vagy állat)
 • német edaphisch ‘ua.’, lásd még: edafon

szlem

 • játék 12 vagy 13 nyert ütésből álló játszma bridzsben
 • sport győzelemsorozat az adott év minden nagy nemzetközi versenyén (főleg teniszben)
 • angol slam ‘ua.’, tkp. ‘a becsapott ajtó dördülése’ ← skandináv (pl. norvég slemme ‘becsap, bevág’)

professzor

 • oktatás egyetemi vagy főiskolai tanár
 • + középiskolai tanár
 • orvosi klinika vezető főorvosa, orvosprofesszor
 • latin professor ‘bejelentett, nyilvános tanító’ ← profiteri ‘bejelent, beismer’, lásd még: professzió

devotio moderna

kiejtése: devóció …
 • vallás az elmélyült lelkiségre és erkölcsi megújulásra törekvő laikus irányzat a 14–15. századi keresztény egyházban
 • latin, ‘korszerű áhítat’, lásd még: devóció, modern

neonátus

 • orvosi újszülött
 • latin neonatus ‘ua.’: lásd még: neo- | natus ‘született’ ← nasci, natus ‘születik’