pszeudo- jelentése

 • (idegen szóösszetételek előtagjaként) hamis, ál-, nem valódi
 • görög pszeudosz ‘hazugság, csalás’ ← pszeudó ‘megcsal, meghazudtol’

További hasznos idegen szavak

kommunizmus

 • politika (a marxi elmélet szerint) a termelőeszközök társadalmi tulajdonán alapuló, osztály nélküli gazdasági és társadalmi rend
 • német Kommunismusfrancia communisme ‘ua.’: lásd még: kommunális, -izmus

imponderábilis

 • lemérhetetlen, leheletnyi, árnyalatnyi (különbség, hatás)
 • latin imponderabilis, tkp. in-ponderabilis ‘ua.’: in- ‘nem’ | ponderare ‘mérlegel’ ← pondus, ponderis ‘súly’ ← pendere ‘függ’ (ti. a mérlegen)
 • lásd még: dependencia, font1, independens, pendlizik
A pszeudo- és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

disztinkt

 • világos, megkülönböztethető
 • német distinkt’ ← latin distinctus ‘ua.’ ← distinguere, lásd még: disztingvál

miniszteriális

 • politika minisztériumi, valamely minisztérium vagy miniszter hatáskörébe tartozó, onnan eredő
 • főnév történelem a király kíséretének tagja, majd királyi hivatalt betöltő személy a kora középkorban
 • középkori latin ministerialis ‘ua.’, lásd még: miniszter

hucul

 • néprajz keleti szláv népcsoport az északkeleti Kárpátokban
 • ennek nyelvjárása
 • ukrán, ‘ua.’ ← ?

szalmonellózis

 • orvosi szalmonellafertőzés
 • tudományos latin salmonellosis ‘ua.’: lásd még: szalmonella | -ózis (kóros folyamatra utaló toldalék)

casu-

maskara

 • öltözködés farsangi álruha, jelmez, álarc
 • nevetséges öltözet
 • jelmezt, ill. nevetséges öltözetet viselő személy
 • olasz mascheraspanyol mascara ‘ua.’ ← arab maszkharat ‘bohóc, tréfa, mulatság’ ← szakhira ‘kinevettet’

ghibellin

kiejtése: gibellin
 • történelem a pápákkal szemben a Hohenstaufen császárokat támogató párt, ennek híve a középkori Itáliában
 • olasz, ‘ua.’ ← a württenbergi Waiblingen várának nevéből (amely a Hohenstaufenek birtokában volt)

komédiás

 • képmutató, színészkedő ember
 • a színpadias, hatásvadász fogásokat kedvelő ember
 • + színész
 • + vásári mutatványos, csepűrágó
 • lásd még: komédia

szezon

 • idény, évad
 • (összetételek előtagjaként) valamely időszakhoz kötődő, pl. szezonmunka
 • francia saison ‘évszak’ ← késő latin satio, sationis ‘vetés, a vetés időszaka, évszak’ ← serere, satum ‘vet’