pszeudo- jelentése

 • (idegen szóösszetételek előtagjaként) hamis, ál-, nem valódi
 • görög pszeudosz ‘hazugság, csalás’ ← pszeudó ‘megcsal, meghazudtol’

További hasznos idegen szavak

synalgia

kiejtése: szinalgia
 • orvosi kisugárzó fájdalom
 • tudományos latin, ‘ua.’, tkp. ‘együtt-fájás’: görög szün- ‘együtt’ | algeó ‘fájdalmat érez’

russzofil

 • oroszbarát
 • angol, német russophil ‘ua.’: latin Russia ‘Oroszország’ | görög philó ‘kedvel’
A pszeudo- és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

aragonit

 • ásványtan rombos kristályos kalciumkarbonát, áttetsző, üvegfényű ásvány, a kalcit változata
 • lelőhelyéről, a spanyol Aragónia tartományról | -it (ásványra utaló toldalék)

embrionális

 • biológia magzati
 • átvitt értelemben kezdeti, kezdetleges, fejletlen, kifejletlen
 • tudományos latin embryonalis ‘ua.’, lásd még: embrió

disszertáció

 • tudomány doktorátusra, tudományos fokozatra pályázó személy értekezése
 • oktatás dolgozat, értekezés, tanulmány
 • tudományos latin dissertatio ‘ua.’, lásd még: disszertál

komplikáció

 • bonyodalom, zavar, nehézség
 • váratlan akadály
 • orvosi szövődmény
 • latin complicatio ‘ua.’, lásd még: komplikál

etikett

 • + címke
 • történelem az udvari szertartások rendje
 • a társasági illemszabályok rendszere
 • német Etikett ‘címke’, Etikette ‘szertartásrend’ ← francia étiquette ‘címke, cédula, szertartásrend’ ← ófrancia estiquier ‘felragaszt, kitűz’ ← holland stikken ‘felszúr, kitűz’ (az udvari szertartás rendjét cédulára írva tűzték ki)
 • lásd még: tikett

izolál

 • villamosság szigetel
 • átvitt értelemben elszigetel, elkülönít, elzár
 • német isolieren ‘ua.’ ← olasz isolare ‘különválaszt, elszigetel’ ← isola ‘sziget’ ← latin insula ‘ua.’

cro-

liliputi

 • apró, parányi, törpe, törpe növésű
 • Lilliput, törpe lények mesebeli szigete Swift Gulliver utazásai c. művében

emfázis

 • nyelvtan nyomaték, hangsúly, kiemelés
 • átélés, érzelmi fűtöttség, hevület
 • ennek megnyilvánulása beszédben, viselkedésben
 • szónokiasság
 • latin emphasisgörög emphaszisz ‘megmutatás, kijelentés, nyomaték’ ← emphainó ‘megjelenít’: en- ‘bele’ | phainomai ‘megjelenik’
 • lásd még: epiphania, fantazma, fantom, fázis, fenol, fenomén, fenomenológia

kontinens

 • főnév földrész, világrész, szárazföld
 • melléknév orvosi vizeletét, székletét visszatartani képes, szobatiszta
 • tudományos latin continens, continentis ‘összefüggő, egybefüggő, önuralommal bíró’ ← continere ‘együtt tart, visszatart, megfékez’: con- ‘össze, meg-’ | tenere ‘tart’
 • lásd még: absztinens, detenció, kontenancia, kontinuus, tenacitás

flörtöl

 • kacérkodik, enyeleg, teszi a szépet
 • angol flirt ‘ua.’, eredetileg ‘csúfolódik, ugrat, könnyeden kitér’

haplodiploidia

 • állattan a társadalmat alkotó rovarok bonyolult társas szerveződésének genetikai alapja, az a jelenség, hogy a nőstények diploidok, a megtermékenyítetlen petéből fejlődő hímek viszont haploidok
 • lásd még: haploid, diploid

szalmiák

 • kémia ammóniumklorid, műtrágyák és szárazelemek alkotórésze
 • német Salmiak ‘ua.’ ← latin sal ammoniacus ‘ammóniumsó’, lásd még: ammónia
 • lásd még: szalina