plein-pouvoir jelentése

kiejtése: plenpuvoár
 • teljhatalom
 • francia, ‘ua.’: plein ‘teli, teljes’ ← latin plenus ‘ua.’ ← plere ‘betölt’ | lásd még: puvoár
 • lásd még: plénum

További hasznos idegen szavak

adminisztrál

 • hivatali ügyeket intéz, igazgat, szervez
 • (le)bonyolít, kimutatást vezet
 • latin administrare, administratum ‘szolgál, intéz, vezet’: ad- ‘hozzá’ | ministrare ‘felszolgál, szolgáltat, végrehajt’ ← minister ‘szolga, segítő’, tkp. minus-terminus ‘kisebb’
 • lásd még: ministrál, miniszter
A plein-pouvoir és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

mizéria

 • nyomorúság, szükség, ínség, nélkülözés
 • közszükségleti cikk tartós hiánya, ellátási zavara
 • kellemetlenség, baj, zavar
 • latin miseria ‘nyomorúság, ínség’ ← miser ‘szerencsétlen, nyomorult’

apoditérium

 • építészet az ókori görög tornacsarnokok és római közfürdők vetkőző helyisége
 • latin apodyteriumgörög apodütérion ‘ua.’ ← apodüomai ‘levetkőzik’: apo- ‘el’ | düó ‘felölt’ | -térion (vmely tevékenység színhelyére utaló görög toldalék)

hipervalens

 • kémia olyan vegyületek gyűjtőneve, amelyekben a központi atom vegyértéke az alapvegyértéknél magasabb
 • görög hüper ‘felett, túl’ | latin valens ‘értékes, vmit érő’ ← valere ‘ér vmennyit’

korrekt

 • szabatos, helyes, pontos
 • becsületes, tisztességes, feddhetetlen, méltányos
 • törvényes, megengedett
 • német korrekt ‘helyes’ ← latin correctus ‘helyesbített, helyes’, lásd még: korrigál

konvekció

 • fizika hőáramlás
 • meteorológia légtömegek függőleges irányú mozgása
 • tudományos latin convectio ‘ua.’ ← convehere, convectum ‘egybegyűjt’: con- ‘össze’ | vehere ‘hoz, visz’
 • lásd még: konvektor, vehemens

neurofarmakológia

 • orvosi a gyógyszerek idegrendszeri hatását vizsgáló résztudomány
 • lásd még: neuro-, farmakológia

káró

 • játék szín a francia kártyában, csúcsára állított vörös rombusz
 • német Karo ‘ua.’ ← francia carreau ‘négyszög’ ← késő latin kicsinyítő képzős quadrellumlatin quadrum ‘négyszög’ ← quatuor ‘négy’
 • lásd még: káder, karrírozott, kvadrál, kvadrát

kokszagiz

 • növénytan gumipitypang
 • orosz. ‘ua.’ ← török köksagˇz ‘ua.’: kök ‘gyökér’ | sagˇz ‘gumi’

realista

 • melléknév gyakorlatias, a megvalósíthatóra törekvő
 • élethű, valósághű
 • főnév a művészeti vagy filozófiai realizmus híve
 • német Realistfrancia réaliste ‘ua.’, lásd még: realizmus

mezofita

 • növénytan közepes vízigényű növények
 • tudományos latin többes szám semlegesnemű mesophyta ‘ua.’: lásd még: mezo-| görög phüton ‘növény’ ← phüó ‘sarjad, tenyészik’

horológium

 • + óra (időmérő eszköz)
 • vallás egyházi szertartáskönyv, énekeskönyv
 • latin, ‘óra’ ← görög hórologion ‘óraszámláló’: hóra ‘időszak, évszak, napszak, óra’ | legó ‘beszél, számlál’

profúzió

 • orvosi vérömlés, magömlés
 • tudományos latin profusio ‘ua.’, lásd még: profúz

fúzió

 • kereskedelem cégek társulása, egyesülése, összeolvadása
 • magfizika atommagok energiafelszabadulással járó egyesülése
 • angol, német fusion ‘ua.’ ← latin fusio ‘kiöntés, olvasztás’ ← fundere, fusum ‘önt, olvaszt’
 • lásd még: fondue

szábor

 • politika Horvátország nemzetgyűlése
 • horvát sabor ‘gyűlés’ ← sabirati ‘összeszed’