mechanogram jelentése

 • orvosi a szervek mozgásának műszerrel rögzített görbéje
 • tudományos latin mechanogramma ‘ua.’: görög mechané ‘gépezet’ | lásd még: gram(ma)

További hasznos idegen szavak

dorsale

kiejtése: dorzále
 • bútor színes textília támlátlan székek háta mögött a falon vagy a stallum hátoldalán
 • bútor a stallumnak a falhoz támaszkodó hátlapja
 • olasz, ‘ua.’ ← latin dorsalis, lásd még: dorzális

aleatoria

 • zene a hangok véletlenszerű egymásutánjára épülő modern zenei szerkesztésmód
 • lásd még: aleatorikus
A mechanogram és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

simmerring

rebab

 • zene régi vonóslant-szerű keleti hangszer
 • arab rebáb ‘ua.’

baumkuchen

 • konyhaművészet fatörzstorta
 • német Baumkuchen ‘ua.’: Baum ‘fa(törzs)’ | Kuchen ‘sütemény’

opus mixtum

kiejtése: opusz miksztum
 • építészet vegyes anyagú falazat nyers és faragott kőből, valamint téglából
 • latin, ‘ua.’, lásd még: opusz, mixtúra

kóma

2
 • csillagászat csóva, az üstökös magját körülvevő, fénylő gázburok
 • tudományos latin coma ‘ua.’, tkp. ‘hajfürt’ ← görög komé ‘haj, szakáll’
 • lásd még: kométa

homofób

 • sajtó homoszexuálisokkal szemben ellenséges, megbélyegzésüket és kirekesztésüket követelő
 • angol homophobe ’ua.’, lásd még: homofóbia

foszfoproteid

 • biokémia foszfortartalmú összetett fehérje
 • lásd még: foszfor, proteid

króm

 • kémia kemény, kékesfehér fényű fémes elem
 • német Chromfrancia chrome ‘ua.’ ← görög khróma ‘szín’ (felfedezőjétől, a francia Vauquelintől annak alapján, hogy a vegyületei élénk színűek)

szving

 • amerikai eredetű társastánc
 • angol swing ‘ua.’, tkp. ‘hintálás, lóbálás’

petrográfia

 • geológia kőzettan, kőzetleírás
 • angol petrography ‘ua.’: görög petrosz ‘kő’ | lásd még: -gráfia

autogámia

 • biológia önmegporzás
 • tudományos latin autogamia ‘ua.’: lásd még: auto- | görög gamosz ‘házasság, nász’

cirfandli

 • jó minőségű fehérborszőlő
 • ebből készült könnyű, száraz fehérbor, szilváni
 • hazai német zierfandl ‘ua.’ (népetimológiás alak, mintha a Zier ‘dísz’ és fandl ‘edény’, lásd még: fándli összetétele volna)német Silvaner ‘szilváni’

etnolingvisztika

 • tudomány a nyelv és a kultúra kölcsönhatásainak kutatása egy adott nép körében
 • lásd még: etno-, lingvisztika

jeremiád vagy jeremiáda

 • irodalom a magyarság romlását sirató panaszdal mint 16–17. századi költői műfaj
 • átvitt értelemben panaszáradat, sirám, siránkozás
 • német Jeremiade ‘ua.’: Jeremiás (siralmai) (a Biblia egyik ószövetségi könyve, amelyben Jeremiás próféta siratja a feldúlt Jeruzsálemet): héber Jirmejahu ‘felmagasztal az Úr’ | lásd még: -ád(a)