izokromatikus jelentése

 • fényképezés a vöröst kivéve valamennyi színre azonosan érzékeny (film, fotópapír)
 • német isokromatisch ‘ua.’: görög iszosz ‘azonos, egyenlő’ | khróma, khrómatosz ‘szín’

További hasznos idegen szavak

kalendárium

 • naptár
 • folyóiratnak naptárral ellátott vegyes tartalmú évkönyve
 • + különféle olvasmányokkal és hasznos tudnivalókkal, álomfejtésekkel dúsított képes naptár
 • latin calendarium ‘naptár’, eredetileg ‘adósságok jegyzéke’ ← Calendae ‘a hónap első napja’ (az ókori Rómában az adósságok törlesztésének és a kamat fizetésének napja) ← calare ‘kiált, összehív’ (az új hónap kezdetét a holdállás megfigyelése alapján a pontifex maximus kiáltotta ki)
 • lásd még: koleda, koncílium

dominikánus

 • vallás Domonkos-rendi
 • főnév e rendhez tartozó szerzetes
 • latin Dominicanus ‘domonkosi’ ← Dominicus ‘Domonkos’ (a rendalapító spanyol Domingo de Guzmán latinosított neve), tkp. ‘vasárnap’: (dies) Dominicus ‘az Úr (napja)’ ← dominus ‘úr, a ház gazdája’ ← domus ‘ház’
 • lásd még: dóm1
A izokromatikus és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

bilgeri

 • öltözködés puha szárú, a torkában fűzős csizma
 • G. Bilgeri osztrák ezredes, síoktató nevéből, aki divatba hozta

glett

 • építészet elsimított felület a festendő falon
 • német Glätte ‘simaság’ ← glatt ‘sima’ ← germán glada ‘fénylő’

geo-

 • (tudományos szóösszetételek előtagjaként) a földdel kapcsolatos, föld-
 • görög geo(eidész) ‘föld(szerű)’ ← ‘föld’

manysi

 • néprajz a finnugor nyelvcsalád ugor ágához tartozó nép, más néven vogul
 • nyelvtan e nép ma már csak néhány ezer ember által beszélt nyelve, a magyar legközelebbi rokona
 • melléknév e néppel, nyelvvel kapcsolatos
 • saját név, eleme a magyar, régebben magyer névnek is, amely tkp. ‘manysi férfi’, manjs|erj (a nysgy hangváltozás párhuzamos példája a manysi anjsarmagyar agyar)

Hiób-hír

 • vészhír, nagy csapásokat jelentő, lesújtó hír
 • német Hiobsbotschaft ‘Jób-híradás’ ← latin Hiob ‘Jób’ (bibliai alak, aki sorra kapta a híreket jószágai, majd házai pusztulásáról, végül gyermekei haláláról)

szupraszegmentális

 • nyelvtan átfogó, több hangtani egységre kiterjedő (hatás)
 • lásd még: szupra-, szegmentum

revokábilis

 • jogtudomány visszavonható, megmásítható
 • tudományos latin revocabilis ‘ua.’, lásd még: revokál

exokardiális

 • anatómia a szíven kívüli
 • tudományos latin exocardialis ‘ua.’: lásd még: exo- | görög kardia ‘szív’

jassz

 • csibész, apacs, vagány, a nagyvárosi alvilághoz tartozó fiatalember
 • (?) német argó jasser ‘kabáttolvaj’

specializál

 • szakosít, sajátos szakterületekre tagol vagy alkalmaz
 • német spezialisierenfrancia spécialiser ‘ua.’, lásd még: speciális

paszternák

pánlogizmus

 • filozófia az a felfogás, mely szerint a mindenség logikai természetű, a megtestesült értelem megvalósulása
 • tudományos latin panlogismus ‘ua.’: görög semlegesnemű pan ‘minden’ | logosz ‘értelem’ | lásd még: -izmus

duplikátum vagy duplum

 • másodpéldány
 • hivatalos másodlat, hivatalos iratról kiállított, azonos érvényű dokumentum
 • latin duplicatum ‘ua.’, lásd még: duplikál

glikol

 • kémia két vegyértékű alkohol, sűrű és édes folyadék, gyanták oldószere
 • angol glycol ‘ua.’: görög glüküsz ‘édes’ | lásd még: (alkoh) ol