futurum jelentése

 • nyelvtan jövő idő
 • a jövő
 • latin, ‘jövő’, tkp. ‘leendő’: fu- (a létige egyik töve) | -turus (a beálló melléknévi igenév képzője)

További hasznos idegen szavak

indignálódik

 • méltatlankodik, háborog, megneheztel
 • indignari, indignatus ‘méltatlannak tekint’: in- ‘nem’ | dignari ‘méltónak tart’ ← dignus ‘méltó’

akkurát

 • pontosan, éppen, szakasztott
 • német akkurat ‘ua.’, lásd még: akkurátus
A futurum és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

excepció

 • kivétel
 • jogtudomány ellenvetés, kifogás, tiltakozás
 • latin exceptio ‘kivétel’, lásd még: excipiál

immateriális

 • anyagtalan
 • tudományos latin immaterialis, tkp. in-materialis ‘ua.’: in- ‘nem’ | lásd még: materiális

inzulin

 • orvosi a hasnyálmirigyben található Langerhans-szigetek nevű sejtcsoport hormonja, amely a vércukor szintjét szabályozza
 • angol insulin ‘ua.’: latin insula ‘sziget’ | -in (vegyületre utaló toldalék)

sztereofilm

 • filművészet térhatású film
 • lásd még: sztereo-, film

delúzió

 • becsapás, kijátszás, átejtés
 • latin delusio ‘ua.’ ← deludere, delusum ‘megtéveszt, megtréfál’: de- ‘le, el’ | ludere ‘játszik, tréfál’
 • lásd még: illúzió, ludimagiszter

pszeudománia

 • orvosi kóros hazudozás
 • tudományos latin pseudomania ‘ua.’, lásd még: pszeudo-, mánia

hemosztázis

 • orvosi vérzés elállítása, vérzéscsillapítás
 • orvosi vérpangás
 • tudományos latin haemostasis ‘ua.’: görög haima ‘vér’ | sztaszisz ‘megállás, megállítás’ ← (hi)sztanaó ‘megállít’

manipulál

 • kezel (anyagot, szerszámot)
 • ravaszkodik, ügyeskedik, mesterkedik
 • folyamatos visszaélést követ el
 • ravaszul és közvetetten befolyásol, terel, irányít (egyént, közvéleményt)
 • német manupulierenfrancia manipuler ‘ua.’ ← újkori latin manipulare ‘kezel’ ← latin manipulus ‘katonai egység’, lásd ott

metallikus

 • kémia fém-, fémmel kapcsolatos
 • angol metallic ‘ua.’, lásd még: metallum

platikefália

 • orvosi laposfejűség mint fejlődési rendellenesség
 • tudományos latin platycephalia ‘ua.’: görög platüsz ‘lapos’ | kephalé ‘fej’
 • lásd még: piazza

pantográf

 • műszaki rajzok, ábrák tetszés szerinti méretarányban való másolására alkalmas készülék
 • német Pantograph ‘ua.’, lásd még: panto-, -gráf

suspectus

kiejtése: szuszpektusz
 • gyanús, gyanúsított
 • latin, ‘ua.’ ← suspicere, suspectum ‘ua.’, ered sub-spicere ‘gyanakszik, gyanúsít’, tkp. ‘alulról néz fel rá’: sub- ‘lentről fel’ | specere ‘néz’

diszkrecionális

 • jogtudomány magának fenntartott, saját rendelkezésű, kizárólagos
 • jogtudomány saját belátás, választás szerinti
 • tudományos latin discretionalis ‘ua.’, lásd még: diszkrét