indol jelentése

 • kémia kétgyűrűs, illóolajokban is jelen lévő szerves vegyület, gyógyszerek és színezékek gyártásának alapanyaga
 • angol, ‘ua.’: lásd még: ind(igó) | latin ol(eum) ‘olaj’

További hasznos idegen szavak

spórol

 • takarékoskodik
 • bizalmas vár, számít (vmire)
 • hazai német sporennémet sparen ‘takarékoskodik’
A indol és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

kinin

 • kémia a kínafa kérgéből kivont keserű, lázcsillapító hatású gyógyanyag
 • francia quinine ‘ua.’: spanyol quina ‘kínafa’ ← kecsua indián kina ‘kéreg’ | -in (vegyületre utaló toldalék)

heterotrófia

 • állattan egy élőlény azon tulajdonsága, hogy más élőlények szerves anyagával táplálkozik
 • növénytan egyes növények (pl. a rovaremésztők) szerves anyaggal való táplálkozása
 • tudományos latin heterotrophia ‘ua.’, lásd még: heterotróf

celesztinus

 • vallás a bencés rend egyik ága, amelynek szabályzatát V. Celesztin pápa hagyta jóvá
 • latin Coelestinus ‘ua.’ ← coelestis ‘mennyei’ ← coelum ‘ég’

grádus

 • fokozat, rang
 • fizika fok mint mértékegység
 • nyelvtan a melléknév valamelyik foka (alap-, közép-, felső-) a latin grammatikában
 • zene fok, hangfok
 • latin gradus ‘ua.’, tkp. ‘lépcső(fok)’ ← gradi ‘lép’
 • lásd még: gradáció

pszichesztézia

 • orvosi az ingerek iránt tanúsított lelki érzékenység
 • tudományos latin psychaesthesia ‘ua.’: görög pszükhé ‘lélek’ | lásd még: esztézia

mainasz

ebullioszkóp

 • kémia oldatok forráspont-emelkedésének mérésére, és így az oldat töménységének meghatározására szolgáló berendezés
 • a bor szeszfokának meghatározására alkalmas készülék
 • angol ebullioscope ‘ua.’: latin ebullire ‘felbuzog, felforr’: e(x)- ‘ki, elő’ | bullire ‘bugyog, forr’ ← bulla ‘hólyag, gömb, buborék’ | görög szkopeó ‘néz, vizsgál’

bioakusztika

 • biológia az élőlények keltette és általuk felfogott hangokkal foglalkozó tudományterület
 • lásd még: bio-, akusztika

kloroanémia

 • orvosi sápkór, vashiányos vérszegénység
 • tudományos latin chloranaemia ‘ua.’ görög khlórosz ‘zöldessárga’ (a betegség ilyesféle arcszínnel jár) | lásd még: anémia

paella

kiejtése: paelja
 • konyhaművészet spanyol eledel, kagylóval, rákkal vagy hússal dúsított zöldséges rizs
 • spanyol nyelvjárás, ‘ua.’ ← padilla ‘tál, csésze’ ← latin patella ‘áldozati tálca’

pszeudo-

 • (idegen szóösszetételek előtagjaként) hamis, ál-, nem valódi
 • görög pszeudosz ‘hazugság, csalás’ ← pszeudó ‘megcsal, meghazudtol’

kongruens

 • megegyező, megfelelő, összeillő
 • matematika egybevágó
 • latin congruens, congruentis ‘ua.’, lásd még: kongruál

falangista

 • melléknév politika a Franco-féle spanyol fasizmussal kapcsolatos
 • főnév politika a spanyol fasizmus híve
 • spanyol Falange kiejtése: falanhhe a volt spanyol fasiszta párt neve, lásd még: falanx

preformáció

 • biológia meghaladott élettani elmélet, amely szerint a csírában a kifejlett szervezet már mindenestől benne van kicsinyített alakban
 • latin praeformatio ‘ua.’, tkp. ‘előre kiformálás’: prae- ‘előre’ | formare, formatum ‘formál, formálódik’