episztemológia jelentése

 • filozófia ismeretelmélet
 • tudományos latin epistemologia ‘ua.’: lásd még: episztémé, -lógia

További hasznos idegen szavak

ancoraggio

kiejtése: ankoradzsó
 • kereskedelem kereskedelmi hajó által fizetendő kikötői illeték
 • olasz, ‘ua.’, tkp. ‘horgonyzás’ ← olasz, latin ancora ‘horgony’ ← görög anküra ‘ua.’ ← ankülosz ‘görbült’
 • lásd még: anker, ankilózis
A episztemológia és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

invesztál

 • közgazdaságtan beruház, befektet
 • német investieren ‘ua.’ ← késő latin investire ‘felöltöztet’: in- ‘bele’ | vestis ‘ruha’

szuperszekréció

sámán

 • nomád népek varázsló papja
 • német Schamanorosz saman ‘ua.’ ← tunguz samán ‘tudó ember’ ← sa ‘tud’

szentimentális

 • érzelmes
 • érzelgős, szenvelgő
 • irodalom a szentimentalizmusra jellemző, azon alapuló
 • angol sentimental ‘ua.’ ← ófrancia sentimentközépkori latin sentimentum ‘érzelem’ ← latin sentire ‘érez’
 • lásd még: szentencia

metán

 • kémia mocsárgáz, egy szénatomos szénhidrogéngáz
 • német Methan ‘ua.’: görög methü ‘bor, erjesztett ital’ | -án (a telített nyílt szénláncú szénhidrogénsor tagjait jelölő toldalék)

energetika

 • tudomány az energia formáival és felhasználásával foglalkozó tudomány
 • német Energetik ‘ua.’ ← görög energétikosz ‘cselekvő, tevékeny, alkalmas’

grádli

 • textilipar csinvat, erős sávolykötésű, halszálkamintás lenvászon
 • német Gradel ‘ua.’ ← Gräte ‘halszálka’ ← Grat ‘gerinc’

eukaliptusz

 • növénytan fává növő mirtuszféle, amely illatos olajat ad
 • latin eucalyptus ‘ua.’ ← görög eukalüptosz, tkp. ‘jól fedett’ (a virág pártája erősen fedi a bibét): eu ‘jól’ | kalüptó ‘fed, takar’
 • lásd még: apokalipszis

Flamexin

 • gyógyszerészet gyulladásgátló tabletta
 • tudományos latin ‘ua.’: latin (in)flam(matio) ‘gyulladás’ ← flamma ‘láng’ | ex ‘el, ki, félre’ | -in (vegyületre utaló toldalék)

flokkulusz

 • kémia alvadáskor, koaguláció alkalmával keletkező pelyhecske
 • élelmiszer pelyhekbe préselt tápszer
 • csillagászat a Nap kromoszférájában megjelenő fényesebb vagy sötétebb felhőszerű képződmény
 • latin kicsinyítő képzős flocculus ‘pelyhecske’ ← floccus ‘pehely’

szimptomatolitikus

 • orvosi a tüneteket megszüntető
 • tudományos latin symptomatolyticus ‘ua.’: lásd még: szimptóma | lütikosz ‘oldó, lazító’ ← lüszisz ‘oldás’ ← lüó ‘old’

kromoszomális

 • orvosi a kromoszómákkal kapcsolatos
 • angol chromosomal ‘ua.’, lásd még: kromoszóma

hubertusz

 • öltözködés zöld lódenből készült vadászzubbony-szabású rövid felsőkabát
 • konyhaművészet gyógyfüvekkel ízesített likőrfajta
 • Szent Hubertusnak, a vadászok védőszentjének nevéből ← germán Hubert, eredetileg Hugubrecht ‘elméjében fényes’

devóció

 • vallás felajánlás, fogadalom
 • áldozatosság, odaadás
 • latin devotio ‘ua.’ ← devovere, devotum ‘fogad, felajánl, feláldoz’: de- ‘le, el, meg’ | voveo ‘kíván, ígér’
 • lásd még: devótus, devozione

reducens

 • biológia a szerves anyagokat lebontó mikroorganizmus
 • latin reducere ‘visszavezet’, lásd még: redukál