maximalista jelentése

 • melléknév túlzott igényű, túlhajtott, kivihetetlen, teljesíthetetlen
 • megvalósíthatatlan
 • főnév túlzottan igényes, követelő személy
 • angol maximalist ‘ua.’, lásd még: maximális

További hasznos idegen szavak

dendi

diaph-

A maximalista és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

kinesztézia

 • orvosi a saját mozgás érzete, mozgásérzékelés
 • tudományos latin kinaesthesia ‘ua.’: görög kineó ‘mozgat’ | aiszthészisz ‘érzékelés’ ← aiszthanomai ‘érez’

bazipetális

 • növénytan a csúcs felől a tő irányába tartó (folyamat, fejlődés)
 • angol basipetal ‘ua.’: lásd még: bázis | latin petere ‘odarohan, ráront’

hard edge

kiejtése: hard edzs
 • művészet az Egyesült Államokból az 1960-as években indult festészeti irányzat, jelemzője a tiszta, erős színek, éles kontúrok és a geometrikus formák használata
 • angol, ‘ua.’, tkp. ‘kemény él’: hard ‘kemény’ | edge ‘él, szegély’

militarizmus

 • politika a fegyverkezés és háborús készülődés politikája
 • politika a katonai vezetés politikai uralma
 • német Militarismusfrancia militarisme ‘ua.’, lásd még: militáris, -izmus

asservanda

kiejtése: asszervanda
 • hivatalos félreteendők, megőrzendők (ti. ügyiratok)
 • latin többes szám semlegesnemű, ‘ua.’ ← asservare ‘megőriz’: ad- ‘hozzá, meg-’ | servare ‘őriz’

neutroszféra

 • meteorológia a föld felszíne és az ionoszféra között elhelyezkedő légköri övezet, amelyben az atomok túlnyomó része semleges, azaz ionizálatlan állapotban van
 • lásd még: neutrum, szféra

elokvencia

 • ékesszólás, szónoklás
 • bőbeszédűség
 • latin eloquentia ‘ua.’, lásd még: elokvens

Aptera

 • állattan a szárnyatlan rovarok osztálya
 • tudományos latin többes szám semlegesnemű, ‘ua.’ ← görög apterosz ‘szárnyatlan’, lásd ott

nominatim

 • név szerint, névleg
 • latin, ‘ua.’, lásd még: nominativus

szocializmus

 • politika társadalmi rendszer, amelyben a termelőeszközök közösségi tulajdonban vannak
 • politika törekvés az alsóbb társadalmi rétegek helyzetének javítására
 • német Sozialismus ‘ua.’, lásd még: szociális, -izmus

polemizál

 • vitát folytat (a sajtóban, tudományos vagy kritikai szinten)
 • német polemisieren ‘ua.’ ← görög polemiosz ‘harci, hadi, ellenséges’

jadeit

 • ásványtan a Távol-Keleten kedvelt, almazöld vagy fehér selyemfényű féldrágakő
 • angol jadeit ‘ua.’: lásd még: jáde | -it (ásványra utaló toldalék)

perspektíva

 • művészet távlat
 • nézőpont, szemszög, látószög
 • kilátás, remény, eshetőség
 • + látvány, látkép
 • + távcső, messzelátó
 • német Perspektive ‘ua.’ ← késő latin perspectiva (ars) ‘átlátó (művészet)’ ← perspicere, perspectum ‘átlát, megszemlél’: per- ‘át’ | specere ‘néz’