maximalista jelentése

 • melléknév túlzott igényű, túlhajtott, kivihetetlen, teljesíthetetlen
 • megvalósíthatatlan
 • főnév túlzottan igényes, követelő személy
 • angol maximalist ‘ua.’, lásd még: maximális

További hasznos idegen szavak

invitáció

 • meghívás
 • latin invitatio ‘ua.’, lásd még: invitál

mazdaznán

 • Zaratusztra misztikus tanain és indiai elemeken alapuló 20. századi német mozgalom, amely a tökéletes egészséghez vezető életmód receptjét hirdeti
 • német Mazdaznan ‘ua.’ ← Mazda ‘óperzsa istenség’, lásd még: mazdaizmus
A maximalista és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

kaliémia

 • orvosi a normálisnál több káliumion jelenléte a vérben
 • tudományos latin kaliaemia ‘ua.’: lásd még: kálium | görög haima ‘vér’

laisser passer

kiejtése: lesszé passzé
 • közgazdaságtan a klasszikus gazdasági liberalizmus jelszava, a laissez faire azonos értelmű változata
 • francia, ‘engedje haladni’ (ti. a dolgukat a maguk útján): laisser ‘enged’ ← latin laxare ‘lazít, bővít, könnyít’ ← laxus ‘lankadt, laza, bő’ | passer ‘halad, múlik, lezajlik’ ← késő latin passare ‘ua.’ ← latin passus ‘lépés’ ← pandere, passum ‘kinyújt’

casus irrealis

kiejtése: kázusz irreálisz
 • nyelvtan már nem teljesülhető mondatbeli feltétel (pl. "jött volna, ha hívtam volna")
 • latin, ‘ua.’: lásd még: casus, irreális

reosztát

 • villamosság ellenállásszekrény, csúszóellenállás, változtatható ellenállás az áramerősség folyamatos szabályozására
 • angol rheostat ‘ua.’: görög rheó ‘folyik, árad, áramlik’ | sztatidzó ‘megállít’

konjunktíva

 • anatómia szem kötőhártyája
 • tudományos latin (membrana) coniunctiva ‘összekötő (hártya)’, lásd még: konjunktív

cvekedli

 • konyhaművészet kockatészta, tkp. csipegetett lapos tészta
 • hazai német kicsinyítő képzős zweckerl ‘ua.’ ← német zwicken ‘csíp’

szedán

 • közlekedés négyajtós, négy-hat üléses csukott gépkocsitípus
 • francia sédan ‘ua.’, eredetileg ‘zárt gyaloghintó’: VAGY ← latin sedes ‘szék’ ← sedere ‘ül’, VAGY ← Sédan város nevéből (ahol ilyen gyaloghintókat gyártottak)

piperidin

 • kémia a piperin alkotóeleme, szekunder aromás amin, sokoldalú vegyipari alapanyag
 • latin piper ‘bors’ | -id ‘-szerű’ ← görög eidosz ‘külső’ | -in (vegyületre utaló toldalék)

hietográf

 • meteorológia önműködő csapadékmérő és az adatokat rögzítő műszer
 • német Hyetograph ‘ua.’: görög hüetosz ‘eső’ | lásd még: -gráf

factitivum

kiejtése: faktitívum
 • nyelvtan műveltető ige
 • latin (verbum) factitivum ‘ua.’ ← gyakorító factitare ‘tenni szokott, űz, folytat’ ← facere, factum ‘tesz, csinál’
 • lásd még: facilitás

admittitur

 • a cenzori hivatal engedélyező formulája benyújtott kéziraton
 • latin, ‘engedélyeztetik’, lásd még: admittál