maximalista jelentése

 • melléknév túlzott igényű, túlhajtott, kivihetetlen, teljesíthetetlen
 • megvalósíthatatlan
 • főnév túlzottan igényes, követelő személy
 • angol maximalist ‘ua.’, lásd még: maximális

További hasznos idegen szavak

rubel

 • orosz (és szovjet) pénzegység
 • orosz rublj ‘ua.’ ← rubitj ‘levág’ (kezdetben fizetés alkalmával ezüstrudakból vágtak le megfelelő értékű darabokat)
A maximalista és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

aszkézis

 • önmegtartóztatás, önmegtagadás, önsanyargatás
 • az élveket megtagadó életvitel
 • görög aszkészisz ‘testedzés’ ← aszkeó ‘gyakorol’

frekventált

 • látogatott, közkedvelt, forgalmas, népes
 • lásd még: frekventál

mechanogram

 • orvosi a szervek mozgásának műszerrel rögzített görbéje
 • tudományos latin mechanogramma ‘ua.’: görög mechané ‘gépezet’ | lásd még: gram(ma)

kompatíbilis

 • biológia a szervezetbe beépülni képes
 • összeférhető, összeillő
 • informatika szerkezete lényeges elemeiben azonos, ezért összeilleszthető, csatlakoztatható
 • angol compatible ‘ua.’ ← késő latin compatibilis ‘egymást elviselő’ ← compati, tkp. con-pati ‘egymást tűri’: con- ‘együtt, egymást’ | pati ‘eltűr, elszenved’

know-how

kiejtése: nouhau
 • közgazdaságtan vagyoni értékű műszaki ismeret, szabadalom, különleges gyártási eljárás
 • közgazdaságtan ennek átengedése hasznosításra
 • szakértelem
 • angol, ‘tudni, hogyan’: know ‘tud, ismer’ | how ‘hogyan’

institúció

 • intézmény, intézet
 • vallás egyházi hivatal adományozása, felruházás az ezzel járó jogokkal
 • tudomány bevezetés, megalapozás
 • latin institutio ‘ua.’, lásd még: instituál

kontreminőr

 • közgazdaságtan tőzsdei spekuláns, aki áresésre játszik
 • francia contremineur ‘ua.’, lásd még: kontremin

denaturált

 • vegyi úton emberi fogyasztásra alkalmatlanná tett (alkohol)
 • lásd még: denaturál

khi

 • nyelvtan a görög ábécé huszonkettedik betűje, ←, hangértéke az ókorban kh, ma h
 • görög, ‘ua.’, lásd még: kiazma

autocross

kiejtése: autokrosz
 • sport autós terepverseny
 • angol, ‘ua.’: auto ‘autó’ | cross(-country) ‘a vidéken keresztül’: (a)cross ‘keresztül’ ← skandináv kross ‘kereszt’ ← latin crux ‘ua.’

capitatio

kiejtése: kapitáció
 • történelem fejadó az ókori Rómában
 • latin, ‘ua.’ ← caput, capitis ‘fej’
 • lásd még: kapitális

angiográfia

 • orvosi az érrendszer röntgenképernyős vizsgálata kontrasztanyag befecskendezése segítségével
 • tudományos latin angiographia ‘ua.’, lásd még: angio-, -gráfia

planetológia

 • csillagászat bolygókutatás
 • tudományos latin planetologia ‘ua.’, lásd még: planéta, -lógia

kollegiális

 • hivatalos kartársi, kartársias, testületi
 • egyetértő, összetartó
 • latin collegialis ‘ua.’, lásd még: kolléga

misztikus

 • melléknév vallás a misztikával kapcsolatos
 • rejtelmes, titokzatos
 • főnév vallás a misztika követője, misztikus élmények részese
 • latin mysticusgörög müsztikosz ‘ua.’ ← müsztész ‘titkos tanba beavatott személy’ | müeó ‘beavat’
 • lásd még: misztérium