maximalista jelentése

 • melléknév túlzott igényű, túlhajtott, kivihetetlen, teljesíthetetlen
 • megvalósíthatatlan
 • főnév túlzottan igényes, követelő személy
 • angol maximalist ‘ua.’, lásd még: maximális

További hasznos idegen szavak

regresszus

 • jogtudomány viszontkereset, kártérítési igény
 • hanyatlás, visszafejlődés
 • filozófia visszakövetkeztetés (pl. okozatról okra)
 • latin regressus ‘ua.’, tkp. ‘hátralépés’, lásd még: regrediál

szieszta

 • déltáji pihenő időszak (meleg országokban)
 • spanyol siesta ‘ua.’ ← latin sexta (hora) ‘hatodik (óra, az ókori római időbeosztásban dél)’ ← sex ‘hat’
A maximalista és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

pastoforium

 • művészet ókori római falfülke az istenség képével
 • vallás katolikus szentségház, tabernákulum
 • építészet az apszis két oldalán épült két helyiség egyike görögkeleti templomban
 • tudományos latin, ‘ua.’ ← görög pasztophorion ‘kultikus célra használt helyiség’: pasztosz ‘szoba’ | phoreó ‘visz, szállít’ (ti. áldozati adományokat)

donhuán vagy donzsuán (franciás ejtéssel)

 • nőcsábász, szoknyavadász, szoknyabolond, híres nőhódító
 • a spanyol Don Juan kiejtése: don huan lovagról, középkori eredetű monda nőhódító alakjáról, Calderón és Moličre drámájának, Mozart operájának hőséről: Don, lásd még: don | Juanlatin Johannes ‘János’

pionír

 • úttörő, kezdeményező
 • az egykori szocialista országok gyermekszervezeteinek tagja, úttörő
 • + katonai hidász, utász
 • német Pionierfrancia pionnier ‘utász, úttörő’ ← ófrancia pion, peon ‘ua.’ ← késő latin pedo, pedonis ‘gyalogos katona’ ← latin pes, pedis ‘láb’
 • lásd még: pedál

konstrukcionális

 • szerkezeti
 • latin constructionalis ‘ua.’, lásd még: konstrukció

repetál

 • megismétel
 • (menzán, tábori konyhán) további adagot kér, vesz (ételből)
 • latin repetere, repetitum ‘megismétel, újra vesz’: re- ‘újra’ | petere ‘rohan, támad, kér, elhoz’

koperta

 • levélboríték
 • középkori latin (littera) coperta ‘beborított (levél)’ ← latin cooperire, coopertum ‘befed’: co(n)- nyomósító | operire ‘eltakar’

fesztivál

 • ünnepség, kulturális vagy sportesemények ünnepélyes keretek között zajló sorozata
 • angol festival ‘ua.’, tkp. ‘ünnepi’ ← késő latin festivalislatin festivus ‘ünnepi’ ← festum ‘ünnep’
 • lásd még: fiesta

diszharmónia

 • zene az összhang hiánya
 • átvitt értelemben egyenetlenség, nézeteltérés
 • középkori latin dysharmonia ‘ua.’: görög düsz- ‘hibásan’ | lásd még: harmónia

dezindusztrializáció

 • közgazdaságtan az iparosítás visszafogása a környezeti ártalmak mérséklése céljából
 • francia dés-latin dis- ‘el, le, vissza’ | lásd még: indusztrializáció

defetista

 • kishitű, önfeladó (személy), aki háborúban a harc kilátástalanságát hirdeti, csüggedést kelt
 • német Defätist, ‘ua.’, lásd még: defetizmus

prima vista

 • zene zenemű első látásra, lapról való (lejátszása)
 • olasz a prima vista ‘első látásra’: alatin ad ‘-ra’ | primolatin primus ‘első’ | vista ‘látás, látvány’ ← vedere, visto ‘lát’ ← latin videre, visum ‘ua.’

lappália

 • semmiség, csekélység, apróság, jelentéktelen dolog
 • német Lappalie ‘ua.’ ← Lappen ‘törlőrongy’ (tréfás latinos képzés)

cölosztát

 • csillagászat két síktükörből álló segédberendezés, amely automatikusan követi a nap égi mozgását, és fényét mindig azonos pontra vetíti
 • német Zölostat ‘ua.’: latin coelum ‘ég’ | stare, statum ‘áll’

intravénás

 • orvosi gyűjtőérbe adott (injekció)
 • magyar, ← tudományos latin intravenosus ‘ua.’: latin intra ‘bele’ | vena ‘véna, gyűjtőér’