caliga jelentése

kiejtése: kaliga
 • öltözködés ókori római rövid katonacsizma, bakancs
 • latin, ‘ua.’

További hasznos idegen szavak

spácium

 • köz, térköz, távolság (térben, időben)
 • nyomdászat szóköz, az egyes szavak közti távolság
 • latin szó spatium ‘versenypálya, sétatér, távolság, térköz, időköz’ ← ?

in casu

kiejtése: in kázu
 • abban az esetben, ha…
 • latin, ‘ua.’: in ‘-ban’ | casus ‘eset’ ← cadere, casum ‘esik’
A caliga és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

inviáció

 • útbaigazítás
 • latin inviatio ‘ua.’ ← inviare ‘útbaigazít’: in- ‘bele’ | via ‘út’

kamin

 • kémény, kürtő
 • kandalló
 • német Kamin ‘ua.’ ← latin caminus ‘tűzhely, kohó’ ← görög kaminosz ‘ua.’

homoiánus

 • vallás a homoiúzion hitelvét valló korai keresztény
 • latin homoianus ‘ua.’: görög homoi(osz) ‘hasonló’ | -ánus melléknévképző

préda

 • főnév zsákmány, hadizsákmány
 • martalék, áldozat
 • + fosztogatás, zsákmányolás
 • melléknév bizalmas pazarló, tékozló, herdáló
 • latin praeda ‘zsákmány’

grandiózus

 • nagyarányú, nagyszabású, hatalmas, lenyűgöző
 • német grandiosolasz grandioso ‘ua.’ ← grandelatin grandis ‘nagy’

specifikus

 • sajátságos, sajátlagos, fajlagos
 • jellemző, egyéni, egyedi
 • középkori latin specificus ‘a fajnak megfelelő, egyedi’, lásd még: specifikál

koncepciózus

 • ötletes, egyéni és eredeti elgondoláson alapuló
 • találékony, ötletgazdag
 • hazai latin conceptiosus ‘ua.’, lásd még: koncepció

brucellózis

 • orvosi az ivarszervek, a légutak és a bélcsatorna fertőző betegsége
 • latin brucellosis ‘ua.’: lásd még: brucella | -ózis (kóros folyamatra utaló toldalék)

designál

rezidens

 • helytartó, kormányzó
 • ügyvivő, a helyszínen tartózkodó képviselő
 • német Resident ‘ua.’, lásd még: rezideál

kreml

 • történelem orosz városok erődített központja, belső vár, fellegvár
 • (tulajdonnévként) a moszkvai Kreml, az egykori szovjet kommunista állami és pártvezetés székhelye, a rendszer jelképe
 • orosz. ← óor kremli ‘ua.’

granárium

fiziognómus

 • tudomány az arcismeret tudósa
 • magyar ‘ua.’, lásd még: fiziognómia (a biológia–biológus és hasonló szópárok mintájára)

bianco