varrónő szinonimái

főnév
 • szabónő, szabásznő, asszonyszabó (tájnyelvi), varrólány, masamód (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elszokik

ige
 • abbahagy, leszokik
 • elszakad, elhidegül, elidegenedik

melyik

névmás
 • mely, hányadik
 • amelyik, amely
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a varrónő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

üzenet

főnév
 • értesítés, közlemény, hír, híradás, posta (régies), tudósítvány (régies), mondanivaló

tolongás

főnév
 • tülekedés, tömeg, sokaság, sokadalom, tumultus, csődület, gyúródás (tájnyelvi)
 • tolakodás, tülekedés, nyomakodás, furakodás, lökdösődés, taszigálás, szorulás (régies)

tetéz

ige
 • megrak, telerak, púpoz, tornyoz, tetejez (tájnyelvi)
 • növel, fokoz, súlyosbít
 • (régies): beföd, beborít

szüntelen II.

határozószó
 • szüntelenül, egyfolytában, egyvégtében, állandóan, mindig, unos-untalan, szünetlen

való II.

főnév
 • valóság, realitás
 • (valója vkinek): lénye, teste-lelke, természete, veleje
 • (valója vminek): mivolta, lényege, veleje, magva
 • igazság, tény

világoszöld

melléknév
 • halványzöld, pasztellzöld, banánzöld, almazöld, borsózöld, penészzöld

szecska1

főnév
 • vagdalék, diribdarab, hulladék
 • metélék (régies)

szállóige

főnév
 • mondás, aforizma, példabeszéd, szólásmondás, szójárás, aranymondás, aranyköpés (bizalmas), vezérige, velős mondás, életelv, elmésség
 • mottó, jelmondat, közmondás

összefoglaló I.

melléknév
 • kivonatos, retrospektív (idegen), komprehenzív (idegen), szinoptikus (szaknyelvi), szintetikus
 • átfogó, globális

szentírás

főnév
 • Biblia, a könyvek könyve, az Írás, a kinyilatkoztatás, Septuaginta, Vulgata, Ó- és Újszövetség, Ó- és Újtestamentum

visszagondol

ige
 • visszanéz, visszatekint, visszapillant, visszaemlékezik, visszaréved, ráemlékezik

zsivány II.

főnév
 • útonálló, haramia, bandita, betyár (régies), rabló, gonosztevő, szegénylegény, balkörmű (tájnyelvi)
 • gazember, csirkefogó, csaló, szélhámos, svindler (bizalmas), himpellér, svihák (bizalmas)
 • gézengúz, kópé, csibész, mókamester

kimagyaráz

ige
 • kifejt, megmagyaráz, meggyőz, tisztáz, tisztába hoz, kiszakterol (tájnyelvi)
 • bizonygat, magyarázkodik

vásárfia

főnév
 • búcsúfia, ajándék, ajándéktárgy, csecsebecse

ürülék

főnév
 • fekália (szaknyelvi), ganéj (tájnyelvi), piszok, szar (durva), széklet, bélsár, exkrementum (idegen), fécesz (szaknyelvi), fos (durva), trágya, drekk (szleng), tisztulat (tájnyelvi), nagydolog (bizalmas), kaka (bizalmas), kaki (bizalmas), csoki (szleng), trutyi (szleng), kula (szleng), boja (szleng)
 • bogyó, lepény (tréfás), csúnyaság, rondaság

véset

főnév
 • horony, rovat

végigél

ige
 • átél
 • végigküzd, végigharcol

többé-kevésbé

határozószó
 • viszonylag, aránylag, relatíve (idegen), annyira-amennyire, nagyjából, úgy-ahogy, körülbelül, valamennyire, megközelítőleg, kis híja, kis híján, majdnem, csaknem, hozzávetőleg

vézna

melléknév
 • nyápic, nyiszlett (bizalmas), girhes, sovány, csenevész, cingár, keszeg (bizalmas), hitvány, vékonypénzű, vékonydongájú, zörgő csontú, csont és bőr, nyamvadt, ványadt, beteges, erőtlen, satnya, nyüszüge, vilizna (tájnyelvi), girbics (tájnyelvi), vakarcs, gernya (tájnyelvi)