ellenző I. szinonimái

melléknév
 • kifogásoló, tiltakozó, gátló, akadályozó, opponens (idegen)

ellenző II. szinonimái

főnév
 • napellenző, ernyő, árnyéktartó (régies)
 • spanyolfal, paraván
 • simléder (bizalmas), simli (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

közepette

névutó
 • közt, között, közben, kíséretében, idején

érdemtelen

melléknév
 • tisztességtelen, becstelen
 • igazságtalan, méltatlan, jogtalan, méltánytalan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ellenző szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elfajzik

ige
 • elüt, elhasonul, elhajlik
 • (tájnyelvi): (deszka) elvetemedik (tájnyelvi)
 • (régies): elfajul, elkorcsosul, elcsenevészedik, elhitványul, elsatnyul, elhasonlik (régies)

derékhad

főnév
 • fősereg, főhad, főerő

csúcsos

melléknév
 • éles, hegyes, szúrós, kihegyezett

burgonyabogár

főnév
 • kolorádóbogár, krumplibogár

elkedvetlenedik

ige
 • elszomorodik, lehangolódik, elszontyolodik, kedvét veszti, reményét veszti, besavanyodik, lehervad (bizalmas), lekókad, lekonyul, elcsügged, elkeseredik, elanyátlanodik, elkenődik (bizalmas), elkámpicsorodik, elhagyja magát, letörik (bizalmas), lelombozódik (szleng), elkeskenyedik (bizalmas) Sz: letörik, mint a bili füle (bizalmas)

elvezet

ige
 • elkísér, elvisz, eljuttat
 • eltérít, elterel
 • (vizet): lecsapol, levezet

megegyezik

ige
 • megállapodik, megalkuszik, kiegyezik, kompromisszumot köt, egyezséget köt, kongruál (idegen), konkordál (idegen), összebeszél Sz: a markába csap (valakinek); szegletre jön (valakivel); közös nevezőre jut (valakivel); szót ért (valakivel)
 • egyezik, megfelel, összevág, stimmel, azonos, találkozik, összeillik, kvadrál, egybeesik, egybevág, összhangban van, stimmel (bizalmas), passzol (bizalmas), klappol (bizalmas)
 • harmonizál

bélyegző

főnév
 • pecsétnyomó, pecsét, jelbeütő, stempli (bizalmas), stambília (idegen), bélyegzővas, billog (tájnyelvi), bilyog (tájnyelvi)

beköszönt

ige
 • betér, belép, benéz, beállít, bekopogtat, bevetődik, betoppan, beugrik, meglátogat
 • beáll, megkezdődik, elkezdődik

betelepedik, betelep

főnév
 • beköltözik, bevándorol, behordozkodik (tájnyelvi)
 • beül, befekszik

energikus

melléknév
 • erélyes, határozott, magabiztos, erőteljes, kemény, rámenős, ellentmondást nem tűrő, lendületes, dinamikus, életerős, tetterős, hatékony, hathatós, mozgékony, élénk, eleven, friss, serény, tevékeny, szorgos, buzgó, hajtós, aktív, virgonc, belevaló (bizalmas)

fair

melléknév
 • tisztességes, becsületes, kifogástalan, sportszerű, etikus, korrekt

gyötrelem

főnév
 • gyötrődés, boldogtalanság, fájdalom, szenvedés, kínlódás, kín, kínszenvedés, törődés, megpróbáltatás, mártíromság, vértanúság, tortúra, passió (régies)
 • vesződség, fáradság, munka

fogamzás

főnév
 • fogantatás, foganás, megtermékenyülés

ellustul

ige
 • elkényelmesedik, eltunyul, eltompul, elrestül, elrenyhed (régies), eldögül (tájnyelvi)

életerő

főnév
 • vitalitás (választékos), energia, életkedv, elevenség, életrevalóság, tetterő, élet
 • lélek, lehelet

elsurran

ige
 • eloson, elillan, elszökik, ellopódzik, eltűnik, elsompolyodik (tájnyelvi), angolosan távozik, elsuttyan (tájnyelvi), elsetteg (tájnyelvi), meglép (bizalmas), elslisszol (bizalmas), távozik

filmfelvevő

főnév
 • kamera, kinematográf (régies)

előállít

ige
 • elővezet, letartóztat, bekísér, őrizetbe vesz, nyakon csíp (bizalmas), fülön fog (bizalmas)
 • készít, létrehoz, gyárt, kinyer, termel, megtermel, termeszt, kidolgoz, kialakít, produkál, fabrikál (bizalmas), alkot, megalkot, megszerkeszt, megvalósít, képez, megformál, formába önt, összerak

diftéria

főnév
 • difteritisz (szaknyelvi), krupp (szaknyelvi), torokgyík, toroklob (szaknyelvi), gusa (tájnyelvi), torokpenész (tájnyelvi)

eltéveszt

ige
 • elnéz, elhibáz, melléfog, elvét, összecserél, elbakaláz (tájnyelvi)

focizik

ige
 • (bizalmas): futballozik