vézna szinonimái

melléknév
 • nyápic, nyiszlett (bizalmas), girhes, sovány, csenevész, cingár, keszeg (bizalmas), hitvány, vékonypénzű, vékonydongájú, zörgő csontú, csont és bőr, nyamvadt, ványadt, beteges, erőtlen, satnya, nyüszüge, vilizna (tájnyelvi), girbics (tájnyelvi), vakarcs, gernya (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

földbirtokreform

főnév
 • agrárreform, földreform, földosztás

szigorú

melléknév
 • kemény, erélyes, rigorózus (idegen), merev, erőskezű, keménykezű, keményszívű, kőszívű, vaskezű, katonás, rideg
 • drákói
 • súlyos, kemény, komoly
 • zord, hideg, fagyos, kemény
 • (régies): szegényes, szűkölködő, sanyarú
 • (régies): kietlen, elhagyatott, kopár
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vézna szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

végrehajtható

melléknév
 • behajtható
 • jogerős, hatályos, törvényes
 • keresztülvihető, megtehető, megcsinálható, megvalósítható, kivihető, teljesíthető

turbánliliom

főnév
 • törökcsalma, törökturbán, vadliliom

törzsőrmester

főnév
 • törzs (bizalmas), törmi (szleng), törzsike (szleng), dörzsőrmester (szleng)

team

főnév
 • csapat, csoport, munkaközösség, kollektíva, gárda, stáb, brigád

vérszopó II.

főnév
 • vámpír, parazita, élősdi, pióca
 • (bizalmas): uzsorás

zavart

melléknév
 • fölkevert, zavaros, homályos
 • zavarodott, bomlott, tébolyodott, elmeháborodott, bolond, őrült, féleszű, abnormális, eszeveszett, hibbant
 • kábult, narkós (bizalmas), kokós (szleng), anyagos (szleng)
 • feszélyezett, megilletődött
 • izgatott, ideges, nyugtalan, zaklatott, zilált, felindult, feldúlt, kiegyensúlyozatlan, kapkodó
 • tanácstalan, tétova, bizonytalan, határozatlan
 • elképedt, megrökönyödött, meghökkent, megdöbbent, meglepett
 • piruló, szégyenlős

szikkadt

melléknév
 • száraz, kiszikkadt, kiszáradt
 • (választékos): kiaszott, sovány, szikár, aszott
 • kedélytelen, szellemtelen, unalmas, sótlan

szerelem

főnév
 • vonzalom, szenvedély, erósz (idegen), odaadás, rajongás
 • szívszerelem, ideál, választott, szerelmes
 • viszony, kapcsolat, kaland
 • szeretkezés, szerelmeskedés, közösülés
 • (régies): szeretet, imádat
 • vesszőparipa, hobbi, mánia

parti1

melléknév
 • partmenti, vízparti

szórakozik

ige
 • mulat, mulatozik, vigad, mulatja magát (régies), passziózik, passzióz (tájnyelvi), kikapcsolódik
 • (valamin): mulat, nevet, derül
 • (valakivel): ugrat, tréfál, bolondozik, cukkol, heccel
 • enyeleg
 • (pejoratív): henyél, lopja a napot, lógázza a lábát

zsákmány

főnév
 • hadizsákmány, fogás, préda, harács, szerzemény, ragadmány (régies), konc, szajré (szleng)
 • trófea
 • áldozat, martalék

kizsebel

ige
 • meglop, megrabol, megkárosít, elvesz, megfoszt (valamitől), kifoszt
 • kirámol, megkopaszt (bizalmas), kipakol (szleng), kicsontoz (szleng)

vicinális II.

főnév
 • helyiérdekű vasút, HÉV, bummelcúg (régies)
 • kisvasút

vegetál

ige
 • tengődik, teng, teng-leng, tengeti életét, nyomorog

vízfestmény

főnév
 • akvarell (szaknyelvi), vízfestés

villanykörte

főnév
 • égő, villanyégő, izzó, izzólámpa, körte

tűz2

főnév
 • láng, gyúlás (tájnyelvi)
 • parázs, üszög, zsarátnok (választékos), zsarát (régies), pörzs (régies), üszök (régies), elevenszén (régies), élőszén (régies), éltűz (régies)
 • tűzvész, tűzeset, vörös kakas, incendium (régies)
 • tüzelés, lövöldözés, lődözés, pufogtatás, harc, tűzharc, puskatűz, ágyútűz
 • (drágakő): ragyogás, fény
 • (boré): erő, zamat
 • láz, égető fájdalom
 • buzgalom, buzgóság, hév, gerjedet (régies), indulat, hevesség, hevület, lelkesültség, lelkesedés, szenvedély, lángolás

vulkán

főnév
 • tűzhányó, tűzokádó (régies)