tetéz szinonimái

ige
 • megrak, telerak, púpoz, tornyoz, tetejez (tájnyelvi)
 • növel, fokoz, súlyosbít
 • (régies): beföd, beborít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megőriz

ige
 • elraktároz, összegyűjt, félretesz, tartogat, tartalékol, félrerak, elrak, eltesz, elzár, tartósít, konzervál, bezár
 • megóv, biztosít, megtart, megkímél, megbecsül, megvéd
 • átment
 • emlékezetbe vés, emlékezik

hozzáférhetetlen

melléknév
 • megközelíthetetlen, elérhetetlen, magának való
 • zárolt, titkos
 • megvesztegethetetlen, becsületes, tisztességes
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tetéz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

teknősbéka

főnév
 • teknős, teknőc, teknönc (régies)

szignál2

főnév
 • jel, jelzés, jeladás
 • gong
 • cégjelzés, márkanév

szenvedélyes

melléknév
 • forróvérű, bővérű, sűrűvérű, tüzesvérű, szangvinikus, érzéki, lángoló, vérmes, vehemens, indulatos, heves, tüzes, lelkes, patetikus, féktelen, parázs, megrögzött, lázban égő, forrófejű, lobbanékony, szilaj, felgerjedt
 • megszállott, passzionátus (régies), egzaltált, fanatikus, eszelős, dühödt, megdühödött

somfordál

ige
 • sompolyog, oson, oldalog, kullog, sullong (tájnyelvi), somporgyál (tájnyelvi) Sz: oldalaz, mint amelyik kutya botot lát
 • ólálkodik, settenkedik, sündörög

térhódítás

főnév
 • térfoglalás, terjeszkedés, behatolás, invázió

trópusi

melléknév
 • délszaki, tropikus (szaknyelvi), forró égövi, déli
 • forró, perzselő, tikkasztó

rendellenes

melléknév
 • beteges, kóros, természetellenes, abnormális, fogyatékos, patologikus, patológiás (szaknyelvi), anomáliás (szaknyelvi), elfajzott, romlott, deformálódott (idegen)
 • szabálytalan, rendetlen, irreguláris (szaknyelvi), szokatlan, torz, furcsa, fura, idegenszerű, szertelen, visszás, extravagáns (idegen), excentrikus
 • törvényellenes, jogtalan

rátapos

ige
 • rálép, eltapos, rátipor (választékos), megtapod (tájnyelvi), ráhág
 • bántalmaz, megaláz, lealáz, meggyaláz

mutál

ige
 • (hang): változik, másul (tájnyelvi), másudik (tájnyelvi)

ritka

melléknév
 • ritkás, gyér, szórványos, elszórt
 • kiváló, nagyfokú
 • párját ritkító, páratlan, rendkívüli, különleges, kivételes, egyedülálló, egyedüli, ritkaságszámba menő, nem mindennapi Sz: ritka, mint a fehér holló

tus1

főnév
 • tinta, tustinta

üzenet

főnév
 • értesítés, közlemény, hír, híradás, posta (régies), tudósítvány (régies), mondanivaló

izgató

melléknév
 • serkentő, stimuláló, pezsdítő, ingerlő
 • erotikus, szexi, csiklandós, kihívó
 • érdekes, idegfeszítő, szenzációs (bizalmas), mozgalmas
 • nyugtalanító, zavaró, felzaklató, felkavaró, hajmeresztő, elképesztő
 • lázító, felbujtó, feltüzelő

vizsgálódik

ige
 • kutakodik, búvárkodik, tanulmányoz, kísérletez, elemez
 • nézelődik, szemlélődik, puhatolózik, kérdezősködik, tapogatózik, fürkész, szimatol, érdeklődik, tudakozódik

tetőfedő

főnév
 • cserepes, cserepező, házfedő (tájnyelvi)

tehetség

főnév
 • ész, lángész, lángelme, zseni, üstökös, nagy szellem, szellemóriás, lúmen (bizalmas), észkombájn (bizalmas), fenomén (választékos), géniusz, kapacitás
 • érzék, fogékonyság, alkalmasság, rátermettség, adottság, hajlam, képesség, zsenialitás, talentum (régies), véna (választékos), spiritusz (szleng)
 • (tájnyelvi): pénz, vagyon, anyagiak

tömör

melléknév
 • tömörített, kompakt (idegen), masszív, szilárd
 • sűrű, tömött
 • velős, magvas, lakonikus, lapidáris (idegen), szűkszavú, rövid, összefogott, summás, epigrammatikus (idegen), sommás

visszaverődés

főnév
 • visszatükröződés, visszasugárzás, reflexió, visszfény, reperkusszió (régies)
 • visszhang, ismétlődés, rezonancia (szaknyelvi)
 • visszapattanás, visszaütődés

tisztít

ige
 • tisztogat, megtisztít, letisztít, kitisztít, tisztál (tájnyelvi), fényesít, pucol (bizalmas), mos, takarít, csutakol
 • (nyersanyagot) rafinál (szaknyelvi), (bort) derít (szaknyelvi), fejt
 • (zöldséget): hámoz, pucol (bizalmas)
 • (pecsétet): eltávolít, kivesz
 • nemesít, purifikál (régies)

szintúgy I.

határozószó
 • ugyanúgy, éppúgy, éppen úgy

törzsőrmester

főnév
 • törzs (bizalmas), törmi (szleng), törzsike (szleng), dörzsőrmester (szleng)

vízmentes

melléknév
 • száraz
 • víztelenített