világoszöld szinonimái

melléknév
 • halványzöld, pasztellzöld, banánzöld, almazöld, borsózöld, penészzöld

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pikula

főnév
 • kisfuvola, pikoló
 • furulya, tilinkó (tájnyelvi)
 • okarina
 • klarinét

burjánzik

ige
 • tenyészik, nő, szaporodik, virul, terjed, lombosodik (tájnyelvi), burjad (tájnyelvi), elharapódzik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a világoszöld szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vér

főnév
 • élet, tetterő, életerő, mozgékonyság, bátorság
 • vérmérséklet, lelki alkat, véralkat
 • érzékiség, szenvedély
 • nemzetség, család, vérség (régies), származás, eredet, kötelék, beütés, fajta, nem, testvér, ős
 • vérözön, vértenger, vérfolyam, vérpatak
 • véráldozat (választékos)

tüzelő

főnév
 • tüzelőanyag, fűtőanyag, tűzrevaló, tüzelőszer
 • (régies): kályha, kemence, tűzhely, tüzelőhely

trópusi

melléknév
 • délszaki, tropikus (szaknyelvi), forró égövi, déli
 • forró, perzselő, tikkasztó

tél

főnév
 • télvíz, télidő
 • fagy, zimankó, zegernye (tájnyelvi)

vétlen

melléknév
 • ártatlan, bűntelen, feddhetetlen, tiszta, szeplőtelen, makulátlan
 • szándéktalan, akaratlan, önkéntelen

zúgó I.

melléknév
 • morajló, zsivajgó, lármázó, zajongó
 • orgonáló, dudáló, süvöltő, fütyülő
 • susogó, zizegő
 • zümmögő, zsongó, dongó, döngicsélő
 • búgó, berregő, zakatoló, morgó
 • hangos, zajos, dörgő

szirup

főnév
 • cukoroldat
 • gyümölcsszörp, szörp, szörpöny (régies)
 • kanalas orvosság

szétdarabol

ige
 • feldarabol, szétvág, felmetél, felaprít, felapróz, felhasogat

pazar

melléknév
 • fényűző, díszes, kápráztató, gazdag, dús, pompás, fényes, briliáns, csillogó, ragyogó
 • kitűnő, felséges, isteni, kiváló, elsőrendű, fantasztikus, remek, pipec (szleng), bőséges, kiadós, lukulluszi
 • (régies): pazarló, tékozló

szőrtelen

melléknév
 • csupasz, meztelen, sima bőrű, kopasz, tar
 • borotvált

zsongít

ige
 • csillapít, csendesít, nyugtat, tompít, enyhít
 • zsibbaszt, bódít, andalít

koma

főnév
 • keresztapa, keresztkoma, sógor, atyafi (régies), rokon
 • barát, pajtás, cimbora, földi, haver

villa1

főnév
 • vella (tájnyelvi), gábli (régies)
 • vasvilla
 • (jelzőként): villányi, egy villára való
 • (szaknyelvi): agancs, szarv, címer (régies), ágazat (régies)

vél

ige
 • (valamilyennek): gondol, vall, tart, tekint, néz, ítél, érez, lát, talál, arányoz (tájnyelvi), alít (régies)
 • hisz, képzel, sejt, föltételez, gyanít, vélelmez
 • (valamire): magyaráz
 • (régies): szól, mond, vélekedik

vörös, veres

melléknév, főnév
 • rőt, vörhenyes, borvörös, bronzvörös, céklavörös, kárminvörös, korallszínű, bíborvörös, tűzvörös, lángvörös, lángszínű, meggyvörös, paprikavörös, pipacsvörös, rákvörös, rókavörös, rozsdavörös, rubinvörös, skarlátvörös, téglavörös, vérvörös, vérszínű Sz: olyan, mint a cseppentett vér
 • kommunista, komcsi (bizalmas)
 • szocialista, szoci

visszafog

ige
 • visszatart, megállít, tartóztat, fékez, türtőztet, elfojt, feltart, hátráltat, akadályoz, megzaboláz, féken tart, korlátoz
 • levon, visszatart
 • tompít, mérsékel, elnyom

újítás

főnév
 • innováció (idegen), modernizáció (idegen), divatolás (tájnyelvi), forradalmasítás
 • javítás, átalakítás, újjáalakítás, tatarozás, renoválás
 • reform

zavart

melléknév
 • fölkevert, zavaros, homályos
 • zavarodott, bomlott, tébolyodott, elmeháborodott, bolond, őrült, féleszű, abnormális, eszeveszett, hibbant
 • kábult, narkós (bizalmas), kokós (szleng), anyagos (szleng)
 • feszélyezett, megilletődött
 • izgatott, ideges, nyugtalan, zaklatott, zilált, felindult, feldúlt, kiegyensúlyozatlan, kapkodó
 • tanácstalan, tétova, bizonytalan, határozatlan
 • elképedt, megrökönyödött, meghökkent, megdöbbent, meglepett
 • piruló, szégyenlős