tiszta I. szinonimái

melléknév
 • patyolattiszta, hótiszta, kristálytiszta, folttalan, makulátlan
 • szennyezetlen, higiénikus, átlátszó
 • kifogástalan, hibátlan, sértetlen, kóser (szaknyelvi)
 • takaros, rendes, rendszerető, nett (bizalmas), tipp-topp (bizalmas), ápolt, gondozott
 • színtiszta, keveretlen, százszázalékos, vegytiszta, elegyítetlen (régies), valódi, hamisítatlan
 • fajtiszta, fajtatiszta (szaknyelvi)
 • (papírlap): fehér, üres, beíratlan
 • biankó, kitöltetlen
 • (idő): derült, derűs, felhőtlen, fellegtelen (választékos), verőfényes
 • (levegő): üde, friss, frissítő, ózondús
 • szabályos, rendezett, logikus, áttekinthető, érthető, közérthető, világos, nyilvánvaló, kézenfekvő, egyenes
 • kifogástalan, feddhetetlen, erkölcsös, bűntelen, vétlen, ártatlan, tisztaságos, szeplőtlen (régies), liliomos (régies), romlatlan, szűz, szűzi, szűzies, hamvas, mocsoktalan, makulátlan
 • merő, csupa, puszta, kész, abszolút, merőadta (tájnyelvi), totál (szleng), tök (szleng)

tiszta II. szinonimái

határozószó
 • teljesen, egészen, teljes egészében

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vibrál

ige
 • rezeg, oszcillál (idegen), remeg, reszket, röpdös, rebeg, káprázik, pislákol

nagyrabecsülés

főnév
 • elismerés, tisztelet, megbecsülés, presztízs, respektus (idegen), reputáció (idegen), méltánylás, méltatás, reverencia (idegen), értékelés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tiszta szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ten

névmás
 • (régies): saját, tulajdon, önnön

színtér

főnév
 • (régies): színpad, játékszín (régies)
 • színhely, terep, küzdőtér, fórum (régies)

szertartás

főnév
 • rítus, ceremónia, istentisztelet, liturgia, mise, offícium (szaknyelvi), rituálé
 • aktus (szaknyelvi), formaság, külsőség

speciális

melléknév
 • egyedi, egyéni
 • sajátos, sajátságos, jellegzetes, jellemző
 • különleges, különös, szokatlan, páratlan, egyedülálló, rendkívüli, specifikus, spéci (szleng)
 • részletes, tüzetes, szakszerű

tessék-lássék I.

határozószó
 • kelletlenül, kedvetlenül, ímmel-ámmal, nyűglődve, vonakodva, lustán, nagy nehezen, húzódozva, nyámmogva (régies), úgy-ahogy, nagyjából, tél-túl (tájnyelvi), felületesen, slendriánul

túlsó

melléknév
 • túloldali, átellenes, szemközti, átalsó (tájnyelvi), arrólsó (tájnyelvi), átsó (tájnyelvi)

rés

főnév
 • hasadás, hasadék, hasíték, szakadás, repedés, fissura (idegen), hézag, nyílás, lék, rianás, törés, csorba, apertúra (szaknyelvi), üreg, lyuk
 • lazulás, gyenge pont, támadási felület
 • kibúvó, kiút
 • (szleng): vagina (szaknyelvi), hüvely

reggeli

főnév
 • früstök (régies), fölöstököm (régies), kicsiebéd (tájnyelvi), reggeliebéd (tájnyelvi)

na

indulatszó
 • na ugye!, ugye!, aha!, no lám!, na tessék!
 • no, nos, hát, na már most (bizalmas), szóval
 • ne!, ne bánts!

roncsol

ige
 • mar, tép, szaggat, zúz, röcsköl (tájnyelvi)
 • tönkretesz, pusztít, megrongál, elront, rongál
 • (szleng): hajt, száguld, dönget (szleng)

tűzhely

főnév
 • tüzelő (régies), katlan (tájnyelvi), takaréktűzhely, sparhert (bizalmas), spór (bizalmas), masina (tájnyelvi), csikótűzhely, szenelő (régies), tőcsik (régies), tűzpaly (régies), kamin (régies)
 • otthon, családi fészek

vájat

főnév
 • mélyedés, üreg, vápa (régies)
 • árok, barázda
 • akna, vágat, folyosó
 • tárna
 • bevágás, horony, kannelúra (szaknyelvi), falc (szaknyelvi), rovátka

játszódik

ige
 • történik, zajlik
 • (tájnyelvi): játszik, játszadozik

zaj

főnév
 • hangoskodás, hangzavar, lárma, ordítás, ricsaj, zsivaj, zsinat (tájnyelvi), zsibongás, ribillió, kravál (régies), zsibvásár, csinnadratta, hűhó, zenebona, ramazúri
 • robaj, morajlás, zúgás
 • nesz, zörej, zörgés
 • csendháborítás
 • sürgés-forgás, tülekedés, nyüzsgés, forgalom, mozgalmasság

tisztázódik

ige
 • eldől, elválik, kiderül, kibogozódik, megoldódik, fény derül (valamire), világossá válik, megvilágosodik

telexgép

főnév
 • (szaknyelvi): távgépíró

törvénykezik

ige
 • bíráskodik, ítélkezik, ítél
 • pereskedik, perlekedik, pörlekedik (tájnyelvi)

vízrajz

főnév
 • hidrográfia (szaknyelvi)

tolvajkulcs

főnév
 • álkulcs, sperhakni (bizalmas), nyitóvas (szaknyelvi), dártli (szleng)

szócső

főnév
 • hangtölcsér, beszélőtölcsér
 • szószóló, szóvivő

trónfosztás

főnév
 • detronizáció (idegen), detronizálás (idegen), visszahívás

wurlitzer

főnév
 • zenegép, zeneszekrény, gramofonautomata