megnémul szinonimái

ige
 • elhallgat, megkukul (bizalmas), egy kukkot sem szól, eláll a szava, meg se mukkan(valaminek)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

művésznő

főnév
 • színésznő, díva (régies), sztár, filmsztár, csillag
 • (pejoratív): prostituált, kurtizán (választékos), kokott (régies), hetéra (választékos)

óvatlan

melléknév
 • elővigyázatlan, meggondolatlan, könnyelmű, megfontolatlan, szeleburdi (bizalmas), kelekótya (bizalmas), naiv, hiszékeny Sz: tarisznyában hordozza az eszét
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megnémul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megfizet

ige
 • megad, kiegyenlít, kifizet, visszaad, visszafizet, megtérít, visszatérít, letörleszt, kvittel (idegen), kompenzál
 • díjaz, honorál, meghálál, viszonoz, gratifikál (régies)
 • megveszteget, lepénzel, megken (szleng), lefizet, felbérel, korrumpál (idegen), megvásárol, megvesz
 • (valamiért): lakol, meglakol, megbűnhődik, megszenved, pórul jár, megkeserül
 • (valakinek): megtorol, bosszút áll, megbosszul, visszavág

lenti

melléknév
 • alsó, alulsó, aluli
 • földszinti
 • alagsori

legkisebb

melléknév
 • minimális, legcsekélyebb, legalacsonyabb, legkevesebb, legalsó

körív

főnév
 • körvonal, görbület, hajlat

megken

ige
 • megolajoz, bezsíroz, megvajaz, kiken (tepsit), bepacsmagol (bizalmas), bekenceficél (bizalmas), keneget
 • megveszteget, lefizet, megfizet, megvásárol, fölbérel, megvesz, lepénzel (bizalmas), korrumpál (idegen), házaz (régies), jattol (szleng)
 • (tájnyelvi): megver, elver, eltángál, elegyenget, eldönget, elpáhol, elnáspángol, megruház (bizalmas)

mennybolt

főnév
 • ég, égbolt, égboltozat
 • világűr, világegyetem, mindenség, éter
 • menny

vízözön

főnév
 • özönvíz, ár, árvíz, vízár, dilúvium (régies)

kimerítő

melléknév
 • bőséges, részletes, részletező, tartalmas, terjedelmes, alapos, beható, átfogó, teljes, hiánytalan, tökéletes, mindenre kiterjedő, mindent felölelő, exhausztív (idegen)
 • nehéz, fárasztó, fáradságos, vesződséges, megterhelő, megerőltető, idegölő, idegfeszítő, elgyengítő, lankasztó, elcsigázó, próbára tevő, strapás (bizalmas), kidöglesztő (durva)

kigördül

ige
 • kigurul, kimozdul
 • (könny): kicseppen, lecseppen

hanem

határozószó
 • de, mindazáltal, mindazonáltal, mindamellett, ám, csakhogy, mármost, ámbár, habár, holott
 • azonban, mégis, noha, dacára, mindenesetre, feltétlenül
 • csupán, alig

kiszakad

ige
 • kireped, kilyukad, kihasad, felfeslik, kifoszlik, kipersed (tájnyelvi)
 • (növény): kitépődik
 • elkerül, kikerül, kiválik, távolba szakad
 • (érzelem): előtör, kitör

méter

főnév
 • folyóméter, űrméter
 • méterrúd
 • métermázsa

műves

melléknév
 • míves, kidolgozott, aprólékos, díszes, finom
 • (tájnyelvi): munkás, dolgos

civakodik, civódik

ige
 • marakodik, vitatkozik, marakszik, perlekedik, perel, veszekedik, veszekszik, egyenetlenkedik, torzsalkodik, viszálykodik, vetekedik (régies), patvarkodik (régies), perpatvarkodik (régies), horsolódik, zenebonáskodik (régies), ortályoskodik (tájnyelvi), pántolódik (tájnyelvi), böllenkedik (tájnyelvi), böstörködik (tájnyelvi), böstörög (tájnyelvi), csöröl-perel (tájnyelvi), dúlong (tájnyelvi), hozolódik (tájnyelvi), kocódik (tájnyelvi), huzakodik, huzalódik (tájnyelvi), arénázik (szleng), brusztol (szleng), házsártoskodik, szid, zsémbel, zsémbeskedik, zsörtölődik, zsörtöl (tájnyelvi)

pisztácia

főnév
 • zöldmandula

ő

névmás
 • az, amaz

megnyilvánul

ige
 • kifejeződik, megmutatkozik, előtűnik, jelentkezik, kibontakozik, manifesztálódik (idegen), megnyilatkozik, megszólal, érvényre jut, felfoghatóvá válik, kisugárzik

megesik

ige
 • megtörténik, előfordul, bekövetkezik, végbemegy, adódik, esetkezik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): teherbe esik, bajba jut, elbukik, úgy marad (bizalmas) Sz: lehull a pártája

megvesztegethető

melléknév
 • megvásárolható, lepénzelhető, lefizethető, korrupt, megkenhető (szleng)

országház

főnév
 • parlament
 • (régies): országgyűlés, nemzetgyűlés (régies)

megrostál

ige
 • szitál, megszitál, átrostál, átszűr, megszűr, megtisztít
 • kiválogat, kiválaszt, válogat, osztályoz, szortíroz (bizalmas), átvizsgál, megvizsgál, ellenőriz

leszállított

melléknév
 • kedvezményes, enyhített, redukált, olcsó, jutányos, potom

méltányos

melléknév
 • méltó, elfogulatlan, részrehajlatlan, helyes, korrekt, pontos, józan, pártatlan, helyénvaló, tárgyilagos
 • mérsékelt, igazságos, illő, jogos, törvényes, jogszerű, legitim (idegen)

otthontalan

melléknév, főnév
 • hontalan, hazátlan, földönfutó, hajléktalan, bujdosó, vándor, kóborló, lézengő