wurlitzer szinonimái

főnév
 • zenegép, zeneszekrény, gramofonautomata

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egyenrangú

melléknév
 • egyenjogú, egyenértékű, egyenlő, azonos, egybeeső, egyforma, megfelelő, magafajta, hasonszőrű

istentelen

melléknév
 • istentagadó, ateista, istenkáromló, pogány, elátkozott, hitetlen, szentségtörő
 • gyalázatos, komisz, feslett, gonosz, elvetemült, gaz, gazember, elfajult, cudar, erkölcstelen, pokolravaló, javíthatatlan
 • haszontalan, pajkos
 • szörnyű, borzasztó, kegyetlen, horribilis
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a wurlitzer szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

virtus

főnév
 • virtuskodás, vakmerőség, legénykedés, hősködés
 • (régies): hősiesség, bátorság, vitézség, hőstett
 • (régies): erény, érdem, becsület, tisztesség

üldöz

ige
 • követ, hajszol, kerget, űz, köröz, hajhász, hajkurász, vadászik (valamire)(valaki elől)
 • nyugtalanít, zaklat, zargat, zavar, háborgat, molesztál, abajgat (tájnyelvi)

uraskodó

melléknév
 • úrhatnám, urizáló, előkelősködő

tintahal

főnév
 • szépia
 • (szleng): iszákos, részeges, italozó (ember)

vízcsepp

főnév
 • vízgyöngy (választékos), harmat

szürkésfehér

melléknév, főnév
 • ezüstszínű, piszkosfehér

szökdécsel

ige
 • szökdel, szökdös (tájnyelvi), ugrándozik, ugrál, ugrabugrál, fickándozik

pókháló

főnév
 • pókszövedék, pókfonal

tanuló I.

melléknév
 • kezdő, gyakorlatlan, járatlan
 • okuló, okosodó
 • magoló, emléző (régies)

körbe

határozószó
 • körül, köröskörül, karikába, körben

zaboláz

ige
 • (lovat): befog, felszerszámoz
 • megzaboláz, féken tart, fegyelmez, fékez, megrendszabályoz, betör, szelídít, mérsékel, akadályoz, korlátoz

villanás

főnév
 • csillanás, villódzás, csillámlás, szikrázás
 • fellobbanás, felragyogás

zengzet

főnév
 • (régies): zengés, szép hangzás, hangzat (régies)
 • zene, zenélés
 • dallam
 • (régies): költemény, dal, ének
 • szózat

üzemeltet

ige
 • működtet, dolgoztat
 • járat
 • fenntart