rés szinonimái

főnév
 • hasadás, hasadék, hasíték, szakadás, repedés, fissura (idegen), hézag, nyílás, lék, rianás, törés, csorba, apertúra (szaknyelvi), üreg, lyuk
 • lazulás, gyenge pont, támadási felület
 • kibúvó, kiút
 • (szleng): vagina (szaknyelvi), hüvely

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jubileum

főnév
 • évforduló, emlékünnep, évnap (régies), örömnap (régies), örömünnep, emléknap

betörik

ige
 • beszakad, beomlik, kitörik, beroskad, befakad (tájnyelvi)
 • megszelídül, megszokik, megjuhászodik (választékos)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rangsorol

ige
 • minősít, osztályoz, besorol, beoszt, rendez, kategorizál, skatulyáz (pejoratív), kvalifikál, klasszifikál (régies), fajtáz (régies)

pasas

főnév
 • (szleng): ember, férfi, krapek (szleng), fickó, alak, fazon (bizalmas), muki (szleng), mókus, hapsi (bizalmas), pacák (szleng), pofa (szleng), pali, ipse (bizalmas), szivar (szleng), fráter, pók, ürge, manus (szleng), muksó, tag (bizalmas), mandró (szleng), csávó (szleng), gádzsó (szleng)

pamut

főnév
 • gyapot
 • gyapotfonal, pamutfonal, pamuk (tájnyelvi), cotton (szaknyelvi)

okoz

ige
 • előidéz, eredményez, létrehoz, eszközöl, kelt, csinál, kivált, gerjeszt, indukál (szaknyelvi)
 • alkalmat ad (valamire)
 • jelent (valakinek valamit), szerez
 • művel, tesz, támaszt
 • teremt, szül, ébreszt
 • (régies): okol

rém II.

határozószó
 • rendkívül, borzasztóan, nagyon, rettenetesen, rémesen

segédlet

főnév
 • közreműködés, asszisztencia (idegen), segítség
 • segédkönyv, segédanyag, jegyzet, kézikönyv

műhold

főnév
 • szatellit (idegen), mesterséges hold, műbolygó, mesterséges bolygó, szputnyik (idegen)

mostohagyermek

főnév
 • fogadott gyermek, mostohácska (régies)

krematórium

főnév
 • hamvasztó, halotthamvasztó, hamvasztókemence

negligál

ige
 • semmibe vesz, elhanyagol, mellőz Sz: kutyába se vesz; elnéz vkinek a feje fölött; levegőnek néz(valakivel, valamivel)

sík I.

melléknév
 • sima, lapos, egyenletes, egyenes, lapályos (tájnyelvi)
 • kétdimenziós
 • (tájnyelvi): síkos, csúszós, csuszamlós, alföld, lapály, csuszamos (régies)

szakmai

melléknév
 • szakmabeli, foglalkozási, hivatalos, hivatali, professzionális, szakértői, tudós, tudományos
 • hozzáértő, gyakorlatias, módszeres

fogazat

főnév
 • fogsor
 • csipkézet, csipkézés, fogazottság, fogazás, perforálás

többszörös

főnév
 • szorzat

táborozás

főnév
 • tanyázás, állomásozás
 • (régies): hadjárat, hadviselés, háborúskodás
 • hadi élet
 • üdülés, nyaralás, sátorozás, kempingezés

részeg

melléknév
 • ittas, illuminált, piás (szleng), elázott (bizalmas), boros, italos, kapatos, berúgott, becsiccsentett (bizalmas), spicces (bizalmas), pityókás (bizalmas), beszívott, bekávézott, kótyagos, mátos (tájnyelvi), itókás (tájnyelvi), benyakalt (tájnyelvi), beszopott, beszeszelt, zákányos (tájnyelvi), tintás (szleng), siker (szleng), szittyós (szleng), mólés (szleng) Sz: a maga keze verte meg; a felső várat megvette a bor; a bécsi kapun se tudna bemenni; alkoholos befolyásoltság alatt áll; az eget is bőgőnek nézi; azt sem tudja, fiú-e vagy lány; be van rúgva, mint az öreg ágyú; be van kötve a feje; beitta a süveget; bekapta a rongyot; bekötötte a fejét három sarokra; bekötötték a fejét csillagos keszkenővel; belenézett a kancsóba; belepte a köd a szemét; benne ám a buzgóság; bepókhálósodtak a szemei; bevárta a végét; borgazda fért az eszéhez; csorgóra áll a kalapja; duplán lát; egész csapig van; elázott a malomkerék kövestől; eltemették a tele hordóba; elütötte a gyászkocsi; elvesztette a csibukját; erősen veszekszik a tele bugyogóval; ez se szalmaszálon szítta; ez is betette az ajtót; ez is ott volt a tűzoltásnál; ez is csapot látott; fejébe állt Boris néni; fejébe ment a bor; fejébe ment a borszesz; fejlövése van; fél kengyelben áll (tájnyelvi); fél keréken van (tájnyelvi); félre van a rúdja; félrecsapta a kalapját; felütötte a sisakot; földszint van; följebb járt a víznél; gazos a feje (tájnyelvi); gőzöl a feje; hamvasban van; hitt a kulacsának; hordóban felejtette az eszét; jó helyen járt; jó félben van; jó vérében van; jól felhörpintett urunk vérében; jól bevett a Krisztus véréből; jól bevett a szentelt vízből; jól betekintett a korsóba; jól feltöltött a fekete süveg alá; jól bekapott; jól elkeltek a süldői; jól el van látva; jól a kalap alá szedett; jól megvetette magának az ágyat; kancsóba fohászkodott; keresztbe áll a szeme; kifogott a kulacsán; kutyához vágta a csapot; leverték a lábát; lökd meg, bor buggyan belőle; mázsás a haja; megcsókolgatta az üveg száját; megitta az eszét; megjárta fejét a budai törökvér; megverte a jobb keze; minden cégérnek köszön; nagy fejjel van; nagyon belenézett az üvegbe; negyven cseppnél többet ivott; nehezebb a feje, mint a fara; nem értem, törökül beszél-e vagy tatárul; nem hallotta a harangszót; nem előre, hanem hátra tántorog; olyan, mint a csap; ott járt, ahol nem búsulnak; pókhálós a szeme; részeg, mint az ágyú; részeg, mint a csap; rózsás színben látja a világot; sokat vizsgálta a csillagot; sokat szűrt a foga közt; szédeleg a lába, tántorog a feje; tele van az iszákja; tele van, mint a barát allelujával; több nála, mint kettő; többet ivott, mint a veréb szokott; úgy néz ki, mint Mózes a moslékban; utolérte a buzgóság; utolérte a bor; van egy kis nyomás benne; vas főkötő van a fejében; völgynek eresztett
 • önfeledt, elragadtatott, mámoros

rákos I.

melléknév
 • rosszindulatú, malignus (szaknyelvi)

rubrika

főnév
 • rovat, hasáb

szúnyogháló

főnév
 • légyháló

rikácsol

ige
 • kiabál, kiáltoz, rikoltozik, ordít, ordibál, károg, harsog, üvölt, üvöltözik, kajdácsol (tájnyelvi)

pedálozik

ige
 • kerékpározik, kerekezik (bizalmas), biciklizik (bizalmas), bringázik (bizalmas), nyomja a pedált, teker, tapos (bizalmas)
 • (szleng): igyekszik, törekszik, gazsulál (szleng), hajt (bizalmas), törleszkedik, dörgölődzik, helyezkedik (bizalmas), dörgölőzik, nyal (durva), nyalizik (bizalmas), könyököl (szleng)

sapkaellenző

főnév
 • napellenző, sild (bizalmas), simli (bizalmas), simléder (bizalmas)

szürkésfehér

melléknév, főnév
 • ezüstszínű, piszkosfehér