telexgép szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): távgépíró

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bognár

főnév
 • kerékgyártó, kerekes, kerékács (régies), kocsigyártó, szekérgyártó, kollár (tájnyelvi)

nemegyszer

határozószó
 • többször, több ízben, sokszor, gyakorta, gyakran
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a telexgép szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

taps

főnév
 • tetszésnyilvánítás, elismerés, dicséret, siker, ünneplés, éljenzés
 • tapsolás, tapsvihar, tapsorkán, vastaps

szemközt

határozószó
 • szemben, átellen, átellenben, vizaví (idegen), szemtől szemben
 • szembe, homlokegyenest

szavazat

főnév
 • voks (idegen), vótum (idegen), suffragium (idegen)
 • szavazati jog
 • (régies): szavazás

sehány

névmás
 • semennyi, egy sem

technikás

melléknév
 • ügyes, gyakorlott, jártas, tapasztalt, rutinos, bravúros

többé

határozószó
 • már, ezentúl, továbbiakban, többet (bizalmas), többször (bizalmas)

rákos I.

melléknév
 • rosszindulatú, malignus (szaknyelvi)

pusztul

ige
 • tönkremegy, sorvad, enyészik, hanyatlik, megszűnik, megsemmisül
 • meghal, elhull, megdöglik, kiveszik, vész, semmivé válik, elporlik, elhamvad, kihal
 • düledezik, omladozik, roskadozik, rogyadozik Sz: hull, mint ősszel a légy
 • eltakarodik, elhordja magát, kotródik, lódul
 • (szleng): henyél, lopja a napot, heverészik, lustálkodik, döglik (durva)

mocsok

főnév
 • piszok, szenny, kosz, sár, cirom (régies), maszat, szurt (régies), szutyok, retek (bizalmas), drekk (szleng), gyeket (tájnyelvi), paszat (tájnyelvi)
 • szennyfolt(idegen)
 • gyalázat, szégyen
 • aljasság, kivetnivaló
 • gyalázkodás, szidás
 • (jelzőként is): alávaló, becstelen, gazember

remél

ige
 • bizakodik, bízik, biztatja magát
 • vár, elvár, számít (valamire)
 • óhajt
 • reménykedik, reménységet táplál, ringatja magát (valamiben), áltatja magát, hitegeti magát
 • föltételez

történelemfelfogás

főnév
 • történelemszemlélet, történelemábrázolás

utálatos

melléknév
 • undok, förtelmes, ocsmány, csúficsúnya, visszataszító, undorító, undorkeltő, gusztustalan, köpedelem, gyalázatos, ronda, randa, gyűlöletes, kiállhatatlan, kibírhatatlan, szenvedhetetlen (régies), kellemetlen, elviselhetetlen, gyomorkeverő (régies), gennyes (szleng), dögletes, iszonyú, szörnyű

ingyen II.

melléknév
 • ingyenes, díjtalan, díjmentes, fizetés nélküli, költségmentes, szabad, grátesi (idegen), potya (bizalmas), ingyenvaló (tájnyelvi)

violinkulcs

főnév
 • G-kulcs, hegedűkulcs

télizöld II.

főnév
 • télizöld meténg
 • puszpáng

tanulókör

főnév
 • szeminárium (régies), tankör, önképzőkör

tisztázatlan

melléknév
 • felderítetlen, megoldatlan, kétséges, megfejtetlen, talányos, rejtelmes, titokzatos, eldöntetlen, meghatározatlan, megvilágítatlan
 • rendezetlen, kusza, kuszált, zavaros, konfúzus (régies), obskúrus (idegen)
 • kétes eredetű

vigéc

főnév
 • (régies): utazó, ügynök, üzletszerző

teremtő II.

főnév
 • Isten, Örökkévaló, Mindenható, Alkotó, Seregek ura (választékos), Úr
 • Úristen, Gondviselő, Atya, Mennyei Atya, Atyaisten, Atyaúristen

szépséges

melléknév
 • gyönyörű, gyönyörűséges, pompás, bűbájos, bájos, csodálatos

tolódik

ige
 • csúszik
 • halasztódik, odázódik, késik
 • (régies): nyomul, tódul, torlódik

villanás

főnév
 • csillanás, villódzás, csillámlás, szikrázás
 • fellobbanás, felragyogás