színtér szinonimái

főnév
 • (régies): színpad, játékszín (régies)
 • színhely, terep, küzdőtér, fórum (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tradíció

főnév
 • hagyomány, szokás

virraszt

ige
 • éjjelez, éjszakázik, fennmarad
 • őrködik, vigilál (idegen), bertáfol (tájnyelvi), vernyikál (tájnyelvi), vigyáz (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a színtér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szentel

ige
 • felavat
 • megáld
 • áldoz, feláldoz, fordít, szán, dedikál
 • fölajánl, konszekrál (idegen)

sertéshús

főnév
 • disznóhús, sertés, disznó, disznóság

sandít

ige
 • sandikál (bizalmas), sanda pillantásokat vet, pillantgat, pillog, sandalít (tájnyelvi), sandal (tájnyelvi)
 • kancsalít, bandzsít, kancsít (bizalmas), bandzsalít (tájnyelvi)

ragtapasz

főnév
 • tapasz, sebtapasz, leukoplaszt, flastrom (régies)

szétszakad

ige
 • elszakad, darabokra szakad, széthasad, széjjelhasad, szétreped, széjjelreped, kettéreped

támpont

főnév
 • fogódzó, kapaszkodó, segítség, kiindulás, kiindulópont
 • (szaknyelvi): támaszpont

pasas

főnév
 • (szleng): ember, férfi, krapek (szleng), fickó, alak, fazon (bizalmas), muki (szleng), mókus, hapsi (bizalmas), pacák (szleng), pofa (szleng), pali, ipse (bizalmas), szivar (szleng), fráter, pók, ürge, manus (szleng), muksó, tag (bizalmas), mandró (szleng), csávó (szleng), gádzsó (szleng)

pányva

főnév
 • kötél, kötőfék, lasszó

megkopik

ige
 • elhasználódik, tönkremegy, elvásik, elvékonyodik, elnyűsződik (tájnyelvi), megválik (tájnyelvi), megviselődik (tájnyelvi)
 • elhalványul, elhalványodik (választékos), elhomályosodik (választékos), megfakul (választékos)
 • (tájnyelvi): megkopaszodik

pete

főnév
 • petesejt, ovum (idegen)
 • (tájnyelvi): tojás

targonca

főnév
 • (tájnyelvi): taliga, talicska, furik (tájnyelvi), tragacs

testület

főnév
 • egyesület, szervezet, organizáció (idegen), korporáció (régies)
 • társulat, társaság, egylet, társas kör, kollégium
 • grémium (választékos), választmány, kar, szék, kamara
 • intézmény, institúció (régies)

helyhatóság

főnév
 • törvényhatóság, önkormányzat, elöljáróság, magisztrátus (régies), municípium (régies)

visszaüt

ige
 • visszaad
 • viszonoz, visszavág, megbosszul, megtorol
 • (valakire): hasonlít, ráüt

ünnepélyesség

főnév
 • szertartásosság, magasztosság, fennköltség, méltóság, sollemnitas (idegen), pátosz
 • komolyság

szipog

ige
 • szipákol, hüppög (tájnyelvi), szepeg, piszeg (tájnyelvi), szimmog (tájnyelvi)

szemközt

határozószó
 • szemben, átellen, átellenben, vizaví (idegen), szemtől szemben
 • szembe, homlokegyenest

szül

ige
 • világra hoz, életet ad, lebabázik, megbabázik, gyermekezik (régies), lebetegszik (régies)
 • fiadzik, kölykezik, ellik Sz: csontot vet; letörött az ángya szekere
 • okoz, létrehoz
 • előidéz, teremt, eredményez, kivált
 • előállít, alkot, készít

útra kel

ige
 • útnak indul, elindul, elutazik, eltávozik

szolgalelkű

melléknév
 • szolgai, szervilis (pejoratív), talpnyaló, lakájtermészetű, csúszó-mászó, gerinctelen, alázatos, hajbókoló, megalázkodó, meghunyászkodó

sirat

ige
 • gyászol, elsirat, siratgat, siratoz (régies)
 • búcsúztat, emleget, felidéz
 • sajnál, fájlal, bánkódik, búsul, szomorkodik, kesereg, keserül (régies), megbán

takarékoskodik

ige
 • félretesz, félrerak, gyűjt, összegyűjt, spórol (bizalmas), beoszt, gazdálkodik, összehúzza magát, kuporgat, megszorít (valamit), korlátoz Sz: összehúzza a nadrágszíjat; fogához veri a garast

üldöz

ige
 • követ, hajszol, kerget, űz, köröz, hajhász, hajkurász, vadászik (valamire)(valaki elől)
 • nyugtalanít, zaklat, zargat, zavar, háborgat, molesztál, abajgat (tájnyelvi)