természetesen szinonimái

határozószó
 • magától értetődően, valóban, igazán, hogyne, persze, hát persze (bizalmas), kétségtelenül, okvetlenül, mindenesetre, feltétlenül, kétségkívül, bizonnyal, bizonyára, csakugyan, eo ipso (idegen), természetszerűleg, naná (bizalmas), meghiszem
 • egyszerűen, keresetlenül, könnyedén, mesterkéletlenül, fesztelenül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

izgága

melléknév
 • izgő-mozgó, nyugtalan, nyughatatlan, fészkelődő, izgékony, idegember, zaklatott, nyüzsgölődő (régies)
 • kötekedő, akadékoskodó, okvetetlenkedő, kötözködő, civakodó, összeférhetetlen, veszekedős, kötölőzködő (tájnyelvi), aggancsos (tájnyelvi), gurbáncsos (tájnyelvi), zakotás (tájnyelvi), kekeckedő (szleng)
 • (régies): bolond, bolyóka (tájnyelvi)

megjelentet

ige
 • közzétesz, kiad, közöl, kinyomtat, kibocsát, terjeszt, elterjeszt, leközöl, lehoz (bizalmas), közread, nyilvánosságra hoz, közrebocsát, közhírré tesz, publikál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a természetesen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

technológia

főnév
 • eljárás, módszer, gyártásmenet, munkafolyamat, gyártásismeret, technika

szeszélyes

melléknév
 • rigolyás, bogaras, hóbortos, raplis (bizalmas), dilis, bolondos, bónás (tájnyelvi), hóborkás (tájnyelvi), figurás (tájnyelvi)
 • változékony, szélsőséges, kiszámíthatatlan, labilis, következetlen
 • csapongó, ingatag, állhatatlan
 • rapszodikus, fegyelmezetlen
 • forgandó (szerencse)

szemeteskocsi

főnév
 • kukás autó, kuka, szemétgyűjtő kocsi

sisak

főnév
 • rohamsisak
 • védősisak, bukósisak, bukó (bizalmas)
 • vívósisak
 • búvársisak
 • trópusi sisak, parafakalap
 • (szaknyelvi): kupak

tengerpart

főnév
 • tengermellék, partvonal, partvidék, mart (választékos)

trafikos

főnév
 • szivarárus, dohányárus

regisztrál

ige
 • lajstromoz, bejegyez, jegyzékbe vesz, összeír, iktat, besorol, listára vesz, bevezet, katalogizál, kartotékol (szaknyelvi), nyilvántart
 • megállapít, feljegyez, felsorol, rögzít, jelöl, jelez, felír, feltüntet

ramaty

melléknév
 • (szleng): gyenge, hitvány, vacak, silány, gyatra, ócska, szemét

mulató, mulatóhely

főnév
 • szórakozóhely, kaszinó, bár, klub, lokál, orfeum (régies), kabaré (régies), tinglitangli (bizalmas)
 • csárda

revideál

ige
 • átnéz, átvizsgál, felülvizsgál, felülbírál, átértékel, ellenőriz
 • módosít, megváltoztat, helyesbít, korrigál

tulajdon III.

névmás
 • saját, ten (régies), önnön, ön-

ünnepel

ige
 • ünnepet ül, ünnepet tart, jubilál (idegen), celebrál
 • dicsőít, tapsol (valakinek), éljenez, magasztal, tömjénez
 • istenít, bálványoz, hozsannáz, sztárol (szleng)

Isten

főnév
 • istenség, legfőbb lény, abszolút létező
 • Úr, Úristen, Teremtő, Alkotó, Örökkévaló, Mindenható, a Seregek Ura
 • Atya, Atyaisten, Atyaúristen, a Mennyei Atya
 • Fiú, Fiúisten
 • Szentlélek, Szentlélekúristen
 • Hadúr
 • Allah
 • Jehova
 • a felséges, a magasságos, a magasságbeli, a gondviselés
 • az ég, az egek

viteldíj

főnév
 • menetdíj, fuvardíj, szállítási díj, tarifa, taksa

terminológia

főnév
 • (szaknyelvi): szakszókincs, szakterminológia, nómenklatúra (szaknyelvi)

távíró

főnév
 • távírda, távíróhivatal, posta
 • telegráf (régies)
 • távírdász (régies), távírász

továbbmegy

ige
 • továbbhalad, tovahalad (választékos), előremegy

visszafordul

ige
 • hátratekint, hátrafordul, szembefordul, megtér (tájnyelvi)
 • megfordul, visszatér, visszakanyarodik, visszamegy
 • meghátrál
 • visszahajlik, hátrahajlik, visszacsavarodik, visszatekeredik
 • (érzelem, gondolat): rátér, visszaterelődik
 • (tájnyelvi): visszatérül, megtérül

tézis

főnév
 • tétel, tantétel, állítás, teoréma (szaknyelvi), doktrína (szaknyelvi)

szikla

főnév
 • kőszál, szirt, kőszirt, kőszikla

töredelem

főnév
 • bűnbánat, megbánás, vezeklés, szánom-bánom

visszavezet

ige
 • visszakísér, visszavezérel, visszakalauzol, visszaterel, hazavezet, hazakísér
 • visszavisz, visszamegy, visszanyúlik
 • visszatérít, visszairányít
 • származtat, eredeztet, nyomon követ, következtet, redukál, derivál (idegen)