szemeteskocsi szinonimái

főnév
 • kukás autó, kuka, szemétgyűjtő kocsi

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tisztul

ige
 • (ég): derül, világosodik, fényesedik
 • (folyadék): higgad (tájnyelvi), ülepedik
 • takarodik, tágul, kotródik, elpucol (szleng)

államkincstár

főnév
 • állampénztár, államkassza, fiskus (régies), kincstár
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szemeteskocsi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

számít

ige
 • kiszámol, kalkulál, összeszámol, összegez
 • felszámít, felszámol, hozzáad, figyelembe vesz, csap (valamihez), számba vesz
 • datál, kalkulál
 • sorol, tekint (valaminek), minősít
 • tartozik, minősül, ér (valamennyit), jelent, cernál (tájnyelvi)
 • (valakire, valamire): alapoz, bazíroz (bizalmas), támaszkodik, épít, számol (valakivel, valamivel), aspirál (valamire), pályázik (valamire), számot tart (valamire), bízik (vkiben, vmiben), elvár, remél, vár (valakit, valamit)
 • képvisel, jelentősége van, súllyal bír, számba jön
 • fontos, érvényes

rothadás

főnév
 • korhadás, odvasodás, poshadás
 • enyészet, szepszis (szaknyelvi), bomlás
 • aszúsodás, penész
 • senyvedés (régies), sínylődés, tespedés
 • romlottság, lealjasodás, romlás, pusztulás, züllöttség, feslettség

rezdül

ige
 • rezzen, megremeg, megrezdül

posztulátum

főnév
 • tétel, alaptétel, axióma, sarktétel, alapigazság
 • előfeltétel, követelmény, kívánalom

szekció

főnév
 • szakosztály, tagozat, ügyosztály, részleg, csoport, bizottság

szorzótábla

főnév
 • egyszeregy

összetép

ige
 • széttép, szétszaggat, elszaggat, összeszaggat, megsemmisít

őslakó

főnév, melléknév
 • bennszülött, őshonos, belföldi, őslakos, autochton (idegen)

megbotlik

ige
 • meginog, megtántorodik, megtoklik (tájnyelvi)
 • félrelép, ballépést követ el, eltévelyedik, megbicsaklik
 • téved

parabola

főnév
 • példázat, példabeszéd, tanítómese, hasonlat
 • parabolaantenna

szurkapiszkál

ige
 • bosszant, idegesít, piszkál, heccel, ugraszt, macerál (bizalmas), csipkelődik

technológia

főnév
 • eljárás, módszer, gyártásmenet, munkafolyamat, gyártásismeret, technika

háramlik, háramol

ige
 • hárul, átszáll, rászáll, érint (valakit), visszaszáll rá, jut osztályrészül (szaknyelvi), esik (valakire)
 • (régies): öröklődik, száll (valakire)

vészmadár

főnév
 • viharmadár
 • halálmadár, kuvik, csuvik (régies), kukurém (tájnyelvi)

uborka

főnév
 • ubi (bizalmas), ugorka (régies), buborka (régies)

szemforgató

melléknév
 • szenteskedő, képmutató, álszent, farizeus, kenetteljes, kétszínű, hamis, hipokrita

szállító II.

főnév
 • fuvaros, fuvarozó, szállítmányozó, transzportőr (bizalmas), speditőr (szaknyelvi)
 • kihordó, kézbesítő, küldönc
 • hordár
 • szállítómunkás

színpompás

melléknév
 • színdús, sokszínű, tarka, tarkabarka, változatos

turpisság

főnév
 • ravaszság, csalárdság, csalafintaság, huncutság, kópéság
 • megtévesztés, félrevezetés, mesterkedés

szerelmes I.

melléknév
 • bámuló, csodáló, tisztelő, hódoló, szerető, szerelemittas, szerelmetes (régies)
 • szerelmi
 • rajongó, imádó, hódoló, tisztelő, híve (valakinek)
 • (régies): nagyon szeretett, tisztelt

ruhaakasztó

főnév
 • vállfa, fogas, ruhafogas, akasztó

szófejtés

főnév
 • etimológia (szaknyelvi), etimologizálás (idegen), szószármaztatás, szóelemzés

tüzes

melléknév
 • égő, izzó, égető, forró, parázsos
 • (drágakő): ragyogó, csillogó, szikrázó
 • heves, szenvedélyes, izzó, lelkes, fulmináns (idegen), passzionátus (régies)
 • szikrázó (szem)
 • bővérű, forróvérű, jóvérű (tájnyelvi)
 • erős (bor)