távíró szinonimái

főnév
 • távírda, távíróhivatal, posta
 • telegráf (régies)
 • távírdász (régies), távírász

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiereszt

ige
 • kienged, kibocsát, csapol, kifolyat, megcsapol
 • útnak ereszt, elbocsát, elenged, kiszabadít, felszabadít
 • kihoz (bizalmas), megléptet (szleng)
 • szabadon enged, szabadlábra helyez
 • szabadjára enged
 • (ruhát): bővít, tágít, kienged

drótkerítés

főnév
 • sodronykerítés, drótfonatkerítés, dróthálókerítés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a távíró szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

talapzat

főnév
 • talpazat, talp, talpkő, talap (régies), alapzat, aljzat, lábazat, cokli (bizalmas), fundamentum, piedesztál (szaknyelvi), posztamentum (szaknyelvi)

szegélyez

ige
 • szeg, beszeg, peremez, karimáz, korcoz, korcol, bordíroz (idegen)
 • körülvesz, keretez, körülhatárol, határol, körülfog, bekerít, körülölel, övez

szállító II.

főnév
 • fuvaros, fuvarozó, szállítmányozó, transzportőr (bizalmas), speditőr (szaknyelvi)
 • kihordó, kézbesítő, küldönc
 • hordár
 • szállítómunkás

sáfárkodik

ige
 • gazdálkodik, gondját viseli (valaminek), gondoskodik (valamiről), törődik (valamivel)

tárgyi

melléknév
 • dologi, tárgyszerű, anyagi, konkrét, kézzelfogható, objektív, materiális, fizikai

tisztviselő

főnév
 • hivatalnok, tisztségviselő, beamter (régies), bélyegnyaló (tájnyelvi), aktakukac, tintanyaló (pejoratív)

püspök

főnév
 • főpásztor, egyháznagy (régies), episcopus (szaknyelvi), pátriárka, érsek

prímás2

főnév
 • első hegedűs, cigányprímás
 • hegedűművész

mialatt

határozószó
 • miközben, míg, amíg, amikor

rászabadít

ige
 • ráereszt, rábocsát, nekiereszt, ráenged
 • nyakára küld, nyakába zúdít, rához

torzó

főnév
 • töredék, fragmentum (idegen)
 • befejezetlen, csonk

ugat

ige
 • csahol, nyüszít, szűköl, csahitál (régies), vakkant, kaffant, baugat (tájnyelvi), buhungat (tájnyelvi)
 • (durva): beszél, pofázik (durva), dumál (szleng)
 • (bizalmas): köhög

ijedtség

főnév
 • félelem, rémület, riadtság, megrettenés, rettenet, elborzadás, pánik, riadalom, szorongás, beszartság (szleng), majrézás (szleng), féltség (tájnyelvi)

vetődik

ige
 • odatéved, jut, verődik, elvetődik, pottyan, cseppen, sodródik, hányódik, kallódik, keveredik, származik (tájnyelvi)
 • irányul, esik
 • veti magát, ugrik

távolbalátás

főnév
 • telepátia, látnoki képesség, jövőbe látás, megsejtés, megérzés

takargatnivaló

főnév
 • lepleznivaló, rejtegetnivaló, titkolnivaló
 • hiba, fogyatékosság
 • szégyenfolt, szégyen

termetes

melléknév
 • megtermett, nagydarab, magas, erős, széles, nagy, tagbaszakadt, robusztus, behemót, dromedár, tenyeres-talpas, derék, szálas, terebélyes, terjedelmes, daliás, hatalmas növésű, tekintélyes, melák (bizalmas), drabális

versíró

főnév
 • költő, poéta, dalnok, versszerző (régies), verscsináló, versfaragó, fűzfapoéta

tél

főnév
 • télvíz, télidő
 • fagy, zimankó, zegernye (tájnyelvi)

szélvész

főnév
 • szélvihar, orkán, fergeteg, tátorján (tájnyelvi), viheder (tájnyelvi), vihornya (tájnyelvi)
 • forgószél, ciklon, hurrikán, tornádó, tájfun

tevékenykedik

ige
 • ténykedik, működik, buzgólkodik, serénykedik, munkálkodik, dolgozik, foglalatoskodik, sürög-forog, tesz-vesz, ügyködik, tevékenységet fejt ki

vetélytárs

főnév
 • versenytárs, ellenlábas, ellenfél, ellentárs (tájnyelvi), rivális, konkurens, konkurencia