revideál szinonimái

ige
 • átnéz, átvizsgál, felülvizsgál, felülbírál, átértékel, ellenőriz
 • módosít, megváltoztat, helyesbít, korrigál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lobogtat

ige
 • lenget, lebegtet, lebbeget (tájnyelvi), löbögtet (tájnyelvi), luhajgat (tájnyelvi)
 • (régies): forgat, ráz, szédelget

hitközség

főnév
 • gyülekezet, nyáj (választékos)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a revideál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rávesz

ige
 • felvesz, magára vesz, magára ölt
 • rábír, megnyer, rábeszél, rászed, megfőz (bizalmas), megdolgoz (bizalmas), megpuhít (bizalmas), megdumál (bizalmas), levesz a lábáról, rákényszerít, belevisz, ráösztökél

pazarló

melléknév
 • tékozló, könnyelmű, költekező, pénzpocsékoló, fecsérlő, tobzódó (régies), bőköltő (tájnyelvi), préda (tájnyelvi), pazar (régies), kihányó (tájnyelvi), kordé (tájnyelvi)
 • bőkezű

parabola

főnév
 • példázat, példabeszéd, tanítómese, hasonlat
 • parabolaantenna

oltóanyag

főnév
 • vakcina (szaknyelvi), szérum (szaknyelvi)

rendszeres

melléknév
 • szisztematikus, rendszerezett, rendezett, pedáns, rendes, tervszerű, módszeres, tudományos, metodikus (szaknyelvi), következetes
 • periodikus (idegen), ismétlődő
 • állandó, fix, gyakori
 • rendszeresített, szabványozott, reguláris (szaknyelvi), szabványosított, standard

serdül

ige
 • felnő, fejlődik, érik, növekedik, növekszik, cseperedik, felgindárodik (tájnyelvi)
 • kamaszodik, bimbózik
 • (tájnyelvi): perdül, fordul

nagyanya

főnév
 • nagymama, nagymami (bizalmas), nagyi (bizalmas), nagyika (bizalmas), mami (bizalmas), mamóka (bizalmas) mamika (bizalmas), nagyanyó, öreganya, nyanya (tájnyelvi), mamó (tájnyelvi), nagyinkó (tájnyelvi), mányi (tájnyelvi), szüle (régies), szülike (tájnyelvi), bábi (tájnyelvi), banyó (tájnyelvi), éde (tájnyelvi), másikanya (tájnyelvi), (anya anyja) peszeanya (tájnyelvi)

múlt II.

főnév
 • (választékos): történelem, hajdankor
 • (grammatikában): múlt idő, praeteritum (szaknyelvi)

kulturálatlan

melléknév
 • műveletlen, iskolázatlan, faragatlan, bárdolatlan, közönséges, pallérozatlan, neveletlen, darabos, barbár, civilizálatlan, primitív, durva, vad, tudatlan, állatias, paraszt (durva), bunkó

nélkülözhető

melléknév
 • fölösleges, fölös, szükségtelen, létszámfeletti, haszontalan, hasznavehetetlen, hiábavaló, kéretlen, nem kívánt, hívatlan, mellőzhető, elhagyható, pótolható, lényegtelen, esetleges, járulékos, mellékes, indokolatlan

siserahad, siserehad

főnév
 • embertömeg, tömeg, gyülevész népség

szamárkenyér

főnév
 • buzogányrózsa, forgácsbika, labdatövis, tüskevirág

folt

főnév
 • paca (bizalmas), pecsét, plecsni (bizalmas), flekni (bizalmas), petty
 • maszat, piszok, koszfolt
 • (régies): maradék, hulladék, pöszlék (tájnyelvi), faradék (régies)
 • takargatnivaló, szeplő, szégyenfolt, bélyeg
 • toldás, flekk (bizalmas), hozzátétel (régies)
 • (tájnyelvi): falka, csapat

töpped

ige
 • töpörödik, zsugorodik, fonnyad, ráncosodik, aszik, aszalódik, összemegy, satnyul, fonyarodik (tájnyelvi), gözörödik (régies), töpik (régies)

taksál

ige
 • (valamire): értékel, becsül
 • (valamilyennek): gondol, vél, hisz, tart

rezeg

ige
 • leng, lebeg, ing, vibrál, oszcillál (szaknyelvi), ingadozik, rengedez (régies), reng
 • reszket, remeg, rázkódik, berzeng (tájnyelvi)
 • rezonál

rászabadít

ige
 • ráereszt, rábocsát, nekiereszt, ráenged
 • nyakára küld, nyakába zúdít, rához

sakkfigura

főnév
 • sakkbábu, bábu, figura

szüntelen I.

melléknév
 • folyamatos, folytonos, permanens, megszakítás nélküli, állandó, szakadatlan, lankadatlan, örökös, tartós, véget nem érő, szűnni nem akaró
 • gyakori

rohanás

főnév
 • vágta, hajsza (bizalmas), iram, száguldás, sietség, loholás

pénztár

főnév
 • kassza, kifizetőhely
 • bank
 • pénzkészlet

sebesség

főnév
 • gyorsaság, iram, tempó, velocitas (idegen), celeritás (idegen)
 • fürgeség, élénkség, mozgékonyság

takarékpénztár

főnév
 • bank, takarék, sparkassza (régies)