tulajdon I. szinonimái

főnév
 • birtok, vagyon, ingóság, jószág (régies), vagyontárgy, javak, holmi
 • birtoklás, bírás
 • (régies): tulajdonság, jellem, vonás, viselkedés

tulajdon II. szinonimái

határozószó
 • (régies): teljesen, egészen, valósággal
 • szakasztott

tulajdon III. szinonimái

névmás
 • saját, ten (régies), önnön, ön-

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szabadidő

főnév
 • kimenő (régies), pihenőidő, ráérő idő (régies), pihenő

tiszteletdíj

főnév
 • honorárium, gázsi (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tulajdon szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

többnyire

határozószó
 • legtöbbször, legtöbbnyire, leginkább, általában, nagyobbára, nagyrészt, nagyobbrészt, jobbára, jobbadán (választékos), jobbnyira (tájnyelvi), jobbrészt (tájnyelvi), jórészt, javarészt, rendszerint, rendesen, főként, főleg

talmi I.

melléknév
 • ál, hamis, hamisított, fiktív, fals, utánzott, valótlan, nem valódi
 • színlelt, tettetett, megjátszott, hazug

szurdok

főnév
 • szurdék, völgy, mélyedés, kanyon, mélyút, völgyszoros, hasadék

százalékos

melléknév
 • percentuális (idegen), száztóli (régies), percentes (tájnyelvi)

tragédia

főnév
 • szomorújáték (régies), dráma
 • kudarc, bukás, balszerencse, csapás, szerencsétlenség, összeomlás, kataklizma (idegen), katasztrófa, gyászeset

üreg

főnév
 • mélyedés, lyuk, odú, vacok, kotorék, padmaly (tájnyelvi), vájat, vágat, gödör, verem, medence, teknő, vápa (régies), kaverna (régies)
 • (régies): barlang, grotta (régies), akna, tárna

savanyú I.

melléknév
 • savanyított, savanykás, fanyar, ecetes, pikáns, vadízű (tájnyelvi), borízű
 • (bor): karcos, acsari (tájnyelvi), bicskanyitogató (tréfás)
 • (gyümölcs): éretlen, zöld
 • fancsali, kedvetlen, kedélytelen, sótlan, fanyalgó, unott, kényszeredett, szomorú

rövidesen

határozószó
 • hamarosan, mindjárt, nemsokára, in brevi (idegen), csakhamar, egyhamar
 • (régies): azonnal, rögtön, tüstént, íziben (tájnyelvi), sebtiben, hirtelen

nyaraló

főnév
 • vendég, üdülő, beutalt, vakációzó
 • fürdővendég (régies), üdülővendég
 • üdülő, víkendház, nyári lak, kulipintyó (pejoratív), pavilon (régies), villa, dácsa (szleng), hobbi (tájnyelvi)
 • (szleng): börtön

sírkő

főnév
 • síremlék, emlékjel, síroszlop, sírkereszt

vagina

főnév
 • (szaknyelvi): hüvely, bögre (szleng), buksza (szleng), kéjbarlang (szleng), kisfazék (tréfás), punci (tréfás), tarisznya (tréfás), pina (durva), picsa (durva), trüsi (bizalmas), muff (szleng)

vérmes

melléknév
 • bővérű, vérbő, egészséges, életerős
 • heves, indulatos, szenvedélyes, vehemens, szangvinikus (szaknyelvi), lobbanékony, sűrűvérű, hörcsög természetű

karóbab

főnév
 • karós bab, karós paszuly

túlcsordul

ige
 • túlárad, kiömlik

torzít

ige
 • fintorít, fintorgat
 • ferdít, kifacsar, karikíroz, felnagyít, hamisít
 • csúsztat (bizalmas)

utalvány

főnév
 • postautalvány, pénzesutalvány, nyugta, csekk, értékjegy, váltó, bon (idegen)
 • jegy, talon (idegen)

tüntet

ige
 • tiltakozik, felvonul, kivonul, demonstrál, manifesztál (idegen)
 • (valamivel): dicsekszik, henceg, kérkedik, felvág, fitogtat

tanterem

főnév
 • osztályterem, osztály, terem
 • előadóterem, auditórium (régies), cétus (régies), tanverem (szleng), kórterem (szleng), vesztőhely (szleng)

üdít

ige
 • felfrissít, frissít, élénkít, felélénkít, hűt, hűsít, megújít
 • felderít, vidámít, jókedvre hangol