technológia szinonimái

főnév
 • eljárás, módszer, gyártásmenet, munkafolyamat, gyártásismeret, technika

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egy-két

számnév
 • néhány, egypár, kevés, egy-kettő

emberfeletti, emberf

melléknév
 • rendkívüli, titáni, gigászi, gigantikus, heroikus, kolosszális (bizalmas), óriási, hatalmas, roppant
 • természetfölötti, felsőbbrendű, magasabbrendű
 • transzcendens
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a technológia szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

támogat

ige
 • megtart, vezet, átkarol
 • megtámaszt, alátámaszt, erősít, megerősít, feldúcol, karóz, cövekel, kiköt
 • bizonyít, igazol, okadatol, fenntart
 • segít, ellát, gondoz, ápol, oltalmaz, eltart, gyámolít, istápol, segélyez
 • pénzel, szubvencionál (szaknyelvi), finanszíroz, szponzorál, dotál, pásztorít (régies)
 • pártfogol, pártfogásba vesz, pártol, felkarol, patronál, portál (régies), protezsál (bizalmas), közbenjár, mögötte áll, nyom, a hóna alá nyúl (bizalmas), tolja a szekerét, síkraszáll (valamiért), kegyel (régies), népszerűsít, menedzsel, futtat, sztárol (szleng)
 • helyesel, hozzájárul, helybenhagy, jóváhagy, egyetért, elismer, magáévá tesz, lanszíroz (idegen)

szél2

főnév
 • szegély, bordűr, szegés
 • párkány, orom, él
 • margó
 • mezsgye, part, határ
 • perem, káva, karima, abroncs, koszorú, keret, pártázat (régies)
 • határvidék, végek
 • periféria (idegen)
 • (tájnyelvi): szélesség

számít

ige
 • kiszámol, kalkulál, összeszámol, összegez
 • felszámít, felszámol, hozzáad, figyelembe vesz, csap (valamihez), számba vesz
 • datál, kalkulál
 • sorol, tekint (valaminek), minősít
 • tartozik, minősül, ér (valamennyit), jelent, cernál (tájnyelvi)
 • (valakire, valamire): alapoz, bazíroz (bizalmas), támaszkodik, épít, számol (valakivel, valamivel), aspirál (valamire), pályázik (valamire), számot tart (valamire), bízik (vkiben, vmiben), elvár, remél, vár (valakit, valamit)
 • képvisel, jelentősége van, súllyal bír, számba jön
 • fontos, érvényes

sanda

melléknév
 • (pejoratív): sunyi, gyanakvó, bizalmatlan, kaján, alattomos, ravasz
 • lopott, titkolt, ferde, görbe
 • (tájnyelvi): kancsal, bandzsa, kancsi (bizalmas)

társasági

melléknév
 • társas, közös, közösségi

tojásfehérje

főnév
 • albumen (szaknyelvi)

radiátor

főnév
 • fűtőtest, hősugárzó, melegítő
 • (szaknyelvi): hűtő

prohibíció

főnév
 • tilalom, tiltás
 • alkoholtilalom, szesztilalom

mimóza

főnév
 • érzőke, pirkavirág, nebáncsvirág
 • aranyharmat
 • (jelzőként): érzékeny, sértődékeny, nebáncsvirág

rávesz

ige
 • felvesz, magára vesz, magára ölt
 • rábír, megnyer, rábeszél, rászed, megfőz (bizalmas), megdolgoz (bizalmas), megpuhít (bizalmas), megdumál (bizalmas), levesz a lábáról, rákényszerít, belevisz, ráösztökél

többször

határozószó
 • több ízben, néhány ízben, párszor, néhányszor, nemegyszer
 • sokszor, gyakran, sűrűn, számtalanszor, gyakorta
 • többé

újdonsült

melléknév
 • új, vadonatúj
 • friss, újonc, kezdő
 • újsütetű

illető II.

főnév
 • valaki, egy személy, egyvalaki
 • ember, pofa (szleng), pali (szleng), pasas (bizalmas), pacák (szleng), ipse (bizalmas)
 • nő, hölgy

vidék

főnév
 • tartomány, provincia, országrész, táj, tájék, régió, terület, hely, övezet, körzet, térség, szék (tájnyelvi), territórium (idegen)
 • környék, környezet, periféria, külváros, peremváros, határ
 • falu, porfészek (pejoratív), kukutyin (tréfás), világvége (szleng), préri (szleng), mucsa (durva), bivalybasznád (durva)

tehén

főnév
 • ünő, riska (tájnyelvi), búbece (tájnyelvi)
 • szarvastehén, szarvasünő, nőstényszarvas
 • (szleng): trampli (durva), elhízott (nő)

talapzat

főnév
 • talpazat, talp, talpkő, talap (régies), alapzat, aljzat, lábazat, cokli (bizalmas), fundamentum, piedesztál (szaknyelvi), posztamentum (szaknyelvi)

testi-lelki

melléknév
 • odaadó, bizalmas, meghitt, intim, bensőséges, benső (régies), hűséges

veszendő II.

főnév
 • romlás, pusztulás, kár

téli

melléknév
 • télies, jeges, fagyos
 • (öltözék): meleg, bélelt, bundás

szemérmes

melléknév
 • szégyenlős, szende, lányos, szemérmetes, erkölcsös, szemérmeskedő, szűzi, szűzies, prűd
 • szerény, bátortalan, félénk, tartózkodó

tippel

ige
 • fogad, föltesz, totózik
 • kiválaszt, megjelöl, megnevez
 • találgat

vezetés

főnév
 • hajtás, sofőrködés
 • útmutatás, kalauzolás
 • irányítás, igazgatás, kormányzás, vezénylet, vezérlet, parancsnokság
 • (intézményé): felügyelet, felvigyázat
 • ellenőrzés, kontroll
 • ügyvitel, adminisztráció, intézés
 • előny, fór (bizalmas)