töredelem szinonimái

főnév
 • bűnbánat, megbánás, vezeklés, szánom-bánom

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beleszól

ige
 • közbeszól, közbevág, közbevet, belebeszél, közbebeszél, belekiabál, belekotyog (bizalmas), belekotnyeleskedik, belekottyant (bizalmas), belebakkant (tájnyelvi), belegalagyol (tájnyelvi), belekoffant (tájnyelvi), belepofázik (durva), beleugat (durva), belenyálaz (szleng), szavába vág, megakaszt, megszakít, félbeszakít
 • beleavatkozik, belefolyik, beleüti az orrát, beleártja magát, belekontárkodik
 • hozzászól

brutális

melléknév
 • állati, állatias, vadállati, bestiális, kegyetlen, kíméletlen, embertelen, barbár, vad, vérengző, vérszomjas, baromi, könyörtelen, hidegvérű, durva, nyers, borzalmas, irgalmatlan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a töredelem szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tippel

ige
 • fogad, föltesz, totózik
 • kiválaszt, megjelöl, megnevez
 • találgat

szubvenció

főnév
 • államsegély, támogatás, dotáció, juttatás, adomány
 • apanázs, járadék, segély

szófejtés

főnév
 • etimológia (szaknyelvi), etimologizálás (idegen), szószármaztatás, szóelemzés

szakít

ige
 • tép, hasít, cibál, szaggat, széttép, repeszt, leválaszt, szakajt (tájnyelvi), szakaszt (tájnyelvi)
 • (időt): szán, szentel, fordít
 • (valakivel): otthagy, elhagy, összevész, elpártol, hátat fordít (valakinek), különválik, dob (szleng), leléptet (valakit) (szleng), ejt (szleng), leépít (valakit) (szleng), lapátra tesz (szleng), lepasszol (szleng), bontolózkodik (tájnyelvi)

torzsalkodik

ige
 • civódik, civakodik, marakodik, marakszik, perlekedik, pörlekedik, perel, pöröl, veszekedik, veszekszik, egyenetlenkedik, viszálykodik, vetekedik (régies), patvarkodik (régies), perpatvarkodik (régies), vihong (régies), horsolódik, zenebonáskodik (régies), ortályoskodik (tájnyelvi), pántolódik (tájnyelvi), böllenkedik (tájnyelvi), orzsonkodik (tájnyelvi)

urna

főnév
 • szavazóurna, szavazóláda, szavazatgyűjtő láda, szavazószekrény
 • persely
 • hamvveder
 • váza, virágtartó

rozetta

főnév
 • ablakrózsa, rózsaablak

rikít

ige
 • (szín): elüt, kirí, virít, kiabál, ordít
 • (tájnyelvi): rikolt

nemzeti

melléknév
 • hazafias, honszerető (választékos), nacionális (választékos)
 • nacionalista (pejoratív)
 • hazai, honi, belföldi
 • őshonos
 • országos, állami

sebesség

főnév
 • gyorsaság, iram, tempó, velocitas (idegen), celeritás (idegen)
 • fürgeség, élénkség, mozgékonyság

üdítő II.

főnév
 • üdítőital

veder, vödör

főnév
 • kübli (bizalmas), ampa (szaknyelvi), cseber (tájnyelvi), csöbör (tájnyelvi), rocska (tájnyelvi), pitli (tájnyelvi), puttony, kanna

káderez

ige
 • tudakozódik, érdeklődik

zsúfolt

melléknév
 • tömött, tele, teli, népes, megrakott, kitöltött
 • szoros, szűkös, levegőtlen
 • mozgalmas

törik

ige
 • eltörik, összetörik, hasad, reped, roppan, töredezik, zúzódik, szakad

tevékenykedik

ige
 • ténykedik, működik, buzgólkodik, serénykedik, munkálkodik, dolgozik, foglalatoskodik, sürög-forog, tesz-vesz, ügyködik, tevékenységet fejt ki

tüskés

melléknév
 • tövises, tüskös (tájnyelvi), gazos (régies), csekmetes (tájnyelvi), csipkés (tájnyelvi)
 • szúrós, bökős
 • borostás, borotválatlan
 • barátságtalan, elutasító, visszahúzódó, morózus
 • sértő

zsák

főnév
 • tasak, zacskó, tömlő, cuhár (tájnyelvi)
 • tarisznya, oldalzsák, hátizsák
 • (bizalmas): gyomor, bendő

transzverzális

melléknév
 • (szaknyelvi): átlós, haránt irányú, átszelő, összekötő

szüretel

ige
 • betakarít, leszed, arat

újfent

határozószó
 • újra, újból, ismét, megint

zsivány II.

főnév
 • útonálló, haramia, bandita, betyár (régies), rabló, gonosztevő, szegénylegény, balkörmű (tájnyelvi)
 • gazember, csirkefogó, csaló, szélhámos, svindler (bizalmas), himpellér, svihák (bizalmas)
 • gézengúz, kópé, csibész, mókamester