unos-untalan szinonimái

határozószó
 • egyre, egyre csak, újra meg újra, örökösen, szüntelen, minduntalan, folyton, folyton-folyvást, szakadatlanul, állandóan, furtonfurt (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jeles II.

főnév
 • ötös, gól (szleng), hasas (szleng), hintó (szleng), horgas (szleng), ödön (szleng), pedálmedál (szleng), peti (szleng), pityorka (szleng), tízes (szleng)

kitoloncol

ige
 • eltávolít, kiutasít, kitilt, kitelepít, kilakoltat, kitesz, száműz, számkivet, kizsuppol, zsuppon visz ki (régies), deportál, internál (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a unos-untalan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

túl2

határozószó
 • túlságosan, nagyon, szerfelett, szerfölött, felettébb, fölöttébb

távol I.

határozószó
 • messze, messzire, túl, fennecske (tájnyelvi)
 • távolra, messzire

tanújel

főnév
 • bizonyíték, bizonyság, nyom, dokumentum, igazolás

szerelőcsarnok

főnév
 • gépterem, műhely, szerelőtér

udvar

főnév
 • porta
 • kert
 • (tájnyelvi): otthon, ház, telek
 • udvartartás, kíséret, slepp (bizalmas)
 • fényudvar, holdudvar
 • himlőfolt, areola (szaknyelvi)

vámnyilatkozat

főnév
 • vámbevallás, vámjegyzék

sokszoros

melléknév
 • többszörös, többszöri, sokszori, gyakori

sérteget

ige
 • bántalmaz, bánt, megbánt, gorombáskodik, becsmérel, gyaláz, szidalmaz, csúfolódik, kötekedik, beleköt (valakibe), bemocskol, lepiszkol (régies), sárral dobál, sérelemkedik (régies), gúnyolódik, inzultál

odatűz

ige
 • odaköt, odaszúr, odaerősít, odacsíptet
 • odavarr, odafércel
 • (nap): odasüt, odafekszik (tájnyelvi)

sustorog

ige
 • sistereg, serceg, bizseg (tájnyelvi), bizsereg (régies), csisztereg (régies), sustorékol (tájnyelvi), süstörög (tájnyelvi)
 • suttog, pisszeg, susmog (tájnyelvi), sugdolózik
 • (tájnyelvi): méltatlankodik, zúgolódik

vázlat

főnév
 • vázlatrajz, skicc (bizalmas), előtanulmány, előrajz
 • tervrajz, alaprajz, sablon, minta, séma
 • gondolatmenet, áttekintés, magva (valaminek), vezérfonal
 • piszkozat, fogalmazvány, tervezet, terv, konspektus (idegen), sillabusz (bizalmas)
 • kivonat, összefoglalás, rezümé, absztraktum (idegen), szinopszis (szaknyelvi)
 • óravázlat, tematika
 • (szaknyelvi): rajz, karcolat, kroki

virágének

főnév
 • szerelmes vers

kerek

melléknév
 • kerekecske, kör alakú, lekerekített, kikerekített, kerekded, gördülékeny
 • gömbölyű, gömbölyded, összegömbölyödött, golyóforma, hagyma alakú
 • párnás, telt, puha
 • (szaknyelvi): ajakkerekítéses, labiális (idegen), labializált (idegen)
 • arányos, szabályos, határozott, formás, tetszetős
 • egész, teljes, ép, hiánytalan, abszolút (idegen), befejezett, elkészült, tökéletes
 • nyílt, kategorikus (idegen), őszinte, szókimondó, igazmondó, egyenes

uralkodó II.

főnév
 • király, nagyfejedelem, fejedelem, felség, kormányzó, régens (régies)
 • egyeduralkodó, imperátor (idegen), monarcha (idegen), szuverén
 • zsarnok, despota, kényúr, tirannus (régies)
 • (orosz) cár, (római, német) cézár, (egyiptomi) fáraó, (mongol) kán, (indiai) maharadzsa, (iráni) sah, (arab) sejk, emir, (török) szultán

truccol

ige
 • dacol, ellenkezik, makacskodik, dacoskodik, durcáskodik, csökönyösködik, makrancoskodik, berzenkedik, duzzog

vádlott

főnév
 • terhelt, bepanaszolt, alperes

utólag

határozószó
 • utóbb, utólagosan, később, post festa (idegen)
 • visszamenőleg

tekercsel

ige
 • göngyöl, göngyölet, orsóz, csévél, motollál, felteker, összeteker, gombolyít

válaszol

ige
 • felel, választ ad, megválaszol (valamit), reflektál, felesel, visszapattog, visszavág, replikáz (választékos), riposztozik, megfelel, visszafelel (tájnyelvi)
 • viszonoz, reagál
 • visszaír, visszahív