mint szinonimái

kötőszó
 • akárcsak
 • mintsem, semhogy, semmint
 • valamiként

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tikkadt

melléknév
 • bágyadt, pilledt (tájnyelvi), lankadt, ernyedt, csüggedt, fáradt, törődött
 • kitikkadt, szomjas, szomjú (választékos), elepedt
 • (növény): kókadt, fonnyadt, lekonyult, száradt, töpörödött, száraz

kényszerít

ige
 • erőltet, rászorít, kötelez (valamire), rávesz, kierőszakol, rátukmál, presszionál (idegen), kénytet (régies), kénytelenít, kárhoztat, kényszerget (tájnyelvi), muszájít (tájnyelvi), oktrojál (idegen), pászogat (tájnyelvi), szorongat, rábír, nyektet (tájnyelvi), késztet, rávisz, sarokba szorít, terrorizál Sz: megkívánja tőle, mint az úrdolgát
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mint szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

menlevél

főnév
 • kísérőlevél, menetlevél
 • (régies): menedéklevél, nyugta (régies)
 • védlevél

megbénul

ige
 • megszélhűdik, elhal, megmerevedik
 • megdermed, leblokkol (bizalmas)
 • megakad, megáll

markotányosnő

főnév
 • kantinosnő, markotányosné (régies), hadcsaplárnő (régies)

légáramlás

főnév
 • szél, légjárás, légáramlat, légmozgás, levegőáramlás, levegő, huzat, cúg (bizalmas), ájer (tájnyelvi), ájerluft (tájnyelvi), dér (tájnyelvi)

mezítláb

határozószó
 • csupaláb (tájnyelvi), meztélláb (tájnyelvi)

naptár

főnév
 • kalendárium
 • notesz, határidőnapló, zsebnaptár
 • időszámítás

kölcsönad

ige
 • kölcsönbe ad, kölcsönt ad, kölcsönöz, hitelez, hitelbe ad, hitelt ad, hitelt nyújt, kihelyez, előlegez, hozomra ad (régies), potomra ad (régies)
 • uzsoráskodik

konyít

ige
 • ért (valamihez), sejt, fakít (valamihez) (tájnyelvi), hajaz (valamihez) (tájnyelvi)

homokzátony

főnév
 • homokpad, homokpadka, homoksziget

közbeszólás

főnév
 • beleszólás, félbeszakítás, közbevetés, belebeszélés, közbevágás, megszakítás

nemiség

főnév
 • szexualitás (idegen), szex (bizalmas)

odatűz

ige
 • odaköt, odaszúr, odaerősít, odacsíptet
 • odavarr, odafércel
 • (nap): odasüt, odafekszik (tájnyelvi)

dicsőség

főnév
 • dics (régies), glória, dicsfény, dicssugár (régies), babér, pálma, hírnév, elismerés

rékli

főnév
 • (tájnyelvi): blúz, bújbeli (tájnyelvi)
 • csecsemőing, kabátka

patvar

főnév
 • perpatvar, zenebona
 • (tájnyelvi): fene, ördög, csuda
 • szörny, manó

mintha

kötőszó
 • úgy tetszik, kvázi (bizalmas)

mélyeszt

ige
 • süllyeszt, ás, kotor, gödröz (régies)
 • belevág, beleszúr, döf

műnyelv

főnév
 • szaknyelv
 • terminológia (szaknyelvi), szakszókincs, nómenklatúra (szaknyelvi)
 • mesterséges nyelv

páros II.

főnév
 • kettős, duó, duett (idegen)

monumentális

melléknév
 • nagyméretű, hatalmas, óriási, nagyszabású, gigantikus, grandiózus
 • lenyűgöző, impozáns, eget verő, kiemelkedő, fenséges, nagyszerű, lélegzetelállító, bámulatos

megég

ige
 • odakap, odaég, odakozmál, megporkál (tájnyelvi), megszenesedik
 • elég
 • lesül, megperzselődik
 • (tájnyelvi): megfülled, befülled, megpenészedik (takarmány)

nagykendő

főnév
 • sál, stóla, pelerin, nagykeszkenő (tájnyelvi)

patinás

melléknév
 • ódon, veretes (választékos), régi, régies, ősi
 • hangulatos
 • megbecsült, értékes, híres