tönkremenés szinonimái

főnév
 • tönkrejutás, csőd, bukás, romlás, összeomlás, megsemmisülés, krach (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

parancsoló

melléknév
 • kemény, erélyes, határozott, ellentmondást nem tűrő, diktatórikus, zsarnoki, erőszakos
 • (régies): felszólító (mód)

vendéglő

főnév
 • étterem, kisvendéglő, falatozó, ételbár, étkezde, étkező, kifőzde, resti (bizalmas), fogadó, csárda, vendégfogadó, éhezde (szleng), lóbüfé (szleng), lordok háza (szleng), söröző, kocsma, lebuj (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tönkremenés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tincs

főnév
 • hajtincs, hajfürt, fürt, hajcsomó, huncutka, csiga, vukli (régies), lokni, tekervény (régies)

szponzorál

ige
 • támogat, segít, pártol, pártfogol, patronál, felkarol, pénzel, finanszíroz, szubvencionál (szaknyelvi), menedzsel, dotál
 • reklámoz

szobatárs

főnév
 • lakótárs, hálótárs

szakadozott

melléknév
 • rongyos, cafatos (tájnyelvi), elnyűtt, lyukas, feslett, toprongyos, topis (szleng), foszlányokban lógó, foszladozó, foszláncos (tájnyelvi), ütött-kopott, tépett, viselt, elmállott, rojtos, kafac (tájnyelvi), lafanc (tájnyelvi)
 • szaggatott, akadozó

torok

főnév
 • gége, giga (tájnyelvi), nyeldeklő (tájnyelvi)
 • (üvegé, csőé): nyílás, száj, torkolat (régies), szád (régies)
 • garat (malomé)

uras

melléknév
 • úrias, előkelő

rosszmájú

melléknév
 • maliciózus, kárörvendő, kaján, epés, gúnyos, démoni, rosszindulatú
 • rossznyelvű, éles nyelvű, fullánkos, maró, rágalmazó, csúfondáros, csípős, szarkasztikus (választékos) Sz: három éle nyelvének, mint a sásnak

riaszt

ige
 • ébreszt, felriaszt, felébreszt, felzavar, felver, fellármáz
 • (választékos): ijeszt, rémít, rettent
 • riadóztat
 • figyelmeztet

nemiség

főnév
 • szexualitás (idegen), szex (bizalmas)

savanyít

ige
 • erjeszt, megkovászol (régies), megéleszt (régies), poshaszt (tájnyelvi), poshajt (tájnyelvi)
 • tartósít

úttest

főnév
 • útpálya (szaknyelvi), kocsiút, út

vázlat

főnév
 • vázlatrajz, skicc (bizalmas), előtanulmány, előrajz
 • tervrajz, alaprajz, sablon, minta, séma
 • gondolatmenet, áttekintés, magva (valaminek), vezérfonal
 • piszkozat, fogalmazvány, tervezet, terv, konspektus (idegen), sillabusz (bizalmas)
 • kivonat, összefoglalás, rezümé, absztraktum (idegen), szinopszis (szaknyelvi)
 • óravázlat, tematika
 • (szaknyelvi): rajz, karcolat, kroki

kacagány

főnév
 • hátibőr (régies), kancamente (régies)
 • (tájnyelvi): juhászbunda

zsiványság

főnév
 • gazemberség, gazság
 • betyárság
 • huncutság, kópéság, csibészség, csíny

tőr2

főnév
 • (kifejezésekben): csapda, kelepce, hurok, háló

tetszik

ige
 • kedvére van, ínyére van, imponál, elbűvöl, gyönyörködtet
 • smakkol (bizalmas), konveniál (valakinek)
 • (régies): látszik, tűnik, előtűnik, föltűnik

tüntet

ige
 • tiltakozik, felvonul, kivonul, demonstrál, manifesztál (idegen)
 • (valamivel): dicsekszik, henceg, kérkedik, felvág, fitogtat

zúzda

főnév
 • zúzógép, zúzóberendezés

traktor

főnév
 • erőgép, munkagép

szünet

főnév
 • megszakítás, abbahagyás, megállás, fennakadás
 • nyugvás (választékos), nyugalom
 • pihenés, kikapcsolódás, szabadság
 • tízperc, óraköz
 • vakáció, szünidő
 • csend, pauza (választékos), cezúra (szaknyelvi)
 • térköz

úgyis II.

határozószó
 • amúgy is, egyébként is, különben is

zsineg

főnév
 • madzag, spárga, zsinór, kötél
 • szál
 • damil