tanújel szinonimái

főnév
 • bizonyíték, bizonyság, nyom, dokumentum, igazolás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zsiger

főnév
 • belrész, belső

szenved

ige
 • kínlódik, sínylődik, sorvad, gyötrődik, senyved, vajúdik, vesződik, bajlódik, laborál (régies)
 • tűr, kiáll, kibír, elvisel, fáj (valakinek) Sz: szenved, mint a kutya; majd megfeszül kínjában; a falra mászik kínjában; kínlódik, mint a paszuly hús nélkül
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tanújel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szúr

ige
 • belemélyeszt, döf, beledöf, bök, csíp, mar, fullánkol, öklel
 • ölt
 • (szövegbe): beleiktat, beletűz, beszúr
 • fáj, szaggat, nyilall, hasogat
 • bánt, sért, keserít
 • tűz, süt, éget
 • (szleng): (kábítószert) befecskendez, felnyom (szleng), nyom (szleng), lő (szleng)

szalma

főnév
 • gabonaszár
 • alom, törek
 • pozdorja (régies), ehetoll (tájnyelvi), zsúp (tájnyelvi)
 • (bizalmas): szalmaözvegy
 • facér, társtalan

sül1

ige
 • pirul, pörkölődik, barnul
 • aszik
 • izzad, melege van

rokonság

főnév
 • atyafiság (régies), família, had (régies), nemzetség (régies), vérség, pereputty (bizalmas), retyerutya (tájnyelvi), család, sógorság (régies)
 • hasonlóság, hasonlatosság, affinitás (idegen), közelség, analógia, párhuzam

található

melléknév
 • lelhető, leledző, levő

termetes

melléknév
 • megtermett, nagydarab, magas, erős, széles, nagy, tagbaszakadt, robusztus, behemót, dromedár, tenyeres-talpas, derék, szálas, terebélyes, terjedelmes, daliás, hatalmas növésű, tekintélyes, melák (bizalmas), drabális

pregnáns

melléknév
 • súlyos, nyomós, erős
 • sokatmondó, beszédes, jelentős, jelentőségteljes, ékesszóló
 • határozott, szabatos, jellegzetes, markáns, szembeötlő
 • találó, frappáns, jellemző, szemléletes, sajátságos, sajátszerű, megkülönböztető
 • tömör, velős, magvas, találó, summás

pokoli

melléknév
 • infernális (régies), pokolbeli, alvilági, kénköves, tüzes
 • ördögi, sátáni, démonikus, gyalázatos, embertelen, gonosz
 • átkozott, borzasztó, irtózatos, kegyetlen, szörnyű
 • (hsz-szerűen): igen, nagyon, állatira (szleng)

menlevél

főnév
 • kísérőlevél, menetlevél
 • (régies): menedéklevél, nyugta (régies)
 • védlevél

rácsavar

ige
 • ráerősít, ráteker, ráfordít, elforgat, rácsavarint (bizalmas)
 • rácsavaroz, odacsavaroz, rásrófol, felcsavaroz
 • felteker, rágombolyít, rácsévél, rátekercsel, felsodor, felgöngyöl

tincs

főnév
 • hajtincs, hajfürt, fürt, hajcsomó, huncutka, csiga, vukli (régies), lokni, tekervény (régies)

túl2

határozószó
 • túlságosan, nagyon, szerfelett, szerfölött, felettébb, fölöttébb

hümmög

ige
 • dünnyög, böstörög (tájnyelvi), szunnyog (tájnyelvi), ümget, hümget

vendégszerető

melléknév
 • vendégmarasztaló, szíves, barátságos, jótékony, vendéglátó, társaságkedvelő, nyájas

tanulság

főnév
 • példázat, péda, lecke, okulás
 • konklúzió, következmény
 • (tájnyelvi): tudás, tudomány

szövetséges II.

főnév
 • barát, társ, bajtárs, partner, cinkos

telexgép

főnév
 • (szaknyelvi): távgépíró

végigtapogat

ige
 • megtapogat, megérint, megfogdos

társtalanság

főnév
 • magányosság, egyedüllét, elhagyatottság, árvaság, magány

szántóvető

főnév
 • földműves, földművelő, paraszt, parasztember, pór, gazda, farmer

tér2

főnév
 • terület, terep, hely, térség, sáv, zóna, öv, égbolt, köz, helyszín, aréna, sík, grund (bizalmas), placc (bizalmas)
 • (szaknyelvi): mező, tartomány
 • helyiség, üreg
 • rés, sorköz, hézag
 • hatókör
 • (érvényesülésre): lehetőség, alkalom, mód

velőtrázó

melléknév
 • éles, átható, erős, fülsértő, fülsiketítő, metsző, ijesztő, szívet tépő, megrendítő