világ szinonimái

főnév
 • világmindenség, világegyetem, univerzum, kozmosz, makrokozmosz, éggömb (szaknyelvi), mindenség
 • valóság
 • Föld, földkerekség, glóbusz (régies), természet, környezet, miliő, atmoszféra
 • emberiség
 • nyilvánosság
 • társadalom
 • lelkivilág, mikrokozmosz
 • lét, élet
 • (tájnyelvi): világosság, fény
 • lámpa, lámpi (tájnyelvi), mécses, gyertya

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bölcselő

főnév
 • filozófus, gondolkodó, teoretikus, bölcsész

leroskad

ige
 • lerogy, alél, ájul, összeroskad, összeesik, összerogy, leszédül, lehanyatlik, ájuldoz, leroggyan, összenyaklik
 • ledől, összedől, leomlik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a világ szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

velőtrázó

melléknév
 • éles, átható, erős, fülsértő, fülsiketítő, metsző, ijesztő, szívet tépő, megrendítő

tüntetés

főnév
 • tiltakozás, demonstráció, megmozdulás, manifesztáció (idegen)

trend

főnév
 • irány, irányzat, irányvonal, törekvés, áramlat, tendencia, vonulat

tejüveg

főnév
 • opálüveg

vesztőhely

főnév
 • vérpad, máglya, akasztófa, bitófa, fővevő hely (tájnyelvi)
 • (szleng): tanterem

zöldasztal

főnév
 • tanácskozóasztal, tárgyalóasztal

színpad

főnév
 • szín, pódium, a világot jelentő deszkák (választékos), játékszín (régies)

szervezkedik

ige
 • csoportosul, szövetkezik, társul
 • konspirál (idegen)

patinás

melléknév
 • ódon, veretes (választékos), régi, régies, ősi
 • hangulatos
 • megbecsült, értékes, híres

szökevény

főnév
 • dezertőr, menekülő

zsineg

főnév
 • madzag, spárga, zsinór, kötél
 • szál
 • damil

koholmány

főnév
 • valótlanság, kitalálás, kitaláció, kiagyalás, fikció, költemény, elmeszülemény, kacsa, agyrém, hamisság, humbug (bizalmas), hazugság, rágalom, inszinuáció (választékos), ráfogás

világi I.

melléknév
 • földi, földies, e világi
 • laikus, profán, szekuláris (idegen), civil
 • (régies): társadalmi
 • mindennapi, érzéki
 • nagyvilági
 • (szleng): nagyszerű, kitűnő, ragyogó, kiváló, oltári (szleng), baba (szleng)

végzet

főnév
 • sors, fátum (választékos), rendeltetés, predesztináció, csillagzat (választékos), osztályrész
 • balszerencse, balsors, bukás, nemezis (választékos)
 • (régies): végződés, toldalék (szaknyelvi)
 • (régies): bevégzés, befejezés, vég
 • (régies): határozat, döntés

vonat1

ige
 • húzat

viszontlát

ige
 • találkozik
 • visszakap
 • (szleng): kihány

ugyancsak II.

kötőszó
 • szintén, úgyszintén, is, dettó

zárol

ige
 • kivon (valahonnan), lefoglal, befagyaszt, betilt