tarlórépa szinonimái

főnév
 • takarmányrépa, fehérrépa (tájnyelvi), kerekrépa (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jelöl

ige
 • jelez, jelent, kifejez, jelképez, szimbolizál
 • javasol, ajánl, indítványoz, kandidál (régies), felterjeszt, proponál (régies), predesztinál (idegen)
 • nevez, indít, delegál
 • mutat
 • hirdet, feltüntet

tágít

ige
 • lazít, ereszt, enged
 • bővít, nagyít, szélesít, növel, nagyobbít, kiterjeszt
 • (ismeretet): gazdagít, gyarapít, növel, fejleszt
 • (nem tágít): nem enged, makacskodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tarlórépa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tabló

főnév
 • összeállítás, csoportkép
 • (régies): élőkép

szaporáz

ige
 • gyorsít, élénkít
 • rákapcsol
 • rop, fürgén jár

szabotázs

főnév
 • szabotálás, gáncs, szabotázscselekmény
 • terrorcselekmény

rózsa

főnév
 • rózsaszál, rózsabimbó, rózsabokor, rózsafa
 • vadrózsa, csipkerózsa
 • szórófej, zuhanyrózsa, zuhanytárcsa (szaknyelvi)
 • (vkinek a rózsája): szerelmese, kedvese
 • pír, pirosság
 • lázrózsa
 • (jelzőként): rózsás, rózsapiros, piros

tangóharmonika

főnév
 • akkordeon (szaknyelvi), kéziharmonika (tájnyelvi), harmonika

tettetett

melléknév
 • színlelt, hamis, hazug, színes (régies), álszínű (régies), színleges (régies), megjátszott, mesterkélt, színpadias, csinált, műcsalárd (régies), csalfa, talmi

protokoll

főnév
 • etikett (régies), illem, illendőség
 • (régies): jegyzőkönyv

posta

főnév
 • postahivatal, postafiók
 • postakocsi, mozgóposta, postajárat, gyorsposta
 • levelek, küldemények
 • üzenet, hír
 • (régies): követ, futár (régies), hírmondó, hírvivő, hírnök, hírész (régies), nyargonc (régies)

mérőedény

főnév
 • mérce, bádog (tájnyelvi), menzúra (idegen), mérték

rájön

ige
 • ráérkezik, odajut, rászáll, leszáll, ráereszkedik, landol
 • rátámad, megtámad, lerohan, lecsap, rátör, ráront
 • rákerül, odakerül
 • elfogja, előveszi, elhatalmasodik (valakin), erőt vesz (valakin)
 • kitalál, ráébred, rátalál, észrevesz, nyomára jön, ráakad, rábukkan, lel (régies), rádöbben, rátapint (választékos), ráeszmél, ráérzik (régies), megfejt, kikövetkeztet, kisejt (tájnyelvi), kipuskáz (tájnyelvi), fölfedez, felfed, kiderít, kiszagol (bizalmas), kiszimatol, átlát a szitán

tízórai

főnév
 • villásreggeli, gábli (régies)

tutor

főnév
 • gyám
 • pártfogó, gyámolító, mentor (régies)

idomul

ige
 • alakul, igazodik, alkalmazkodik, illeszkedik, simul, átállítódik, formálódik, hasonul

versíró

főnév
 • költő, poéta, dalnok, versszerző (régies), verscsináló, versfaragó, fűzfapoéta

társadalmi

melléknév
 • szociális, közösségi
 • (régies): társas

szülésznő

főnév
 • bába, bábaasszony, madám (bizalmas), gólyamama (tájnyelvi), gólyanéni (tájnyelvi), lyukcsősz (tájnyelvi)

tépelődés

főnév
 • töprengés, töprenkedés, elgondolkodás, gyötrődés, önkínzás, veszkődés (tájnyelvi), kínlódás, gond, fejfájás, aggódás

vendégkönyv

főnév
 • vendégalbum, emlékkönyv, napló

távozik

ige
 • elmegy, kimegy, indulóban van, odábbáll (bizalmas), elsiet, eltakarodik, elsomfordál, meglép (bizalmas), meglóg (bizalmas), tágul (bizalmas), felszedi a sátorfáját, lelép (bizalmas), elhordja az irháját (bizalmas), elszelel, kotringol (tájnyelvi), megpattan (szleng), eltűz (szleng), lelécel (szleng), elhúzza a csíkot (szleng)
 • kivándorol, disszidál
 • lemond, benyújtja a lemondását, leköszön, visszavonul, kilép, kiszáll a buliból (szleng), kifarol (bizalmas)
 • (választékos): meghal, elhalálozik, jobblétre szenderül, elhuny

szédít

ige
 • bódít, kábít
 • hiteget, ámít, telebeszéli a fejét, ujja köré csavar, csábít, megtéveszt, félrevezet, ugrat (bizalmas), lépre csal, fírol (szleng), fűz (szleng), etet (szleng), megdumál (szleng)

termetes

melléknév
 • megtermett, nagydarab, magas, erős, széles, nagy, tagbaszakadt, robusztus, behemót, dromedár, tenyeres-talpas, derék, szálas, terebélyes, terjedelmes, daliás, hatalmas növésű, tekintélyes, melák (bizalmas), drabális

vérrokonság

főnév
 • atyafiság (régies), vérség (régies), rokonság, pereputty (bizalmas)