tízórai szinonimái

főnév
 • villásreggeli, gábli (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

idekerül

ige
 • idejut, idekeveredik

deres II.

főnév
 • (ló): szürke, almásszürke, vasderes
 • (régies): kínzópad
 • botozás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tízórai szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

terefere

főnév
 • beszélgetés, csevegés, csevej, locsogás, pletykázás, pletykálás, pletyka, triccs-traccs, szomszédolás, diskurálás, eszmecsere, trécselés, traccs (bizalmas), karattyolás (bizalmas), darvagás (tájnyelvi), licslocs (tájnyelvi), teletula (tájnyelvi)

szkíta

melléknév, főnév
 • szittya (régies)

szétnyit

ige
 • széthajt, széthúz, szétvon (választékos), széttár, kitár, kinyit, szétfeszít, (szájat) kitát

stoplámpa

főnév
 • féklámpa, hátsó lámpa

tévedés

főnév
 • félreértés, melléfogás, elnézés, elvétés, balfogás, baklövés, baki (bizalmas), gikszer (bizalmas), botlás, csalhit (régies), tévhit, káprázat, illúzió

tülekedés

főnév
 • tolongás, tolakodás, furakodás, nyomulás, lökdösődés, dulakodás, pankráció (bizalmas), közelharc, lökedelem (tájnyelvi), gyúródás (tájnyelvi), tumultus

révész

főnév
 • csónakos, ladikos, hajós, révkalauz

rémhír

főnév
 • vakhír, álhír, szóbeszéd, kacsa (bizalmas), kitalálás, kitaláció, koholmány, félrevezetés, beugratás

nagymértékben

határozószó
 • nagyon, rendkívül, kivált, főleg, módfelett, ugyan (régies), szerfelett, nagy fokban, fölöttébb, tetemesen, derekasan, roppantul, istenigazában, mérhetetlenül, alaposan, ugyancsak, irtóra (szleng)

rózsafüzér

főnév
 • olvasó, szentolvasó, rozárium (régies), imádkozó (tájnyelvi)
 • (szleng): bilincs

újból

határozószó
 • újra, ismét, ismételten, újólag, megint, újfent, még egyszer, megint csak

válfaj

főnév
 • változat, féleség, fajta, műfaj, variáns, alfaj, alfajta
 • típus, jelleg, nem

jelentéktelen

melléknév
 • csekély, elhanyagolható, nem számottevő, kicsi, említésre sem méltó, elenyésző, potom, parányi, incifinci, észrevehetetlen Sz: mák ez, nem makk
 • mellékes, lényegtelen, haszontalan, hitvány, semmitmondó, apró-cseprő, csip-csup, eltörpülő, dibdáb, bagatell, piszlicsáré (bizalmas), irreleváns (szaknyelvi)
 • jellegtelen, szürke, érdektelen, kisszerű, piti (bizalmas), pitiáner (bizalmas)

zavart

melléknév
 • fölkevert, zavaros, homályos
 • zavarodott, bomlott, tébolyodott, elmeháborodott, bolond, őrült, féleszű, abnormális, eszeveszett, hibbant
 • kábult, narkós (bizalmas), kokós (szleng), anyagos (szleng)
 • feszélyezett, megilletődött
 • izgatott, ideges, nyugtalan, zaklatott, zilált, felindult, feldúlt, kiegyensúlyozatlan, kapkodó
 • tanácstalan, tétova, bizonytalan, határozatlan
 • elképedt, megrökönyödött, meghökkent, megdöbbent, meglepett
 • piruló, szégyenlős

tódít

ige
 • túloz, nagyot mond, nagyít (tájnyelvi), lódít, megtold, nagyzol, hazudik, hazudozik, füllent, gurít (bizalmas), háryjánoskodik, űz-fűz (tájnyelvi), linkel (szleng)

tennivaló

főnév
 • munka, feladat, dolog, ügy, teendő, kötelesség, megbízás, megbízatás, meló (bizalmas), robot (bizalmas), foglalkozás (tájnyelvi)

trécsel

ige
 • tereferél, traccsol (bizalmas), fecseg, cseveg, csivitel, társalog, beszélget, pletykál, trafikál (régies), diskurál, bájcseveg, dumál (szleng), csacsog

vörös, veres

melléknév, főnév
 • rőt, vörhenyes, borvörös, bronzvörös, céklavörös, kárminvörös, korallszínű, bíborvörös, tűzvörös, lángvörös, lángszínű, meggyvörös, paprikavörös, pipacsvörös, rákvörös, rókavörös, rozsdavörös, rubinvörös, skarlátvörös, téglavörös, vérvörös, vérszínű Sz: olyan, mint a cseppentett vér
 • kommunista, komcsi (bizalmas)
 • szocialista, szoci

továbbáll

ige
 • elmegy, odábbáll, elszelel, elillan, eltávozik, megszökik

szórakozás

főnév
 • mulatság, időtöltés, kikapcsolódás, hepaj (szleng), vígság, kedvtelés, passzió (bizalmas)
 • (régies): szórakozottság

túlél

ige
 • visszamarad, hátramarad, megmarad, megőrződik, tovább tart, tovább él
 • átvészel, kiáll, kibír, életben marad, fennmarad, megél (választékos), kihever, megúszik (bizalmas)

zártkörű

melléknév
 • zárt, szűk körű, szűk, exkluzív
 • diszkrét, bizalmas, titkos
 • magánjellegű, családi