posta szinonimái

főnév
 • postahivatal, postafiók
 • postakocsi, mozgóposta, postajárat, gyorsposta
 • levelek, küldemények
 • üzenet, hír
 • (régies): követ, futár (régies), hírmondó, hírvivő, hírnök, hírész (régies), nyargonc (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

köhögés

főnév
 • köhécselés, köhintés, fulladozás, keh (régies)

hozzálát

ige
 • hozzákezd, nekigyürkőzik, nekiesik, nekifog, nekiáll, nekilát, hozzáfog, belefog, belekezd, nekirugaszkodik, nekiveselkedik, belekap
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a posta szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pesszimista

melléknév
 • borúlátó, sötéten látó, hitevesztett, kishitű, pesszimisztikus

ottlét

főnév
 • ott-tartózkodás, jelenlét, időzés, látogatás, vizit (idegen), maradás

oltás2

főnév
 • szemzés, nemesítés, ojtás (tájnyelvi), inokuláció (szaknyelvi)
 • védőoltás, szuri (bizalmas)

nagyol

ige
 • előmunkál, előmar
 • elnagyol, összecsap, összevág, összefércel, hevenyész, elnagyjáz (tájnyelvi), halámol (tájnyelvi), senderít (tájnyelvi), rögtönöz, elkapkod, összegór (tájnyelvi), összehány, összerúg, elsiet, rittyent (tájnyelvi)

poén2

főnév
 • (szaknyelvi): nyerő pont, pontszám, pontérték

rávilágít

ige
 • ráesik, rásüt, rátűz, ráragyog
 • rámutat, megvilágít, megértet
 • elárul, napvilágra hoz, fölfed

méhkas

főnév
 • kas, kaptár, köpű (régies), méhköpű (régies), kelence (régies)

megszorítás

főnév
 • korlátozás, megkötés, restrikció (szaknyelvi), limitáció (idegen), redukció, záradék
 • módosítás
 • feltétel, fenntartás, kikötés
 • megfogás, megmarkolás

klán

főnév
 • nemzetség, nagycsalád
 • törzs, törzsszövetség

mérséklés

főnév
 • csillapítás, enyhítés, mérséklet, temperáció (idegen), fékezés, türtőztetés, megnyugtatás, békítés
 • csökkentés, fogyasztás

rémhír

főnév
 • vakhír, álhír, szóbeszéd, kacsa (bizalmas), kitalálás, kitaláció, koholmány, félrevezetés, beugratás

salamoni

melléknév
 • bölcs, igazságos, helyes, jó

feles, fölös

melléknév
 • felesleges, fölösleges, szükségtelen

tartalomjegyzék

főnév
 • tartalommutató, tartalom

szemes I.

melléknév
 • szemfüles, élelmes, életrevaló, éber, figyelmes, vizsla (tájnyelvi), vigyázó (régies), észenjáró (régies)
 • szemekből álló, magvas

posztulátum

főnév
 • tétel, alaptétel, axióma, sarktétel, alapigazság
 • előfeltétel, követelmény, kívánalom

perdül

ige
 • fordul, pörög, penderül, penderedik (tájnyelvi), serdül (tájnyelvi), benderedik (tájnyelvi)

ragadozó I.

melléknév
 • húsevő, vérengző, zsákmányoló, vad, vérszomjas, dúló (régies)

szekíroz

ige
 • zaklat, zargat, háborgat, kellemetlenkedik, piszkál, bosszant, bánt, idegesít, ingerel, hergel, nyaggat, abajgat, nyúz, macerál (bizalmas), molesztál, vegzál (régies), szekál (bizalmas), heccel, ugrat, csúfol, frocliz (bizalmas), zrikál (szleng), cseszeget (durva), buzerál (szleng)(valakiről)

próbatétel

főnév
 • kipróbálás, próbatét, kísérlet, próba
 • megpróbáltatás, igénybevétel
 • vizsga (választékos), teszt

önfegyelem

főnév
 • önuralom, önmérséklet, önmegtartóztatás

ráncigál

ige
 • rángat, cibál, húzkod, húzgál, huzigál, húzogat, tépáz, tépdes, cincál (tájnyelvi), gyámbál (tájnyelvi)
 • (bizalmas): zaklat, nyaggat, nyúz, rángat, ugráltat

személy

főnév
 • ember, alak, tag (szleng), fráter, illető, flótás, fej (szleng), mókus (bizalmas), pali (szleng), pofa (szleng), pónem (szleng)
 • egyén, egyed, személyiség, egyéniség, individuum, perszóna, szubjektum, alany
 • (tájnyelvi): nőszemély
 • kurva (durva)
 • (bizalmas): személyvonat