tutor szinonimái

főnév
 • gyám
 • pártfogó, gyámolító, mentor (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megjegyzés

főnév
 • hozzászólás, észrevétel, hozzáfűznivaló, meglátás, magyarázat, megállapítás, véleménynyilvánítás, hivatkozás, reflexió, annotáció (választékos), obszerváció (régies), észrevevés (régies), aranyköpés (bizalmas), beköpés (szleng), bemondás (bizalmas), benyögés (szleng)
 • kommentár, jegyzet
 • bírálat

könnyed

melléknév
 • könnyű, ügyes, gyors, ruganyos, fürge, fiatalos, lezser (bizalmas), hajlékony (választékos), kecses (választékos), légies, finom, elegáns
 • felszabadult, fesztelen, oldott, játékos, laza (bizalmas), szórakoztató, közvetlen, kötetlen, sima, folyékony, keresetlen, mesterkéletlen, természetes, családias, gördülékeny
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tutor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

törekvés

főnév
 • akarat, akarás, szándék, igyekezet, ambíció, iparkodás, becsvágy, aspiráció, aspirálás, intenció (idegen), erőfeszítés, hajtóerő, fáradozás
 • mozgalom, irányzat
 • tendencia, trend
 • célkitűzés

tantétel

főnév
 • hittétel, tétel, dogma (idegen), tézis

tabló

főnév
 • összeállítás, csoportkép
 • (régies): élőkép

szelídít

ige
 • édesget, idomít, kezesít (tájnyelvi), juházít (tájnyelvi)
 • engesztel (régies)
 • mérsékel, enyhít
 • békít

tudakozó

főnév
 • tájékoztató iroda, felvilágosító, információ

vadász

főnév
 • puskás (bizalmas), hajhász (régies), vadászember (tájnyelvi), jáger (régies), nimród (régies)
 • hegyivadász

semmirekellő I.

melléknév
 • semmirevaló, haszontalan, ördögadta, hitvány, utolsó, alávaló, lusta, henye, lingár (régies) Sz: a föld sír alatta; ha garas van a szájában, sem ér egy pénzt; hiába eszi a császár kenyerét; istennek nem gyertyája, ördögnek nem piszkafája; kótyomfitty ember; kutyatej a homokon; libapásztor sem lesz belőle; mihaszna ember

salamoni

melléknév
 • bölcs, igazságos, helyes, jó

nyivákol

ige
 • nyávog, miákol, vernyákol (tájnyelvi)
 • (pejoratív): nyafog, nyöszörög, nyüszít, vinnyog, sír, sopánkodik, óbégat

sorjázik

ige
 • sorakozik, áll, található, van

válfaj

főnév
 • változat, féleség, fajta, műfaj, variáns, alfaj, alfajta
 • típus, jelleg, nem

veszt

ige
 • veszít, kikap, alulmarad, vereséget szenved
 • (régies): megöl, kivégez, elpusztít
 • rombol, pusztít, tönkretesz

kazán

főnév
 • tartály, üst
 • katlan
 • kazános cséplőgép, tüzesgép (tájnyelvi), gőzfazék (régies)

tükörkép

főnév
 • képmás, hasonmás

tömény II.

főnév
 • töményital, rövidital, pálinka, szíverősítő (bizalmas)

útvonal

főnév
 • út, pálya, vonal
 • menetirány, útirány

ugyanígy

határozószó
 • pontosan így, pont így, éppen így, éppígy, egyformán
 • hasonlóképpen, hasonlóképp, hasonlóan, hasonló voltaképpen (tájnyelvi)

tarhál

ige
 • (szleng): kéreget, koldul, kérincsél, kunyerál, kunyizik (bizalmas), kuncsorog, tányéroz, kilincsel, házal, lejmol (szleng), potyázik

ünő

főnév
 • üsző, üszőborjú
 • szarvasünő, szarvastehén, nőstényszarvas
 • szarvasgím, gímszarvas, gím