termetes szinonimái

melléknév
 • megtermett, nagydarab, magas, erős, széles, nagy, tagbaszakadt, robusztus, behemót, dromedár, tenyeres-talpas, derék, szálas, terebélyes, terjedelmes, daliás, hatalmas növésű, tekintélyes, melák (bizalmas), drabális

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

köszönés

főnév
 • üdvözlés, süvegelés, meghajlás, tisztelgés, biccentés, bólintás
 • hálálkodás, hála, köszönet

vontat

ige
 • húz, húzat
 • csörlőz
 • (vontatja magát): vánszorog, kecmereg (bizalmas), vonszolja magát
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a termetes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tehát

kötőszó
 • hát, ezért, ennélfogva, így, eszerint, egyszóval, emiatt, ebből kifolyólag, következésképpen, ennek következtében, annálfogva, azaz, vagyis, vagyis hogy, ennek folytán, következőleg, következésképp, végre is, végül is, mindent egybevetve, ilyenformán, ergo (idegen), denique (idegen) Sz: egy szó, mint száz; száz szónak is egy a vége

szétesik

ige
 • széthull, széjjelesik, széjjelhull, szétválik, szétdől, szétmegy, szétomlik, szétszóródik
 • felbomlik, szétbomlik, feloszlik, szétmállik

szemfog

főnév
 • tépőfog, agyar, ebfog (tájnyelvi)

sívó

melléknév
 • üvöltő, vonító
 • sivalkodó, síró-rívó
 • (szél): sivító, üvöltő, süvöltő, tutuló (tájnyelvi)
 • terméketlen, sivár, kopár

tény

főnév
 • valóság, igazság, tényállás, konkrétum, faktum (régies), bizonyosság, adat, körülmény, dolog, megtörtént dolog, realitás
 • állítás, tétel
 • megállapítás

trakta

főnév
 • vendéglátás, megvendégelés, vendégség, jóltartás (régies), ellátás, lakoma, dínomdánom, eszem-iszom, lakmározás
 • (régies): értekezés, előadás, tanulmány, dolgozat

rejtély

főnév
 • talány, misztérium, titok, rejtvény, kérdés, enigma (idegen), rébusz (idegen), fejtörő

ráncigál

ige
 • rángat, cibál, húzkod, húzgál, huzigál, húzogat, tépáz, tépdes, cincál (tájnyelvi), gyámbál (tájnyelvi)
 • (bizalmas): zaklat, nyaggat, nyúz, rángat, ugráltat

múlt II.

főnév
 • (választékos): történelem, hajdankor
 • (grammatikában): múlt idő, praeteritum (szaknyelvi)

rezdül

ige
 • rezzen, megremeg, megrezdül

túlél

ige
 • visszamarad, hátramarad, megmarad, megőrződik, tovább tart, tovább él
 • átvészel, kiáll, kibír, életben marad, fennmarad, megél (választékos), kihever, megúszik (bizalmas)

ünő

főnév
 • üsző, üszőborjú
 • szarvasünő, szarvastehén, nőstényszarvas
 • szarvasgím, gímszarvas, gím

istentagadó

melléknév
 • istentelen, ateista, hitetlen, eretnek

vityilló

főnév
 • viskó, kunyhó, kalyiba, bódé, putri, barakk, kulipintyó

terror

főnév
 • rémuralom, zsarnokság, önkény, önkényuralom
 • megfélemlítés, ijesztés, erőszakos eljárás
 • terrorizmus
 • erőszak, hatalmaskodás

távol III.

főnév
 • messzeség
 • távolság

többé

határozószó
 • már, ezentúl, továbbiakban, többet (bizalmas), többször (bizalmas)

visszahőköl

ige
 • megtorpan, megdöbben, elszörnyed, visszaborzad, visszaretten, visszahökken, hátralép, elhőköl (tájnyelvi)
 • visszariad, visszakozik, visszatántorodik, meghátrál

tilos

melléknév
 • tiltott, tilalmas, tilalmazott (régies), illegális, törvénytelen, illicit (idegen), nyista (szleng)
 • tabu

szilárd

melléknév
 • biztos, tartós, erős, kemény, kőkemény, stabil, mozdíthatatlan, masszív, változatlan, sziklaszilárd
 • állandó, időálló, maradandó, konszolidált, megállapodott
 • megcáfolhatatlan, megdönthetetlen, megalapozott
 • kitartó, szívós
 • határozott, eltökélt, elszánt, állhatatos, megingathatatlan, céltudatos, rendületlen, rendíthetetlen, tántoríthatatlan, acélos, jellemes, gerinces

törhetetlen

melléknév
 • (választékos): megingathatatlan, tántoríthatatlan, rendületlen, rendíthetetlen, szilárd, eltökélt, elszánt, kemény, hajlíthatatlan, hajthatatlan, állhatatos, kérlelhetetlen

visszhangzik

ige
 • visszaverődik, visszhangzik, ismétlődik, echóz (régies), rezonál
 • kong, zeng
 • (valamitől): zajos, hangos
 • fölsejlik, fölidéződik, visszaidéződik