tabló szinonimái

főnév
 • összeállítás, csoportkép
 • (régies): élőkép

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szalonnás

melléknév
 • zsíros, hájas, faggyas, kövér, elzsírosodott
 • ragacsos, keletlen, nyúlós, sületlen, szappanos, tippanós (tájnyelvi), záklyás (tájnyelvi), bodagos (tájnyelvi), ragasztos (tájnyelvi), csirizes, tésztás

szabványos

melléknév
 • előírásos, szabványszerű, normális, standard, mértékadó, méretes
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tabló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szokásos

melléknév
 • szokott, megszokott, szokásszerű, hagyományos, tradicionális, bevett, kurrens, általános, meghonosodott, normális, szokványos, rendes, közönséges, átlagos, mindennapos, mindennapi, köznapi, sablonos, sztereotip, szabványos, rituális, habituális (idegen), konvencionális, tipikus, uzuális (idegen), beidegződött, elmaradhatatlan, közkeletű

sut

főnév
 • kemencepadka, kandallósarok, kucik (tájnyelvi)
 • kuckó, kuszli (tájnyelvi), zug, zugoly (tájnyelvi), szöglet, sarok, szurdék (tájnyelvi), suttyom (tájnyelvi), bukó (tájnyelvi)
 • rejtekhely

sorozatos

melléknév
 • ismétlődő, folyamatos, folytonos, egymást követő, egymást érő
 • gyakori
 • tömeges, gyári, nagybani

repülőtámadás

főnév
 • légitámadás, bombatámadás

sztár

főnév
 • híresség, filmcsillag, mozicsillag, csillag, filmsztár

telepedik, telepszik

ige
 • elhelyezkedik, letelepedik, települ, megszáll, költözik
 • táborozik, tanyáz
 • leül, elhelyezkedik, leteszi magát, leereszkedik, leteperedik (tájnyelvi), levacáholódik (tájnyelvi)
 • lefekszik, leheveredik, lenyugszik, lepihen
 • (régies): ülepedik, ülepszik

plusz

főnév
 • pluszjel
 • többlet, nyereség, előny, haszon
 • felesleg
 • (hsz-szerűen): hozzászámítva, beleadva, ráadásul, azonfelül

pesszimista

melléknév
 • borúlátó, sötéten látó, hitevesztett, kishitű, pesszimisztikus

megutál

ige
 • meggyűlöl, megundorodik, megcsömörlik, utálat fogja el, undor fogja el, utálkozás fogja el, megun, megelégel

prímás2

főnév
 • első hegedűs, cigányprímás
 • hegedűművész

terefere

főnév
 • beszélgetés, csevegés, csevej, locsogás, pletykázás, pletykálás, pletyka, triccs-traccs, szomszédolás, diskurálás, eszmecsere, trécselés, traccs (bizalmas), karattyolás (bizalmas), darvagás (tájnyelvi), licslocs (tájnyelvi), teletula (tájnyelvi)

törekvés

főnév
 • akarat, akarás, szándék, igyekezet, ambíció, iparkodás, becsvágy, aspiráció, aspirálás, intenció (idegen), erőfeszítés, hajtóerő, fáradozás
 • mozgalom, irányzat
 • tendencia, trend
 • célkitűzés

horgászik

ige
 • pecázik, (halat) fog, picéz (tájnyelvi), cincázik (tájnyelvi)

zsarnok

főnév
 • kényúr, önkényúr, diktátor, despota, tirannus (régies), kiskirály, basa, elnyomó, egyeduralkodó

vaskalapos

melléknév
 • maradi, régimódi, korlátolt, merev, szemellenzős, megcsontosodott, begyöpösödött, fafejű, fatökű (durva), ósdi

tag

főnév
 • testrész, végtag, membrum (régies)
 • egyed, résztvevő, fő, személy, fél
 • (szleng): ember, alak, férfi, pasas (bizalmas), ipse (bizalmas), fickó, hapsi (szleng), pali (szleng), krapek (szleng), pacák (szleng), pofa (szleng), szivar (szleng), manus (szleng)
 • földdarab, birtokrész, földbirtok
 • alkotórész, rész, elem

szívgyengeség

főnév
 • szívelégtelenség

tartós

melléknév
 • maradandó, időtálló, kopásálló, elnyűhetetlen, széttéphetetlen, strapabíró (bizalmas), örökös, végleges Sz: állandó, mint a kővár; állandó, mint az igaz hit; biztos, mint a kunkötés
 • szilárd, stabil, masszív, ellenállóképes, ellenálló, erős
 • huzamos, hosszú távú, folyamatos, állandó, örök, permanens, szakadatlan, lankadatlan
 • krónikus, idült
 • elálló, konzerv, nem romlandó, romolhatatlan (régies)
 • (tej) homogénezett

valutázik

ige
 • üzérkedik, csencsel (szleng)

talpnyaló

melléknév, főnév
 • hízelgő, nyalizó (bizalmas), csúszó-mászó, hajbókoló, tányérnyaló, kegyhajhászó, szolgalelkű, lakájtermészetű, megalázkodó, fejbólintó, szervilis (pejoratív), seggnyaló (durva), csacsener (régies)

szabályozó II.

főnév
 • regulátor, állítómű, beállító-készülék

tehát

kötőszó
 • hát, ezért, ennélfogva, így, eszerint, egyszóval, emiatt, ebből kifolyólag, következésképpen, ennek következtében, annálfogva, azaz, vagyis, vagyis hogy, ennek folytán, következőleg, következésképp, végre is, végül is, mindent egybevetve, ilyenformán, ergo (idegen), denique (idegen) Sz: egy szó, mint száz; száz szónak is egy a vége

vasakarat

főnév
 • elszántság, kérlelhetetlenség, hajthatatlanság, keménység, szilárdság, erély