rájön szinonimái

ige
 • ráérkezik, odajut, rászáll, leszáll, ráereszkedik, landol
 • rátámad, megtámad, lerohan, lecsap, rátör, ráront
 • rákerül, odakerül
 • elfogja, előveszi, elhatalmasodik (valakin), erőt vesz (valakin)
 • kitalál, ráébred, rátalál, észrevesz, nyomára jön, ráakad, rábukkan, lel (régies), rádöbben, rátapint (választékos), ráeszmél, ráérzik (régies), megfejt, kikövetkeztet, kisejt (tájnyelvi), kipuskáz (tájnyelvi), fölfedez, felfed, kiderít, kiszagol (bizalmas), kiszimatol, átlát a szitán

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

milícia

főnév
 • nemzetőrség, polgárőrség
 • rendőrség

lezüllik

ige
 • elzüllik, lesüllyed, lecsúszik, lealacsonyodik, lealjasodik Sz: elmerül a fertőben
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rájön szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

prímás2

főnév
 • első hegedűs, cigányprímás
 • hegedűművész

összeszokik

ige
 • összemelegedik, összeédesedik, összetörődik (tájnyelvi), összerázódik

örököl

ige
 • megörököl, rászáll, jussol (tájnyelvi), örökbe kap, kap
 • átörököl

nyakaskodik

ige
 • makacskodik, akaratoskodik, makrancoskodik, önfejűsködik, csökönyösködik, dacoskodik, ellenszegül

rabbi

főnév
 • zsidó pap, rabbinus (régies), (izraelita) lelkész, hittudós, mester (régies)

robot1

főnév
 • jobbágymunka, úrdolga (régies), angária (régies)
 • gürizés (szleng), gürcölés, meló, kulizás (szleng), kulimunka, hajtás, favágás (bizalmas), strapa (bizalmas), rabszolgamunka, taposómalom, gálya (szleng)

mindinkább

határozószó
 • mindjobban, egyre, mind, hovatovább, mindegyre, mindig

mérséklés

főnév
 • csillapítás, enyhítés, mérséklet, temperáció (idegen), fékezés, türtőztetés, megnyugtatás, békítés
 • csökkentés, fogyasztás

költségvetés

főnév
 • költségterv, költség-előirányzat, előszámítás, büdzsé (szaknyelvi)
 • felbecsülés, értékmegállapítás, felmérés, árvetés, számvetés, kalkuláció

mozgalmas

melléknév
 • izgalmas, érdekfeszítő, eseménydús, kalandos, regényes, viharos, változatos, színes, tarka(bizalmas)
 • tevékeny, élénk, eleven, energikus fürge, friss, nyüzsgő
 • pezsgő, lüktető, forgalmas, zsúfolt

rózsafüzér

főnév
 • olvasó, szentolvasó, rozárium (régies), imádkozó (tájnyelvi)
 • (szleng): bilincs

sorjázik

ige
 • sorakozik, áll, található, van

feltétlen, föltétlen II.

 • feltétlenül, föltétlenül, okvetlenül, mindenesetre, persze, természetesen, múlhatatlanul, elengedhetetlenül, mindenképpen, igazán, biztosan, bizonyosan, mindenáron, kétségkívül, kétségtelenül, ha törik, ha szakad
 • feltétel nélkül, ellenvetés nélkül

természetesen

határozószó
 • magától értetődően, valóban, igazán, hogyne, persze, hát persze (bizalmas), kétségtelenül, okvetlenül, mindenesetre, feltétlenül, kétségkívül, bizonnyal, bizonyára, csakugyan, eo ipso (idegen), természetszerűleg, naná (bizalmas), meghiszem
 • egyszerűen, keresetlenül, könnyedén, mesterkéletlenül, fesztelenül

szív2

főnév
 • ketyegő (szleng), motor (szleng), pumpa (szleng), verő (tájnyelvi)
 • mell, kebel (választékos)
 • érzés, lélek, érzésvilág
 • központ, középpont, centrum, belseje (valaminek)

rajzik

ige
 • nyüzsög, hemzseg, röpdös, vonul, sűrít (tájnyelvi), felbozsonyog (régies)
 • özönlik, hullámzik, hömpölyög, sül-forr (régies), tolong, csődül, tódul
 • kavarog, csapong

pörköl

ige
 • pirít, éget, roston süt, pergel (tájnyelvi), perzsel, pörzsöl (tájnyelvi), parázsol (tájnyelvi)
 • (szleng): száguld, söpör (szleng), tép, hajt, dönget (szleng)
 • (tájnyelvi): szid, korhol, pirongat, rápirít, megszégyenít, megleckéztet
 • (valakire, valamire): rálő

repked, röpköd

ige
 • kóvályog, szálldogál, szálldos, szállong, röpdös
 • ide-oda csapódik, lobog, hullámzik
 • kavarog, pereg
 • (tekintet, pillantás): ugrál, röppen, jár, csapong
 • (kéz): rángatózik, rángatódzik

szikra

főnév
 • sziporka
 • (tájnyelvi): parázs
 • (jelzőként): szikrányi, parányi, pici, pirinyó, piciny, morzsa, morzsányi, csipet, csipetnyi

rátér

ige
 • ráfordul, rákanyarodik
 • fordítja a szót (valamire), áttér

őz

főnév
 • őzike, bambi (bizalmas), őzgida, villás

rezdül

ige
 • rezzen, megremeg, megrezdül

szipog

ige
 • szipákol, hüppög (tájnyelvi), szepeg, piszeg (tájnyelvi), szimmog (tájnyelvi)