szabotázs szinonimái

főnév
 • szabotálás, gáncs, szabotázscselekmény
 • terrorcselekmény

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

emelőszerkezet

főnév
 • emelőmű, elevátor, emeltyű (régies), nyilaló (tájnyelvi)

kormányzat

főnév
 • államigazgatás, kormányzás, hatalom, uralom, vezérlés, rezsim
 • kormány, minisztertanács, kabinet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szabotázs szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sorozatos

melléknév
 • ismétlődő, folyamatos, folytonos, egymást követő, egymást érő
 • gyakori
 • tömeges, gyári, nagybani

régiségkereskedés

főnév
 • régiségbolt, antikvárium

rajz

főnév
 • ábrázolás, kép, grafika, ábra, vázlat, skicc (bizalmas), illusztráció
 • firka, ábrázolat (régies)
 • alakzat, mintázat, rajzolat, kirajzolódás, desszén (régies)
 • körvonal, kontúr, sziluett
 • leírás, elmondás, ecsetelés, előadás, elbeszélés, bemutatás, lefestés, körülírás, fejtegetés, ismertetés

pej

melléknév, főnév
 • (ló): vörösesbarna, sárgásbarna, viaszszínű

súlyos

melléknév
 • nehéz, nagy súlyú
 • masszív, tömör
 • erős, kemény
 • nagy, hatalmas, embert próbáló, életbe vágó
 • veszélyes, terhes, problematikus
 • kritikus, sürgető, kényszerítő
 • nyomasztó
 • hosszadalmas, komoly
 • gyógyíthatatlan, halálos, végzetes
 • válságos
 • főbenjáró, nagyfokú, minősíthetetlen, megbocsáthatatlan
 • fontos, nyomós, jelentékeny
 • jelentős, tekintélyes, komoly, érzékeny
 • hatékony, hatásos, döntő

szeplős

melléknév
 • pöttyös, pulykatojás (tájnyelvi) Sz: tarka, mint a pulykatojás; verhenyeges, mint a fürjmony; olyan tarka, mint a szárcsamony
 • (régies): ragyás, ripacsos (tájnyelvi), himlőhelyes

osztálykönyv

főnév
 • osztálynapló, napló, napesz (bizalmas), napi (bizalmas)

oltás2

főnév
 • szemzés, nemesítés, ojtás (tájnyelvi), inokuláció (szaknyelvi)
 • védőoltás, szuri (bizalmas)

madarász

főnév
 • madárfogó, foglár (régies)

örököl

ige
 • megörököl, rászáll, jussol (tájnyelvi), örökbe kap, kap
 • átörököl

szétnyit

ige
 • széthajt, széthúz, szétvon (választékos), széttár, kitár, kinyit, szétfeszít, (szájat) kitát

tabló

főnév
 • összeállítás, csoportkép
 • (régies): élőkép

gyülekezik

ige
 • gyűlik, egybegyűlik, csoportosul, csődül, összeverődik, összejön, összesereglik, egybesereglik, sokadozik (régies), szállingózik, hullong (tájnyelvi), tömörül
 • felgyülemlik, felhalmozódik

vámnyilatkozat

főnév
 • vámbevallás, vámjegyzék

töltés

főnév
 • lőszer, lövedék, töltény, patron (régies)
 • sánc, gát, védőgát, földhányás, árokpart, védmű (szaknyelvi), földmű
 • villamosság, elektromosság

szagol

ige
 • orront (régies), szaglász, szimatol, beszív, bűzöl (tájnyelvi)

sokaság

főnév
 • mennyiség, számosság
 • légió (régies), miriád (régies), sereg (választékos), regiment (régies)
 • sokadalom, embertömeg, tömeg, néptömeg, csoportosulás, népáradat, emberáradat
 • népség, massza, plebs (pejoratív), csőcselék, falka, csődület

szélesség

főnév
 • bőség, nagyság, kiterjedés, vastagság, latitúdó (idegen), szél (tájnyelvi)
 • (régies): terjengősség

torkolat

főnév
 • (barlangé, völgyé): nyílás, bejárat, száj, szád (régies), szoros, szorulat (régies)
 • delta

szalonnás

melléknév
 • zsíros, hájas, faggyas, kövér, elzsírosodott
 • ragacsos, keletlen, nyúlós, sületlen, szappanos, tippanós (tájnyelvi), záklyás (tájnyelvi), bodagos (tájnyelvi), ragasztos (tájnyelvi), csirizes, tésztás

rendezett

melléknév
 • áttekinthető, érthető, világos, logikus, összefüggő, koherens (szaknyelvi), tiszta, olvasható
 • ápolt, gondozott, jól fésült, nett
 • tisztes, megállapodott, kiegyensúlyozott, konszolidált, stabil
 • fegyelmezett, katonás, engedelmes, összeszedett

szemfog

főnév
 • tépőfog, agyar, ebfog (tájnyelvi)

tökéletesít

ige
 • továbbfejleszt, korszerűsít, jobbít, javít, csiszol, finomít, csinosít, cizellál
 • kiművel, palléroz (választékos), nemesít