távozik szinonimái

ige
 • elmegy, kimegy, indulóban van, odábbáll (bizalmas), elsiet, eltakarodik, elsomfordál, meglép (bizalmas), meglóg (bizalmas), tágul (bizalmas), felszedi a sátorfáját, lelép (bizalmas), elhordja az irháját (bizalmas), elszelel, kotringol (tájnyelvi), megpattan (szleng), eltűz (szleng), lelécel (szleng), elhúzza a csíkot (szleng)
 • kivándorol, disszidál
 • lemond, benyújtja a lemondását, leköszön, visszavonul, kilép, kiszáll a buliból (szleng), kifarol (bizalmas)
 • (választékos): meghal, elhalálozik, jobblétre szenderül, elhuny

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

örvénylik

ige
 • forog, kering, felbuzog, lobog (tájnyelvi), perdül, pörög
 • kavarog

meghall

ige
 • (fülével): érzékel, észlel, felfog, tapasztal
 • kihallgat, lehallgat, megneszel
 • megtud, tudomást szerez, értesül (valamiről), fülébe jut, észrevesz, rábukkan, megszimatol, megszagol
 • odafigyel (valamire), ráfigyel (valamire), figyelembe vesz, belát, felfog, megért, felismer, ráébred, ráeszmél, tudatában van
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a távozik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

talpnyaló

melléknév, főnév
 • hízelgő, nyalizó (bizalmas), csúszó-mászó, hajbókoló, tányérnyaló, kegyhajhászó, szolgalelkű, lakájtermészetű, megalázkodó, fejbólintó, szervilis (pejoratív), seggnyaló (durva), csacsener (régies)

szék

főnév
 • ülőke, ülőhely, lésza (tájnyelvi), hokedli, bíróbúsuló (tájnyelvi)
 • trónus
 • (tájnyelvi): mészárszék
 • tisztség, poszt, beosztás, állás, hivatal
 • (régies): tanácskozás
 • (régies): kerület
 • széklet, székelés, ürülék

szalonnás

melléknév
 • zsíros, hájas, faggyas, kövér, elzsírosodott
 • ragacsos, keletlen, nyúlós, sületlen, szappanos, tippanós (tájnyelvi), záklyás (tájnyelvi), bodagos (tájnyelvi), ragasztos (tájnyelvi), csirizes, tésztás

sajtol

ige
 • présel, nyom, nyomtat, facsar, csavar, sutul (tájnyelvi)
 • tapos
 • (választékos): gyötör, kínoz, nyomorgat
 • alakít, formál

tarlórépa

főnév
 • takarmányrépa, fehérrépa (tájnyelvi), kerekrépa (tájnyelvi)

tizedes1

melléknév
 • decimális (idegen)

rablóbanda

főnév
 • zsiványbanda, haramiacsapat, haramiabanda, martalóccsapat, gengszterbanda, gang (idegen), galeri

próbatétel

főnév
 • kipróbálás, próbatét, kísérlet, próba
 • megpróbáltatás, igénybevétel
 • vizsga (választékos), teszt

miképp, miképpen

határozószó
 • miként?, hogy?, hogyan?, mi módon?
 • amiként, amint, ahogy, ahogyan, amiképp, amiképpen

rátér

ige
 • ráfordul, rákanyarodik
 • fordítja a szót (valamire), áttér

továbbáll

ige
 • elmegy, odábbáll, elszelel, elillan, eltávozik, megszökik

ugyanígy

határozószó
 • pontosan így, pont így, éppen így, éppígy, egyformán
 • hasonlóképpen, hasonlóképp, hasonlóan, hasonló voltaképpen (tájnyelvi)

illatszer

főnév
 • piperecikk, kozmetikum, szagosító, kölni, kölnivíz, parfüm

vezeték

főnév
 • drót, kábel, huzal, sodrony, fémszál
 • hálózat, vezetékrendszer
 • csőrendszer, csatorna, kanális
 • ductus (idegen), cső, dréncső
 • kötőfék, kötél, szíj, póráz

teátrális

melléknév
 • színpadias, hatásvadászó, patetikus, mesterkélt, szónokias, megjátszott
 • (régies): színházi, színpadi, színi

taktus

főnév
 • ütem, időmérték
 • (szaknyelvi): tapintás, tapintóérzék, érintés

tervez

ige
 • tervel, elgondol, kigondol, tervezget, kieszel, kiagyal, kitalál, koncipiál (régies), fejében forgat, kisüt, kifőz (bizalmas)
 • szándékozik, tervbe vesz, fejébe vesz, terveket kovácsol, terveket sző
 • előirányoz

vérzés

főnév
 • vérfolyás, haemorrhagia (idegen)
 • menstruáció (szaknyelvi), menses (szaknyelvi), hónapszám (tájnyelvi), vendég (bizalmas), paradicsomérés (szleng), piroska (szleng), piros betűs ünnep (szleng)

telekkönyv

főnév
 • kataszter (szaknyelvi), birtokkönyv (régies)

szembogár

főnév
 • pupilla, szemfény (tájnyelvi), szembábu (tájnyelvi)

tilos

melléknév
 • tiltott, tilalmas, tilalmazott (régies), illegális, törvénytelen, illicit (idegen), nyista (szleng)
 • tabu

vetődik

ige
 • odatéved, jut, verődik, elvetődik, pottyan, cseppen, sodródik, hányódik, kallódik, keveredik, származik (tájnyelvi)
 • irányul, esik
 • veti magát, ugrik